Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników immunologicznych - ich znaczenie dla działania opioidowych leków przeciwbólowych.

2012/05/N/NZ4/02416

Słowa kluczowe:

neuropatia cukrzycowa cytokiny interakcje międzykomórkowe

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Żychowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 149 955 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-25

Zakończenie projektu: 2016-12-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. The Role of Some Chemokines from the CXC Subfamily in a Mouse Model of Diabetic Neuropathy IF: 3,536
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Dominika Pilat, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Journal of Diabetes Research (rok: 2015, tom: 2015, strony: 44939), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/750182 - link do publikacji
 2. Mechanisms and pharmacology of diabetic neuropathy – experimental and clinical studies IF: 1,965
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2013, tom: 65, strony: 1601-1610), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Microglial Inhibition Influences XCL1/XCR1 Expression and Causes Analgesic Effects in a Mouse Model of Diabetic Neuropathy. IF: 5,264
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Anna Piotrowska, Grzegorz Kreiner, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Anesthesiology (rok: 2016, tom: 125, strony: 573-89), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1097/ALN.0000000000001219 - link do publikacji
 4. Minocyklina jako modulator czynników neuroimmunologicznych w bólu neuropatycznym
  Autorzy:
  Ewelina Rojewska, Magdalena Żychowska, Katarzyna Popiołek-Barczyk, Barbara Przewłocka, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Ból (rok: 2013, tom: 14, strony: 29-36), Wydawca: ELIPSA-JAIM
  Status:
  Opublikowana
 5. Minocycline influences the anti-inflammatory interleukins and enhances the effectiveness of morphine under mice diabetic neuropathy IF: 3,033
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Grzegorz Kreiner, Irena Nalepa, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Journal of Neuroimmunology (rok: 2013, tom: 262, strony: 35-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jneuroim.2013.06.005 - link do publikacji
 1. Minocycline influences the anti-inflammatory interleukins and enhances the effectiveness of morphine under mice diabetic neuropathy.
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Grzegorz Kreiner, Irena Nalepa, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Konferencja:
  NEURONUS (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 25-27.04
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of CXCL1 and CXCL5 in in nociceptive transmission in a mouse model of diabetic neuropathy
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Dominika Pilat, Joanna Mika
  Konferencja:
  The 12th International Symposium Molecular basis of pathology and therapy in neurological disorders" (rok: 2014, ), Wydawca: TERMEDIA Publishing House
  Data:
  konferencja 20-21.11
  Status:
  Opublikowana
 3. The role of CXCL9 and CXCL12 in nociceptive transmission under diabetes
  Autorzy:
  Dominika Pilat, Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Joanna Mika
  Konferencja:
  The 12th International Symposium Molecular basis of pathology and therapy in neurological disorders" (rok: 2014, ), Wydawca: TERMEDIA Publishing House
  Data:
  konferencja 20-21.11
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of selected chemokines from the CXC group in a mouse diabetic neuropathy model
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Dominika Pilat, Joanna Mika
  Konferencja:
  NEURONUS (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 17-19.04
  Status:
  Opublikowana
 5. WPŁYW MINOCYKLINY NA KOMÓRKI GLEJOWE ORAZ PROFIL UWALNIANYCH INTERLEUKIN W PRZEBIEGU NEUROPATII CUKRZYCOWEJ U MYSZY
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Joanna Mika, Barbara Przewlocka
  Konferencja:
  XXX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Platan
  Data:
  konferencja 19-22.02
  Status:
  Opublikowana
 6. The role of CC chemokine ligand 3 (CCL3) in a mouse diabetic neuropathy - in vivo and in vitro studies
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Anna Piotrowska, Dominika Pilat, Joanna Mika
  Konferencja:
  XII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease (rok: 2015, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 15-18.07
  Status:
  Opublikowana
 7. The involvement of TNF-family in diabetic neuropathy in mice.
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Grzegorz Kreiner, Irena Nalepa, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Konferencja:
  NEURONUS (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-11.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. The neuroimmunological basis of the neuropathic pain
  Autorzy:
  Joanna Mika, Ewelina Rojewska, Wioletta Makuch, Magdalena Zychowska, Katarzyna Popiołek-Barczyk, Barbara Przewlocka
  Konferencja:
  22th International sympozjum "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Diabetes and pain
  Autorzy:
  Magdalena Zychowska, Ewelina Rojewska, Grzegorz Kreiner, Irena Nalepa, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Konferencja:
  22th International sympozjum "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ minocykliny na rozwój neuropatii cukrzycowej poprzez modulację czynników immunologicznych
  Autorzy:
  Magdalena Żychowska, Ewelina Rojewska, Dominika Piłat, Barbara Przewłocka, Joanna Mika
  Konferencja:
  VI Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu" (rok: 2015, ), Wydawca: INDEX COPERNICUS
  Data:
  konferencja 15-17.10
  Status:
  Opublikowana