Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenowych

2012/04/M/ST5/00712

Słowa kluczowe:

piren synteza fluorescencja,

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Zakrzewski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 326 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-19

Zakończenie projektu: 2015-09-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Synthesis and the photophysical properties of pyrenylphenylpyrazoles IF: 2,235
  Autorzy:
  Rafał Flamholc, Janusz Zakrzewski, Anna Makal, Remi Métivier, Arnaud Brosseau
  Czasopismo:
  Photochemical & Photobiological Sciences (rok: 2016, tom: 15, strony: 580-588), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6pp00009f - link do publikacji
 2. Aerobic palladium(II)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction in the synthesis of pyrenyl fluorophores. A photophysical study of beta-pyrenyl acrylates in solution and in the solid state IF: 4,638
  Autorzy:
  Michał Piotrowicz,, Janusz Zakrzewski,, Rémi Métivier, Arnaud Brosseau, Anna Makal, Krzysztof Woźniak
  Czasopismo:
  Journal of Organic Chemistry (rok: 2015, tom: 80, strony: 2573-2581), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jo502619k - link do publikacji
 3. Friedel-Crafts reaction of pyrene with diethyl alpha-(isothiocyanato)alkylphosphonates. Efficient synthesis of highly fluorescent diethyl 1-(pyrene-1-carboxamido)alkylphosphonates and 1-(pyrene-1-carboxamido)methylphosphonic acid IF: 2,768
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski, Anna Gajda, Tadeusz Gajda, Anna Makal, Arnaud Brosseau, Rémi Métivier
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2015, tom: 11, strony: 2451-2458), Wydawca: Beilstein Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.11.266 - link do publikacji
 4. 151.Solution-and solid-state emitters with large Stokes shifts combining pyrene and 4-hydroxythiazole fluorophores. IF: 3,966
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Damian Plażuk, Janusz Zakrzewski, Remi Metivier, Keitaro Nakatani, Anna Makal
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2015, tom: 121, strony: 290-298), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j/dyepig.2015.05030 - link do publikacji
 5. Directed lithiation of a pyrene-1-carboxamide as a route to new pyrenyl fluorophores IF: 3,966
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Magdalena Ciechańska, Janusz Zakrzewski, Rémi Métivier, Arnaud Brosseau, Anna Makal,
  Czasopismo:
  Dyes & Pigments (rok: 2016, tom: 125, strony: 331-338), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Efficient synthesis of pyrene-1-carbothioamides and carboxamides. Tunable solid-state fluorescence of pyrene-1-carboxamides IF: 3,708
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski, Rémi Métivier, Arnaud Brosseau, Anna Makal, Krzysztof Woźniak,
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 56003-56012), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA07045C - link do publikacji
 7. A new class of pyrenyl solid-state emitters:1-pyrenyl ynones. Synthesis via the Friedel-Crafts route, molecular and electronic structure and photophysical properties. IF: 3,708
  Autorzy:
  Rafał Flamholc, Damian Plażuk, Janusz Zakrzewski, Remi Metivier, Keitaro Nakatani, Anna Makal, Krzysztof Woźniak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 31594-31601), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA03961K - link do publikacji
 1. Synthesis, aerobic Pd(II) alkenylation, and photophysical properties of pyrenylpyrazoles
  Autorzy:
  Rafał Flamholc, Janusz Zakrzewski, Anna Makal, Krzysztof Woźniak
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry, Świeradów Zdrój (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wrocław
  Data:
  konferencja 5-9. 04
  Status:
  Opublikowana
 2. FLUORESCENCE, MOLECULAR STRUCTURES AND CRYSTAL PACKING OF 2-PYRENYL-4-HYDROXYTHIAZOLES AND THEIR DERIVATIVES
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Damian Plażuk, Janusz Zakrzewski, Rémi Métivier, Keitaro Nakatani, Anna Makal, Krzysztof Woźniak
  Konferencja:
  26th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ORGANIC CHEMISTRY OF SULFUR (rok: 2014, ), Wydawca: University of Istanbul
  Data:
  konferencja 24-29. 08
  Status:
  Opublikowana
 3. Reakcja Friedla-Craftsa pirenu z a-(izotiocyjaniano)alkilofosfonianami dietylu. Luminescencyjne właściwości N-pirenoilo-a-aminoalkilofosfonianów.
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski, Anna Gajda, Tadeusz Gajda
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Aerobic Pd(II)-catalyzed alkenylation as a route to new pyrenyl fluorophores
  Autorzy:
  Michał Piotrowicz, Janusz. Zakrzewski, Anna Makal, Krzysztof Woźniak,
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry, Świeradów Zdrój (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wrocław
  Data:
  konferencja April 5-9
  Status:
  Opublikowana
 5. Aerobowe alkenylowani ferrocenu i pirenu katalizowane katalizatorem Pd(OAc)2/DAF
  Autorzy:
  MIchał Piotrowicz, Janusz Zakrzewski
  Konferencja:
  56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Kierowane litowanie amidów pirenowych w syntezie 1,2-dikarbonylowych fluoroforów pirenowych
  Autorzy:
  Magdalena Ciechańska, Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowe pochodne 2-(piren-1-ylo)-4-hydroksytiazolu o silnych właściwościach fluorescencyjnych
  Autorzy:
  Marzena Witalewska, Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych fluoroforów pirenowych
  Autorzy:
  Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski, Remi Metivier, Keitaro Nakatani
  Konferencja:
  56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 Siedlce
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis of new pyrenyl solid-state emitters
  Autorzy:
  Magdalena Ciechańska, Anna Wrona-Piotrowicz, Andrzej Jóźwiak, Janusz Zakrzewski, Anna Makal, Krzysztof Woźniak
  Konferencja:
  XVII International Symposium " Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2014, ), Wydawca: CBMM PAN
  Data:
  konferencja 21,11
  Status:
  Opublikowana
 10. Synteza nowych fluorescencyjnych pochodnych pirenu
  Autorzy:
  Rafał Flamholc, Janusz Zakrzewski, Damian Plażuk, Remi Metivier, Keitaro Nakatani
  Konferencja:
  56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Synthesis and photophysical properties of new 5-aryl-4-hydroxy-2-(pyren-1-yl)thiazoles.
  Autorzy:
  Marzena Witalewska, Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski
  Konferencja:
  XVII International Symposium " Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2014, ), Wydawca: CBMM PAN
  Data:
  konferencja 21,11
  Status:
  Opublikowana