Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ hydrolizy kompleksów fitynowych z wykorzystaniem fitazy mikrobiologicznej na wskaźniki technologiczne procesu fermentacji alkoholowej prowadzonego z udziałem drożdży Saccharomyces cerevisiae.

2012/05/N/NZ9/02436

Słowa kluczowe:

fermenatcja alkoholowa fitaza bioetanol lotne produkty uboczne fermentacji alkoholowej

Deskryptory:

 • NZ1_9: Biotechnologia
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dawid Mikulski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 65 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2014-07-31

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Łaźnia wodna z wytrząsaniem.
 2. Komputer przenośny z podstawowym oprogramowaniem i wyposażeniem. Za kwotę 3 500 PLN
 3. Wytrząsarka laboratoryjna.
 4. Spektrofotometr. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Influence of phytase and supportive enzymes applied during high gravity mash preparation on the improvement of technological indicators of the alcoholic fermentation process IF: 3,249
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G., Rolbiecka A.
  Czasopismo:
  Biomass & Bioenergy (rok: 2015, tom: 80, strony: 191-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biombioe.2015.05.009 - link do publikacji
 2. Effect of phytase application during high gravity (HG) maise mashes preparation on the availability of starch and yield of the ethanol fermentation process IF: 1,735
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G., Rolbiecka A.
  Czasopismo:
  Applied Biochemistry and Biotechnology (rok: 2014, tom: 174(4), strony: 1455-1470), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12010-014-1139-0 - link do publikacji
 3. Phytic acid concentration in selected raw materials and analysis of its hydrolysis ratewith the use of microbial phytases during the mashing process IF: 1,017
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G.
  Czasopismo:
  Journal of the Institute of Brewing (rok: 2015, tom: 121 (2), strony: 213-218), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jib.221 - link do publikacji
 1. Wpływ hydrolizy kwasu fitynowego w trakcie przygotowywania podłoża hodowlanego o podwyższonym ekstrakcie (typu HG) na aktywność fermentacyjną drożdży S. cerevisiae.
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G., Rolbiecka A.
  Konferencja:
  VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Data:
  konferencja 25-27.06.
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena tempa hydrolizy kwasu fitynowego w trakcie przygotowywania podłoży fermentacyjnych typu HG z wykorzystaniem różnych preparatów fitaz.
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G., Rolbiecka A.,
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena przydatności surowców skrobiowych wykorzystywanych do przygotowywania podłoży fermentacyjnych z użyciem enzymów z grupy fosfohydrolaz.
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G.
  Konferencja:
  VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Data:
  konferencja 19-21.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. The influence of phytase addition during the enzymatic starch hydrolysis process with the use of basic amylolytic enzymes on yield and the course of alcoholic fermentation process.
  Autorzy:
  Mikulski D., Kłosowski G.
  Konferencja:
  5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Data:
  konferencja 8-11.10.2013
  Status:
  Opublikowana