Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami.

2012/05/E/ST5/03796

Słowa kluczowe:

przeciwciała spektrometria mas cystatyna C amyloidowa angiopatia mózgowa

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański/Wydział Chemii, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paulina Czaplewska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 496 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Zakończenie projektu: 2017-01-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Hyphenated Mass Spectrometry Techniques in the Diagnosis of Amyloidosis. IF: 3,455
  Autorzy:
  M Spodzieja, S Rodziewicz-Motowidło and A Szymanska
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 26(1), strony: 104-120), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867324666171003113019 - link do publikacji
 2. Epitope location for two monoclonal antibodies against human cystatin C, representing opposite aggregation inhibitory properties IF: 3,29
  Autorzy:
  Izabela Behrendt, Martyna Pra ̨dzin ́ska, Marta Spodzieja, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Sylwia Rodziewicz‑Motowidło, Aneta Szyman ́ska, Paulina Czaplewska
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2016, tom: 48(7), strony: 1717-1729), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-016-2242-z - link do publikacji
 3. Structural studies of the C-terminal 19-peptide of serum amyloid A and its Pro ->Ala variants interacting with human cystatin C IF: 2,337
  Autorzy:
  Martyna Maszota, Natalia Karska, Marta Spodzieja, Jerzy Ciarkowski, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Sylwia Rodziewicz-Motowidło and Paulina Czaplewska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Recognition (rok: 2015, tom: 28, strony: 413-426), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jmr.2457 - link do publikacji
 4. Isolation and characterization of autoantibodies against human cystatin C IF: 3,29
  Autorzy:
  M Prądzińska, I Behrendt, M Spodzieja, AS. Kołodziejczyk, S Rodziewicz-Motowidło, A Szymańska, SL. Lundström, RA. Zubarev, K Macur, P Czaplewska
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2016, tom: 48(11), strony: 2501–2518), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-016-2271-7 - link do publikacji
 5. The identification of discontinuous epitope in the human cystatin C – Monoclonal antibody HCC3 complex IF: 3,537
  Autorzy:
  M. Rafalik, M. Spodzieja, A.S. Kołodziejczyk, S. Rodziewicz-Motowidło, A. Szymańska, A. Grubb, P. Czaplewska
  Czasopismo:
  Journal of Proteomics (rok: 2019, tom: 191, strony: 58-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jprot.2018.04.020 - link do publikacji
 6. Application of amide hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry for epitope mapping in human cystatin C IF: 3,29
  Autorzy:
  M. Prądzińska, I. Behrendt, J. Astorga-Wells, A. Manoilov, R. Zubarev, AS Kołodziejczyk, S. Rodziewicz-Motowidło, P Czaplewska
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2016, tom: 48(12), strony: 2809–2820), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-016-2316-y - link do publikacji
 7. Characteristics of C‐terminal, β‐amyloid peptide binding fragment of neuroprotective protease inhibitor, cystatin C IF: 2,091
  Autorzy:
  Marta Spodzieja, Katarzyna Kalejta, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Martyna Maszota‐ Zieleniak, Sylwia Rodziewicz‐Motowidło, Wioletta Żmudzińska, Paulina Czaplewska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Recognition (rok: 2016, tom: 30(2), strony: 44939), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jmr.2581 - link do publikacji
 1. Epitope identification for antibodies directed against human cystatin C
  Autorzy:
  I. Behrendt*, M. Prądzińska, P. Czaplewska, A. Szymańska, A. Kołodziejczyk, S. Rodziewicz-Motowidło
  Konferencja:
  10th European Biophysic Congress July 18-22 2015 Drezno (rok: 2015, ), Wydawca: Eur Biophys J 2015 44 (Suppl 1)
  Data:
  konferencja 18-22 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Mass spectrometry technique in studies of interactions of human cystatin C with antibodies
  Autorzy:
  Izabela Behrendt, Monika Rafalik, Paulina Czaplewska, Aneta Szymańska, Aleksandra Kołodziejczyk, Sylwia Rodziewicz- Motowidło
  Konferencja:
  20th International Mass Spectrometry Conference (rok: 2014, ), Wydawca: International Mass Spectrometry Foundation (IMSF)
  Data:
  konferencja August 24-29, 2014 Geneva, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 3. The application of mass spectrometry to identifi cation of the epitope in human cystatin C – monoclonal antibody HCC3 complex.
  Autorzy:
  Monika Rafalik, Martyna Prądzińska, Aleksandra Kołodziejczyk, Aneta Szymańska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Paulina Czaplewska
  Konferencja:
  20th International Mass Spectrometry Conference (rok: 2014, ), Wydawca: International Mass Spectrometry Foundation (IMSF)
  Data:
  konferencja August 24-29, 2014 Geneva, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 4. Cooper bindign by human cystatin C and its C-terinal fragment
  Autorzy:
  P. Czaplewska, K. Macur, A. Szymańska
  Konferencja:
  34th Informal Meeting on Mass Spectrometry (rok: 2016, ), Wydawca: Pietro Traldi, SGEditoriali
  Data:
  konferencja 15-18 Maj
  Status:
  Opublikowana
 5. Identification of epitopes and characteristic of anticystatin C antibodies.
  Autorzy:
  Martyna Prądzińska, Izabela Behrendt, Aneta Szymańska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Paulina Czaplewska
  Konferencja:
  20th International Mass Spectrometry Conference (rok: 2014, ), Wydawca: International Mass Spectrometry Foundation (IMSF)
  Data:
  konferencja August 24-29, 2014 Geneva, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 6. Mass spectrometry as a powerful tool in antigen-antibody studies.
  Autorzy:
  Paulina Czaplewska, Anna Śladewska-Marquardt, Andreas Marquardt, Aleksandra S Kołodziejczyk, Martyna Prądzińska, Aneta Szymańska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło
  Konferencja:
  20th International Mass Spectrometry Conference (rok: 2014, ), Wydawca: International Mass Spectrometry Foundation (IMSF)
  Data:
  konferencja August 24-29, 2014 Geneva, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 7. Characteristic of anti-cystatin C antibodies and identification of theirs epitopes
  Autorzy:
  M. Prądzińska, I. Behrendt , A. Szymańska ,A. Kołodziejczyk, S. Rodziewicz-Motowidło, P. Czaplewska
  Konferencja:
  10th European Biophysic Congress (rok: 2015, ), Wydawca: Eur Biophys J 2015 44 (Suppl 1)
  Data:
  konferencja 18-22 lipca
  Status:
  Opublikowana
 8. Epitope Mapping of the Human Cystatin C
  Autorzy:
  Paulina Czaplewska, Martyna Prądzińska , Izabela Behrendt, Monika Rafalik, Aneta Szymańska, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Franciszek Kasprzykowski , Marta Spodzieja, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Anders Grubb, Roman Zubarev
  Konferencja:
  V International Conference on Analytical Proteomics (rok: 2017, ), Wydawca: UCIBIO-REQUIMTE, FCT- University NOVA of Lisbon (Lisbon, Portugal)
  Data:
  konferencja 3-6 Lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Epitopes Mapping of the Human Cystatin C
  Autorzy:
  Paulina Czaplewska , Martyna Prądzińska, Izabela Behrendt, Aneta Szymańska, Martyna Maszota - Zieleniak, Marta Spodzieja
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem Gdańsk
  Data:
  konferencja 21-25 wrześna
  Status:
  Opublikowana
 10. Metal binding by cystatin C and its-C-terminal fragemtn
  Autorzy:
  A. Szymańska, P. Groves, P. Czaplewska
  Konferencja:
  2nd Congress BIO 2016 "Expanding beyond the limits", 50th Meeting of the Polish Biochemical Society (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 13-16 Września
  Status:
  Opublikowana
 11. Epitope identification for antibodies against human cystatin C – comparison of two different methods.
  Autorzy:
  Izabela Behrendta, Martyna Prądzińskaa, Aleksandra S. Kołodziejczyka, Sylwia Rodziewicz-Motowidłoa, Paulina Czaplewskab and Aneta Szymańskaa
  Konferencja:
  23 Polish Peptide Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 30 sierpnia - 3 września
  Status:
  Opublikowana
 12. In search of inhibitors of Abeta aggregation process based on C-terminal fragment of human cystatin C
  Autorzy:
  Marta Spodzieja, Katarzyna Kalejta, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Aneta Szymańska and Paulina Czaplewska
  Konferencja:
  23 Polish Peptide Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 30 sierpnia -3 września
  Status:
  Opublikowana