Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania metodami spektroskopii IR i Ramana roli wiązania wodorowego i halogenowego w formowaniu stanu izolatora Motta w niskowymiarowych przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne TTF (tetratiofulwalen)

2012/04/M/ST3/00774

Słowa kluczowe:

niskowymiarowe przewodniki organiczne przejście metal-izolator lokalizacja Motta wiązanie wodorowe i halogenowe spektroskopia IR i Ramana struktura elektronowa rozkład ładunku

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_14: Elektronika molekularna
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Roman Świetlik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 316 290 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2015-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Charge-sensitive vibrational modes In the (EDT-TTF-OX)2AsF6 chiral molecular conductors. IF: 1,077
  Autorzy:
  I. Olejniczak, A. Frąckowiak, J. Matysiak, A. Madalan, F. Pop, N. Avarvari
  Czasopismo:
  Central European Journal of Physics 12, 215-220 (2014) (rok: 2014, tom: 12, strony: 215-220), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11534-014-0443-1 - link do publikacji
 2. Electron-molecular vibration coupling in (DMtTTF)Br and (o-DMTTF)2[W6O19] salts studied by infrared spectroscopy IF: 1,829
  Autorzy:
  A. Łapiński, D. Jankowski, R. Świetlik, E.W. Reinheimer, M. Fourmigué
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2014, tom: 188, strony: 92-99), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2013.11.004 - link do publikacji
 3. Spectroscopic studies of the phase transition from the Mott insulator state to the charge-ordering state of κ-(ET)4[M(CN)6][N(C2H5)4]∙2H2O (M=CoIII and FeIII) salts IF: 2,771
  Autorzy:
  A. Łapiński, R. Świetlik, L. Ouahab, S. Golhen
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2013, tom: 117, strony: 5241-5240), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp402027x - link do publikacji
 4. Chirality Driven Metallic versus Semiconducting Behavior in a Complete Series of Radical Cation Salts Based on Dimethyl-Ethylenedithio-Tetrathiafulvalene (DM-EDT-TTF) IF: 10,677
  Autorzy:
  F. Pop, P. Auban-Senzier, A. Frąckowiak, K. Ptaszyński, I. Olejniczak, J.D. Wallis, E. Canadell, and N. Avarvari,
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2013, tom: 135, strony: 17176-17186), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja408350r - link do publikacji
 5. Inter-layer charge disproportionation in the dual-layer organic metal (tTTF-I)2ClO4 with unsymmetrical I⋯O halogen bond interactions† IF: 3,806
  Autorzy:
  Kyoung-Soon Shin, Olivier Jeannin, Mariya Brezgunova, Slimane Dahaoui, Emmanuel Aubert, Enrique Espinosa, Pascale Auban-Senzier, Roman Świetlik, Arkadiusz Frąckowiak and Marc Fourmigue
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 5280-5291), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3dt52801d - link do publikacji
 1. Spectroscopic studies of the phase transition from the Mott insulator state to the charge ordering state of κ-(ET)4[M(CN)6][N(C2H5)4]•2H2O (M = CoIII and FeIII) salts
  Autorzy:
  A. Łapiński, R. Świetlik, L. Ouahab, and S. Golhen
  Konferencja:
  The European Conference "Physics of Magnetism 2014" (PM'14), Poznań, Poland (rok: 2014, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja June 23-27, 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Metal-insulator phase transition in the (DMED-TTF)2PF6 chiral organic conductor: optical study
  Autorzy:
  I. Olejniczak, A. Frąckowiak, J. Matysiak, K. Ptaszyński, A. Madalan, F. Pop, and N. Avarvari,
  Konferencja:
  XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Kraków - Białka Tatrzańska (rok: 2013, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 8-12 September 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Spectroscopic studies of the phase transition from Mott insulating phase to charge ordering phase in the charge-transfer salt κ-(ET)4[FeIII(CN)6][N(C2H5)4]∙2(H2O)
  Autorzy:
  A. Łapiński, R. Świetlik, M. Dressel, D. Neubauer, W. Li, L. Ouahab, S. Golhen
  Konferencja:
  International Conference Multiscale phenomena in molecular matter (Multis 2015), Kraków (rok: 2105, ), Wydawca: Instytut Fizyki Jadrowej PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 6-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Charge redistribution in halogen bonded charge-transfer salts of unsymmetrical TTF derivatives studied by IR and Raman spectroscopy
  Autorzy:
  Roman Świetlik, Arkadiusz Frąckowiak, Iwona Olejniczak, Julien Lieffrig, Olivier Jeannin, and Marc Fourmigué
  Konferencja:
  11th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets (ISCOM 2015), Bad Goegging, Germany (rok: 2015, ), Wydawca: Goethe University, Frankfurt am Main
  Data:
  konferencja 06-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Charge-order fluctuations in organic conductors formed by TTF derivatives
  Autorzy:
  R. Świetlik
  Konferencja:
  13th INTERNATIONAL CONFERENCE on FRONTIERS of POLYMERS & ADVANCED MATERIALS, Marrakesh, Marocco (ICFPAM 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: The Moroccan Association of Physics of Advanced Materials and Their Applications
  Data:
  konferencja 29.03. - 02. 04.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Fluktuacje rozkładu ładunku w organicznych półprzewodnikach (tTTF)2X (X =Br, I)
  Autorzy:
  R. Świetlik, D. Jankowski, E.W. Reinheimer, O. Jeannin, M. Fourmigué
  Konferencja:
  XIX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2014 (KM 2014), Sromowce Niżne (rok: 2014, ), Wydawca: IFJ PAN, kraków
  Data:
  konferencja 8-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Infrared and Raman studies of the (EDT-TTF-I2)2TCNQFx (x = 0, 1, 2) salts
  Autorzy:
  A. Frąckowiak, I. Olejniczak, R. Świetlik, M. Fourmigué, J. Lieffrieg, O. Jeannin,
  Konferencja:
  2nd Workshop on Strongly Correlated Electron and Complex Systems: From Intermetallics to Molecular Materials, Sacavém (Portugal) (rok: 2013, ), Wydawca: Instituto Technologico e Nuclear, Sacavém, Portugal
  Data:
  konferencja 11-12 November 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Międzywarstwowe uporządkowanie ładunkowe w metalu organicznym (tTTF-I)2ClO4
  Autorzy:
  A. Frąckowiak, R. Świetlik, E. Espinosa, O. Jeannin, M. Fourmigué
  Konferencja:
  XIX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2014 (KM 2014), Sromowce Niżne (rok: 2014, ), Wydawca: IFJ PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 8-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Neutral-to-ionic phase transition in (EDT-TTF-I2)2TCNQF
  Autorzy:
  A. Frąckowiak, R. Świetlik, I. Olejniczak, M. Fourmigué, J. Lieffrieg, O. Jeannin
  Konferencja:
  XXI Czech-Polish Seminar "Structural and Ferroelectric Phase Transitions", Sezimovo Ústi, Czech Republic (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  Data:
  konferencja May 19-23, 2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Spectroscopic studies of neutral –ionic transition in the (EDT-TTF-I2)2TCNQF salt
  Autorzy:
  Frąckowiak A., Olejniczak I., Świetlik R., Fourmigué M., Lieffrieg J., Jeannin O.
  Konferencja:
  XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, Kraków - Białka Tatrzańska (rok: 2103, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 8-12 September 2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Electron-molecular vibration coupling in (DMtTTF)Br and (o-DMTTF)2[W6O19] salts studied by infrared spectroscopy
  Autorzy:
  A. Łapiński, D. Jankowski, R. Świetlik, E.W. Reinheimer, M. Fourmigué
  Konferencja:
  3rd Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics (WOREN2013), Muszyna-Złockie (Poland) (rok: 2013, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja February 17-21, 2013
  Status:
  Opublikowana
 12. Inter-layer charge disproportionation in the organic metal (tTTF-I)2ClO4 studied by Raman and infrared spectroscopy
  Autorzy:
  A. Frąckowiak , R. Świetlik, O. Jeannin, M. Fourmigué
  Konferencja:
  13th International Conference ELECTRONIC AND RELATED PROPERTIES OF ORGANIC SOLIDS (ERPOS 2014), Świeradów Zdrój (Poland) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Wroclawska
  Data:
  konferencja July 06-10, 2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Observation of the charge-order gap in d-(ET)4[2,6-anthracene-bis(sulfonate)]•(H2O)4
  Autorzy:
  Andrzej Łapiński, Arkadiusz Frąckowiak, Iwona Olejniczak, Roman Świetlik, Martin Dressel, David Neubauer, Frank Camerel, and Marc Fourmigué
  Konferencja:
  11th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets (ISCOM 2015), Bad Goegging, Germany (rok: 2105, ), Wydawca: Goethe University, Frankfurt am Main
  Data:
  konferencja 06 - 11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Optical investigations of TTF-based organic conductors with halogen bonding
  Autorzy:
  R. Świetlik, A. Frąckowiak, I. Olejniczak, J. Lieffrig, O. Jeannin, K. S. Shin, M. Fourmigué,
  Konferencja:
  3rd Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics" (WOREN2013), Muszyna-Złockie (Poland) (rok: 2013, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja February 17-21, 2013
  Status:
  Opublikowana
 15. Optical investigations of organic conductors (tTTF)2X (X=Br, I)
  Autorzy:
  R. Świetlik, D. Jankowski, E.W. Reinheimer, O. Jeannin, and M.Fourmigué
  Konferencja:
  10th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets (ISCOM 2013), Montréal, Québec, Canada (rok: 2013, ), Wydawca: Sherbrooke University
  Data:
  konferencja July 14-19, 2013
  Status:
  Opublikowana
 16. Optical study of the metal-insulator phase transition in chiral molecular conductor [(S,S)-DM-EDT-TTF]2ClO4
  Autorzy:
  I. Olejniczak, J. Matysiak, F. Pop, N. Avarvari
  Konferencja:
  11th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets (ISCOM 2015), Bad Goegging, Germany (rok: 2015, ), Wydawca: Goethe University, Frankfurt am Main
  Data:
  konferencja 06 - 11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. Spectroscopic Studies of the Electronic States in the Organic Metal δ-(BEDT-TTF)4[2,6-Anthr(SO3)2]•(X2O)4 (X=H, D) Salts
  Autorzy:
  A. Frąckowiak, I. Olejniczak, R. Świetlik, M. Fourmigué, F. Camerel, O. Jeannin, E. Canadell
  Konferencja:
  22nd International Conference for Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM 2014), Turku (Finland) (rok: 2014, ), Wydawca: Turku University, Finland
  Data:
  konferencja 30 June - 5 July, 2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Spektroskopowe badania przejścia fazowego ze stanu izolatora Motta do stanu z uporządkowaniem ładunkowym obserwowanego dla soli κ-(ET)4[M(CN)6][N(C2H5)4]×2H2O (gdzie M = CoIII, FeIII)
  Autorzy:
  A. Łapiński, R. Świetlik, L. Ouahab, S. Golhen
  Konferencja:
  XIX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2014 (KM 2014), Sromowce Niżne, (rok: 2014, ), Wydawca: IFJ PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 8-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 19. Optical properties of chiral molecular conductors based on EDT-TTF-OX and DMED-TTF
  Autorzy:
  I. Olejniczak, A. Frackowiak, K. Ptaszyński, A. Mdalan, F. Pop, N. Avarvari
  Konferencja:
  3rd Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics" (WOREN2013), Muszyna-Złockie (Poland), (rok: 2013, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja February 17-21, 2013
  Status:
  Opublikowana