Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Indukcja elektromagnetyczna w nitkach z nanorurek węglowych jako skuteczna metoda tłumienia pola elektromagnetycznego

2012/05/B/ST8/01528

Słowa kluczowe:

indukcja elektromagnetyczna skuteczność tłumienia nanorurki węglowe przędze hybrydowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Grabowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 465 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-27

Zakończenie projektu: 2015-03-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. głowica do pomiaru EM. Za kwotę 34 927 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Woven Fabrics Containing Hybrid Yarns for Shielding Electromagnetic Radiation IF: 0,626
  Autorzy:
  Katarzyna Marciniak 1, Katarzyna Grabowska, Zbigniew Stempien, Izabela Ciesielska-Wrόbel, Aleksandra Rutkowska, Dorota Taranek
  Czasopismo:
  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 6(120): 109-115. DOI: 10.5604/12303666.1221744 (rok: 2016, tom: 24, strony: 109 - 115), Wydawca: IBWCH, Łódź, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/12303666.1221744 - link do publikacji
 2. Basic Comparision of The Properties of The Loop and Frotte Yarn, Woven and Knitted Fabrics IF: 0,716
  Autorzy:
  Grabowska KE, Ciesielska I.
  Czasopismo:
  Autex Research Journal (rok: 2014, tom: Vol 14, Issue 3, strony: 135 - 144), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aut - link do publikacji
 3. Characteristic and Application of Knop Fancy Yarns IF: 0,626
  Autorzy:
  Grabowska KE, Ciesielska I
  Czasopismo:
  Fibres and Textiles in Eastern Europe (rok: 2015, tom: 23 (1), 109, strony: 17 – 25), Wydawca: IBWCH, Łódź, Poland
  Status:
  Opublikowana
 1. Textile Materials for Energy Absoption
  Autorzy:
  Grabowska KE - Invaited Speaker
  Konferencja:
  2nd Annual International Conference of Emerging Industry (rok: 2015, ), Wydawca: BIT Congress Inc
  Data:
  konferencja 18 20 Aprill 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. FROM ELECTROMAGNETIC FIELD SUPPRESSINGTO ENERGY HARVESTING
  Autorzy:
  Grabowska KE - The Keynote Speaker
  Konferencja:
  The 3rd Global Conference on Materials Science and Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: CMSE
  Data:
  konferencja 20 - 23 October 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. EMI Shielding Effectivenes of Woven Fabrics based on Steel/ Carbon Nanotubes Yarns
  Autorzy:
  Grabowska KE, Stempien Z.
  Konferencja:
  Fiber Society Fall 2014 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: The Fiber Society, Raleigh, USA
  Data:
  konferencja 22 - 24 October 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Nitka hybrydowa do indukcji elektromagnetycznej
  Autorzy:
  Grabowska K
  Książka:
  Zgoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (rok: 2013, tom: P-404904, strony: 44567), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Tekstylna ładowarka do zasilania mobilnych urządzeń elektronicznych
  Autorzy:
  Grabowska KE, Markiewicz M.
  Książka:
  Zgłoszenie Patentowe do Urzędu patentowego Rzaczpospoliteej Polskiej (rok: 2014, tom: P - 410102, strony: 44566), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Material dziany o zdolnościach ekranowania przed promieniowaniem elektromagnetycznym
  Autorzy:
  Ciesielska- Wróbel I., Grabowska KE., Marrciniak K.
  Książka:
  Biuletyn Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Patent Nr: 215706 (rok: 2014, tom: WUP 01/14, strony: 44567), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana
 4. Materiał dziany o zdolności ekranowania przed promieniowaniem elektromagnetycznym
  Autorzy:
  Ciesielska- Wróbel I., Grabowska KE., Marciniak K.
  Książka:
  Biuletyn Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, patent Nr: 215679 (rok: 2014, tom: WUP 01/14, strony: 44568), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Shielding Fabric Against Electromagnetic Radiation
  Autorzy:
  Grabowska K.E., Marciniak K.
  Książka:
  European Patent Bulletin, Patent No: 2233620 (rok: 2014, tom: 41/2014, strony: 680), Wydawca: European Patent Office
  Status:
  Opublikowana
 6. Textile Charger for Mobile Electronic Devices
  Autorzy:
  Grabowska KE., Markiewicz M.
  Książka:
  Patent Application to European Patent Office, No: EP 15000840 (rok: 2015, tom: 1/2015/PL, strony: 44565), Wydawca: European Patent Office
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Tkanina o właściwościach ekranowania przed promieniowaniem elektromagnetycznym
  Autorzy:
  Grabowska K.E., Marciniak K.
  Książka:
  Biuletyn Urzędu Patentowego, Patent Nr: 214362 (rok: 2013, tom: WUP 07/13, strony: 44565), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana