Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koloidalne nanocząstki tlenkowe domieszkowane jonami lantanowców - synteza oraz liniowa i nieliniowa charakteryzacja spektroskopowa

2012/05/N/ST5/00601

Słowa kluczowe:

luminescencja lantanowców matryce tlenkowe nieliniowe właściwosci optyczne

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_15: Chemia koloidów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominika Wawrzyńczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 96 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18

Zakończenie projektu: 2015-03-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Synthesis and Optical Characterization of Lanthanide-Doped Colloidal Ga2O3 Nanoparticles IF: 1,86
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Marcin Nyk, Marek Samoć
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 456, strony: 73-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2015.01.005 - link do publikacji
 2. Controlled synthesis of luminescent Gd2O3:Eu3+ nanoparticles by alkali ions doping IF: 3,86
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Marek Samoć, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2015, tom: 17, strony: 1997-2003), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4CE02500H - link do publikacji
 3. Morphology- and Size-dependent spectroscopic properties of Eu3+ doped Gd2O3 colloidal nanocrystals IF: 2,28
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Marcin Nyk, Artur Bednarkiewicz, Wiesła Strek, Marek Samoć
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2014, tom: 16, strony: 2690), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-014-2690-x - link do publikacji
 4. Multiphoton Absorption in Europium (III) doped YVO4 Nanoparticles IF: 6,101
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Marcin Nyk, Marek Samoć
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2013, tom: 1 (37), strony: 5837-5842), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3TC31308E - link do publikacji
 1. Nonlinear absorption in nanosystems of biological significance
  Autorzy:
  Marek Samoc, Katarzyna Matczyszyn, Marcin Nyk, Joanna Olesiak-Banska, Marta Gordel, Piotr Hanczyc, Radoslaw Kolkowski, Janusz Szeremeta, Dominika Wawrzynczyk, Magdalena Waszkielewicz, Jan Zareba
  Konferencja:
  2014 MRS Spring Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Materials Research Society
  Data:
  konferencja 21-25.04.2014
  Status:
  Opublikowana