Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie molekularnych podstaw dla terapeutycznego wykorzystania sygnału histaminowego i receptorów histaminowych H1R, H2R oraz H4R w przebiegu przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.

2012/04/M/NZ6/00355

Słowa kluczowe:

nieswoiste zapalenia jelit receptory histaminowe limfocyty regulatorowe i pomocnicze

Deskryptory:

 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka
 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Jutel 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 809 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-08

Zakończenie projektu: 2016-03-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Intestinal Dendritic Cells IF: 3,618
  Autorzy:
  Schiavi E., Smolinska S., O'Mahony L.
  Czasopismo:
  Current Opinion in Gastroenterology (rok: 2015, tom: vol. 31 no. 2, strony: 98-103), Wydawca: Wolters Kluwer Health, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1097/MOG.0000000000000155. - link do publikacji
 2. Exposure to non-microbial N-Glycolylneuraminic acid confers protection against allergic airway-inflammation IF: 13,081
  Autorzy:
  Remo Frei, Ruth Ferstl, Caroline Roduit, Mario Ziegler, Elisa Schiavi, Weronika Barcik, Noelia Rodriguez-Perez, Oliver F. Wirz, Marcin Wawrzyniak, Benoit Pugin, Dirk Nehrbass, Marek Jutel, Sylwia Smolinska, Patrycja Konieczna, Christian Bieli, Susanne Loeliger, Marco Waser, Göran Pershagen, Josef Riedler, Martin Depner, Bianca Schaub, Jon Genuneit, Harald Renz, Juha Pekkanen, Anne M. Karvonen, Jean-Charles Dalphin, Marianne van Hage, Gert Doekes, Mübeccel Akdis, Charlotte Braun-Fahrländer, Cezmi A. Akdis, Erika von Mutius, Liam O'Mahony, Roger P. Lauener, and the teams of the PARSIFAL21 and PASTURE/EFRAIM22 study
  Czasopismo:
  Journal of Allergy and Clinical Immunology (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Biology of the microbiome: interactions with the host immune response IF: 2,99
  Autorzy:
  Sylwia Smolinska, David Groeger, Liam O'Mahony
  Czasopismo:
  Gastroenterology Clinics of North America (rok: 2017, tom: vol. 45 no. 1, strony: 19-35), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gtc.2016.09.004 - link do publikacji
 4. Histamine Receptor 2 is Required to Suppress Innate Immune Responses to Bacterial Ligands in Patients with Inflammatory Bowel Disease IF: 4,525
  Autorzy:
  Sylwia Smolinska, David Groeger, Noelia Rodriguez Perez, Elisa Schiavi, Ruth Ferstl, Remo Frei, Patrycja Konieczna, Cezmi A. Akdis, Marek Jutel, Liam O'Mahony
  Czasopismo:
  Inflammatory Bowel Diseases (rok: 2016, tom: vol. 22 no. 7, strony: 1575-1586), Wydawca: Wolters Kluwer Health, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1097/MIB.0000000000000825 - link do publikacji
 5. Histamine and gut mucosal immune regulation IF: 6,028
  Autorzy:
  S. Smolinska, M. Jutel, R. Crameri, L. O'Mahony
  Czasopismo:
  Allergy: European Journal of Allergy & Clinical Immunology (rok: 2014, tom: vol. 69 no. 3, strony: 273–281), Wydawca: Published by John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/all.12330 - link do publikacji
 6. Allergen Immunotherapy: past, present and future IF: 2,957
  Autorzy:
  Jutel M., Kosowska A., Smolinska S.
  Czasopismo:
  Allergy, Asthma & Immunology Research (rok: 2016, tom: vol. 8 no. 3, strony: 191-197), Wydawca: Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology; Korean Academy of Pediatric Allergy and Respiratory Disease
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4168/aair.2016.8.3.191. - link do publikacji
 7. Altered Fatty Acid Metabolism and Reduced Stearoyl-Coenzyme A Desaturase Activity in Asthma IF: 7,361
  Autorzy:
  N. Rodriguez-Perez, E. Schiavi, R. Frei, R. Ferstl, P. Wawrzyniak, S. Smolinska, M. Sokolowska, N. Sevi, M. Kohler, D. Michalovich, K. Simpson, E.M. Hessel, M. Jutel, M.M. Martin-Fontecha, O. Palomares, C.A. Akdis, L. O'Mahony
  Czasopismo:
  Allergy (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Published by John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/all.13180 - link do publikacji
 8. Histamine-secreting microbes are increased in the gut of adult asthma patients IF: 13,081
  Autorzy:
  Weronika Barcik, Benoit Pugin, Patrick Westermann, Noelia Rodriguez Perez, Ruth Ferstl, Sylwia Smolinska, Marek Jutel, Edith Hessel, David Michalowich, Cezmi A. Akdis, Remo Frei, Liam O'Mahony
  Czasopismo:
  The Journal of Allergy and Clinical Immunology (rok: 2016, tom: vol. 138 no. 5, strony: 1491-1494, 1494.el-1494.e7), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jaci.2016.05.049 - link do publikacji