Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie elementarnych procesów separacji ładunku w fotoogniwach barwnikowych metodami czasowo-rozdzielczej spektroskopii optycznej

2012/05/B/ST3/03284

Słowa kluczowe:

fotoogniwa barwnikowe (typu DSSC) wstrzykiwanie elektronu nanocząstki tlenków metali ultraszybka spektroskopia laserowa

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Ziółek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 583 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-28

Zakończenie projektu: 2016-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piecyk do wygrzewania nanostruktur. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Komórka referencyjna do symulatora światła słonecznego. Za kwotę 2 447 PLN
 3. Spektrometr fotoelektryczny z opcją symulatora światła słonecznego i pomiaru IPCE.
 4. Moduł do pomiaru metodą spektroskopii impedancyjnej. Za kwotę 29 000 PLN
 5. Potencjostat z analizatorem. Za kwotę 50 000 PLN
 6. Symulatora światła słonecznego. Za kwotę 80 000 PLN
 7. Laptop z kartą pomiarową.. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Aggregation and Electrolyte Composition Effects on the Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells. A Case of a Near-Infrared Absorbing Dye for Tandem Cells IF: 4,8
  Autorzy:
  M. Ziółek, J. Karolczak, M. Zalas, Y. Hao, H. Tian, A. Douhal,
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2014, tom: 118, strony: 194−205), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp410106k - link do publikacji
 2. Dynamics of local Stark effect observed for a complete D149 dye-sensitized solar cell IF: 3,8
  Autorzy:
  G. Burdziński, J. Karolczak, M. Ziółek
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 15, strony: 3889--3896), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cp44170a - link do publikacji
 3. Effect of different photoanode nanostructures on the initial charge separation and electron injection process in dye sensitized solar cells: A photophysical study with indoline dyes IF: 2,5
  Autorzy:
  J. Idígoras, J. Sobuś, M. Jancelewicz, E. Azaceta, R. Tena-Zaera, J. A. Anta, M. Ziółek
  Czasopismo:
  Mater. Chem. Phys. (rok: 2016, tom: 170, strony: 218-228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.matchemphys.2015.12.042 - link do publikacji
 4. Transient states and the role of excited state self-quenching of indoline dyes in complete dye-sensitized solar cells IF: 3,5
  Autorzy:
  J. Sobuś, J. Karolczak, D. Komar, J. A. Anta, M. Ziółek
  Czasopismo:
  Dyes & Pigments (rok: 2015, tom: 113, strony: 692-701), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Comparison of TiO2 and ZnO solar cells sensitized with an indoline dye: time-resolved laser spectroscopy studies of partial charge separation processes. IF: 4,2
  Autorzy:
  Jan Sobus , Gotard Burdzinski , Jerzy Karolczak , Jesus Idígoras , Juan Antonio Anta , and Marcin Ziolek
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 2505-2512), Wydawca: The American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la404782s - link do publikacji
 6. Solar cells sensitized with near-infrared absorbing dye: Problems with sunlight conversion efficiency revealed in ultrafast laser spectroscopy studies IF: 4
  Autorzy:
  K. Pydzińska, M. Ziółek
  Czasopismo:
  Dyes & Pigments (rok: 2015, tom: 122, strony: 272-279), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2015.07.003 - link do publikacji
 7. Ultrafast and Fast Charge Separation Processes in Real Dye-Sensitized Solar Cells IF: 16,1
  Autorzy:
  C. Martín, M. Ziółek, A. Douhal
  Czasopismo:
  J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. (rok: 2016, tom: 26, strony: 44591), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochemrev.2015.12.001 - link do publikacji
 8. Carbazole Dye-Sensitized Solar Cells Studied from Femtoseconds to Seconds—Effect of Additives in Cobalt- and Iodide-Based Electrolytes IF: 7,7
  Autorzy:
  J. Sobuś, J. Kubicki, G. Burdziński, M. Ziółek
  Czasopismo:
  ChemSusChem (rok: 2015, tom: 8, strony: 3118 – 3128), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201500628 - link do publikacji
 9. Determination of Interfacial Charge-Transfer Rate Constants in Perovskite Solar Cells IF: 7,7
  Autorzy:
  K. Pydzińska, J. Karolczak, I. Kosta, R. Tena-Zaera, A. Todinova, J. Idígoras, J. A. Anta, M. Ziółek
  Czasopismo:
  ChemSusChem (rok: 2016, tom: 9, strony: 1647-1659), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201600210 - link do publikacji
 10. Optimization of absorption bands of dye-sensitized and perovskite tandem solar cells based on loss-in-potential values IF: 4,2
  Autorzy:
  J. Sobuś, M. Ziółek
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 16, strony: 14116-14126), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp01937g - link do publikacji
 11. The Impact of the Electrical Nature of the Metal Oxide on the Performance in Dye-Sensitized Solar Cells: New Look at Old Paradigms IF: 4,8
  Autorzy:
  J. Idígoras, G. Burdziński, J. Karolczak, J. Kubicki, G. Oskam, J. A. Anta, M. Ziółek
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2015, tom: 119, strony: 3931-3944), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp512330f - link do publikacji
 1. Cobalt vs iodide based electrolyte in DSSC: additives effect on charge separation processes studied from femtoseconds to seconds in fully working cells
  Autorzy:
  J. Sobuś, G. Burdziński, K. Dobek J. Kubicki, M. Ziółek
  Konferencja:
  Hybrid and Organic Photovoltaics Conference HOPV15 (rok: 2015, ), Wydawca: Society for Nanomolecular Photovoltaics (SEFIN)
  Data:
  konferencja 10th to 13th May
  Status:
  Opublikowana
 2. Dye aggregation effects on the electron injection and the competing processes in dye sensitized solar cells.
  Autorzy:
  M. Ziółek, J. Karolczak, M. Zalas, Y. Hao, H. Tian, A. Douhal
  Konferencja:
  Hybrid and Organic Photovoltaics Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Society for Nanomolecular Photovoltaics (SEFIN)
  Data:
  konferencja 11th to 14th May 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Optimization of absorption bands of dye-sensitized and perovskite multijunction solar cells based on loss-in-potential values and IPCE spectra
  Autorzy:
  J. Sobuś, M. Ziolek
  Konferencja:
  Hybrid and Organic Photovoltaics Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Society for Nanomolecular Photovoltaics (SEFIN)
  Data:
  konferencja 11th to 14th May 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Partial charge separation processes of complete and efficient dye-sensitized solar cells studied by time-resolved laser spectroscopy
  Autorzy:
  Marcin Ziolek, Gotard Burdzinski, Jerzy Karolczak, Cristina Martín, Abderrazzak Douhal
  Konferencja:
  International Conference on Hybrid and Organics Photovoltaics (rok: 2013, ), Wydawca: Society for Nanomolecular Photovoltaics (SEFIN)
  Data:
  konferencja 5th to 8th May 2013
  Status:
  Opublikowana