Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów litu.

2012/05/E/ST5/03772

Słowa kluczowe:

struktura krystaliczna tlenki metali przejściowych mieszane przewodnictwo jonowo-elektronowe niestechiometria tlenowa dyfuzja jonów tlenu dyfuzja protonów dyfuzja jonów litu

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Konrad Świerczek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 199 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2018-01-31

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Piec wysokotemperaturowy rurowy (1000C) ze sterownikiem.. Za kwotę 15 000 PLN
 3. Termowaga (do 1000C) w możliwością pracy w atmosferze utleniającej (O2), redukcyjnej (zawierającej H2) oraz zawierającej parę wodną, z możliwością regulacji składu i przepływu gazu oraz auto-samplerem.. Za kwotę 53 200 PLN
 4. Zintegrowany układ pomiarowy do badań właściwości transportowych materiałów typu Probostat z zestawem holderów do pomiaru przewodnictwa elektrycznego metodą 4-sondową, van der Pauwa oraz pomiarów siły termoelektrycznej umożliwiający pomiary w kontrolowanej atmosferze, wraz z zestawem mierników oraz oprogramowaniem komputerowym.. Za kwotę 105 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. Correlation between crystal and transport properties in LnBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ (Ln - selected lanthanides, Y) IF: 2,112
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Naoya Yoshikura, Kun Zheng, Alicja Klimkowicz
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 262, strony: 645-649), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Crystal structure, hydration and two-fold/single-fold diffusion kinetics in proton-conducting Ba0.9La0.1Zr0.25Sn0.25In0.5O3-a oxide IF: 1,566
  Autorzy:
  W. Skubida, A. Niemczyk, K. Zheng, X. Liu, K. Świerczek
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2018, tom: 8, strony: 136), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst8030136 - link do publikacji
 3. Structural properties and presence of protons in Ba0.9Gd0.1Zr1-x-ySnxInyO3-(y-0.1)/2 perovskites IF: 1,606
  Autorzy:
  Wojciech Skubida, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2016, tom: 9, strony: 1641005-1641009), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604716410058 - link do publikacji
 4. Crystal structure and proton conductivity in highly oxygen-deficient Ba1 − xLax(In,Zr,Sn)O3 − δ perovskites IF: 2,112
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Wojciech Zając, Alicja Klimkowicz, Kun Zheng, Natalie Malikova, Bogdan Dabrowski
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2015, tom: 275, strony: 58-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2015.02.018 - link do publikacji
 5. Possibility of determination of transport coefficients D and k from relaxation experiments for sphere-shaped powder samples IF: 2,886
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 323, strony: 157-165), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2018.05.029 - link do publikacji
 6. Structural transformations, water incorporation and transport properties of tin-substituted barium indate IF: 2,299
  Autorzy:
  K. Cichy, W. Skubida, K. Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2018, tom: 262, strony: 58-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2018.03.004 - link do publikacji
 7. Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo-przewodzących ceramik Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ (Ln: wybrane lantanowce)
  Autorzy:
  Wojciech Skubida, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Kacper Cichy, Dariusz Zientara, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne (rok: 2017, tom: 69, strony: 18-27), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 8. Chemical diffusion and surface exchange in selected Ln–Ba–Sr–Co–Fe perovskite-type oxides IF: 2,726
  Autorzy:
  Kun Zheng, Alicja Klimkowicz, Konrad Świerczek, Adrianna Malik, Youhei Ariga, Tomoki Tominaga, Akito Takasaki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 645(S1), strony: S357-S360), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.12.110 - link do publikacji
 9. Operando X-ray diffraction studies as a tool for determination of transport parameters of mobile ions in electrode materials IF: 6,395
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Świerczek, M. Ziąbka, J. Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2017, tom: 369, strony: 44566), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2017.09.072 - link do publikacji
 10. Structure and transport properties of proton-conducting BaSn0.5In0.5O2.75 and A-site substituted Ba0.9Ln0.1Sn0.5In0.5O2.8 (Ln = La, Gd) oxides IF: 2,38
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Wojciech Skubida, Anna Niemczyk, Anna Olszewska, Kun Zheng
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2017, tom: 307, strony: 44-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2017.05.010 - link do publikacji
 11. Wybrane nowe trandy w rozwoju technologii wysokotemperaturowych ogniw paliwowych typu SOFC
  Autorzy:
  Wojciec Skubida, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i ogniw Paliwowych (rok: 2016, tom: 10, strony: 90-94), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Status:
  Opublikowana
 12. Optimization of Transport Properties of A-site Ordered LnBa1-xSrxCo2-yFeyO5+δ Perovskite-type Cathode Materials
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Kun Zheng, Alicja Klimkowicz
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2013, tom: 57(1), strony: 1993-2001), Wydawca: ECS - The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/05701.1993ecst - link do publikacji
 1. Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w tlenkach LnBa1-xSrxCo2-yFeyO5+δ
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Alicja Klimkowicz, Kun Zheng
  Konferencja:
  XIII Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, Zakopane (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
  Data:
  konferencja Grudzień 4-7
  Status:
  Opublikowana
 2. New proton conducting materials for high temperature fuel cells
  Autorzy:
  Kacper Cichy, Andrzej Połednik, Wojciech Skubida, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy: Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja wrzesień 3-6
  Status:
  Opublikowana
 3. Optimization of Proton Conductors for Application in Solid Oxide Fuel Cell Technology
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Wojciech Skubida
  Konferencja:
  Energy and Fuels 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels
  Data:
  konferencja Wrzesień 21-23
  Status:
  Opublikowana
 4. Study of Chemical Diffusion Coefficient D and Surface Exchange Coefficient K in Mixed Ionic- Electronic Conductors
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Polska Ceramika 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inzynierii Materiałowej i Ceramiki, Komitet Nauki o Materiałach PAN
  Data:
  konferencja Wrzesień 11-14
  Status:
  Opublikowana
 5. Kinetics of reaction with oxygen of LnBa1-xSrxCo2-yFeyO6-δ (Ln-selected lanthanides) oxides as studied by relaxation methods
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Kun Zheng, Alicja Klimkowicz
  Konferencja:
  2014 ECS and SMEQ Joint International Meeting: 226th Meeting of The Electrochemical Society (rok: 2014, ), Wydawca: ECS - The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja Październik 5-9
  Status:
  Opublikowana
 6. Physicochemical properties of proton-conducting Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ (Ln: selected lanthanides) oxides
  Autorzy:
  Wojciech Skubida, Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja Wrzesień 22-25
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural properties and mixed ionic-electronic transport in a-site ordered LnBa1-xSrxCo2-yFeyO5+δ
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Jacek Marzec, Kun Zheng, Alicja Klimkowicz, Janina Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja Październik 1-4
  Status:
  Opublikowana
 8. Structure and transport properties of Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ (Ln: selected lanthanides) proton-conducting oxides
  Autorzy:
  Wojciech Skubida, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  1st Polish-Chinese workshop on advanced materials for energy-related applications (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutniczna, Wydział Energetyki i Paliw
  Data:
  konferencja marzec 31
  Status:
  Opublikowana
 9. Correlation between chemical composition, structure and proton conductivity in Ba1-xLax(Zr,In,Sn)O3-δ perovskites
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Alicja Klimkowicz, Bogdan Dabrowski
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja Wrzesień 22-25
  Status:
  Opublikowana
 10. Correlation between crystal and transport properties in LnBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ (Ln – selected lanthanides, Y)
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Naoya Yoshikura, Kun Zheng, Alicja Klimkowicz
  Konferencja:
  The 19th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2013, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja Czerwiec 2-7
  Status:
  Opublikowana
 11. Determination of transport properties in proton-conducting oxides
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Mateusz Tarach, Wojciech Skubida, Kun Zheng
  Konferencja:
  12th Interational Conference on Diffusion in Solids and Liquids - DSL2016 (rok: 2016, ), Wydawca: ICC – International Conferences and Courses Limited
  Data:
  konferencja Czerwiec 26-30
  Status:
  Opublikowana
 12. Chemical diffusion and surface exchange in Ln-Ba-Sr-Co-Fe perovskite system in hydrogen- and oxygen-containing atmospheres
  Autorzy:
  Alicja Klimkowicz, Kun Zheng, Konrad Świerczek, Youhei Ariga, Tomoki Tominaga, Akito Takasaki
  Konferencja:
  14th International Symposium on Metal-hydrogen systems: fundamentals and applications (rok: 2014, ), Wydawca: University of Salford Manchester
  Data:
  konferencja lipiec 20-25
  Status:
  Opublikowana
 13. Correlation between Structural and Transport Properties of Proton-Conducting Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ (Ln - lanthanides) Oxides
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Xin Liu, Alicja Klimkowicz, Wojciech Zajac, Bogdan Dabrowski
  Konferencja:
  20th International Conference on Solid States Ionics (rok: 2015, ), Wydawca: MRS Materials Research Society
  Data:
  konferencja Czerwiec 14-19
  Status:
  Opublikowana
 14. Correlation between crystal and transport properties in materials having oxygen ion, proton and lithium ion conductivity - selected examples
  Autorzy:
  Konrad Świerczek
  Konferencja:
  1st Polish-Chinese workshop on advanced materials for energy-related applications (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutniczna, Wydział Energetyki i Paliw
  Data:
  konferencja marzec 31
  Status:
  Opublikowana
 15. Crystal structure and proton conductivity in Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ perovskites
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Alicja Klimkowicz, Maciej Olszewski, Mateusz Krzak, Kun Zheng, Akito Takasaki, B. Dabrowski
  Konferencja:
  17th International Conference on Solid State Protonic Conductors (rok: 2014, ), Wydawca: The Korean Ceramic Society
  Data:
  konferencja Wrzesień 14-20
  Status:
  Opublikowana
 16. Determination of Diffusion Coefficients D and K by Relaxation Methods for the Sphere-shaped Powder Samples
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 17. In operando XRD studies as a tool for determination of lithium ions kinetics in electrode materials
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Andrzej Kulka, Konrad Świerczek, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy: Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja wrzesień 3-6
  Status:
  Opublikowana
 18. Physical and chemical properties of proton-conducting Ba1-xLax(Zr,In,Sn)O3-δ perovskite-type oxides
  Autorzy:
  Anna Niemczyk, Anna Olszewska, Alicja Klimkowicz, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Ionic and protonic conducting ceramic membranes for green energy applications (rok: 2015, ), Wydawca: Universidad Politecnica de Valencia
  Data:
  konferencja Wrzesień 23-25
  Status:
  Opublikowana
 19. Possibility of improvement of chemical stability of proton-conducting perovskites in CO2-containing athmospheres by A-site doping
  Autorzy:
  Wojciech Skubida, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  18th International Conference on Solid State Protonic Conductors (rok: 2016, ), Wydawca: University of Oslo
  Data:
  konferencja Wrzesień 18-23
  Status:
  Opublikowana
 20. Structural and transport properties of novel proton-conducting materials Nd1-xLnxBaInO4 (Ln = Sm, Pr)
  Autorzy:
  Mateusz Tarach, Łukasz Kondracki, María Balaguer, José M. Serra, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 21. Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo-przewodzącej ceramiki Ba1-xLnx(Zr,In,Sn)O3-δ
  Autorzy:
  Wojciech Skubida, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Dariusz Zientara, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Polska Ceramika 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inzynierii Materiałowej i Ceramiki, Komitet Nauki o Materiałach PAN
  Data:
  konferencja Wrzesień 11-14
  Status:
  Opublikowana