Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia

2012/04/A/ST3/00337

Słowa kluczowe:

heterogeniczność dynamiczna materiały amorficzne spektroskopia dielektryczna analiza termiczna wysokie ciśnienie symulacje dynamiki molekularnej

Deskryptory:

 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz
 • ST3_3: Cieplne własności materii skondensowanej
 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marian Paluch 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 940 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2017-09-02

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (33)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effect of Temperature and Density Fluctuations on the Spatially Heterogeneous Dynamics of Glass-Forming Van der Waals Liquids under High Pressure IF: 7,943
  Autorzy:
  K. Koperwas, A. Grzybowski, K. Grzybowska, Z. Wojnarowska, A. P. Sokolov, M. Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Lett. (rok: 2013, tom: 111, strony: 125701-1 - 125701-5), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.111.125701 - link do publikacji
 2. Equation of state in the generalized density scaling regime studied from ambient to ultra-high pressure conditions IF: 3,122
  Autorzy:
  A. Grzybowski, K. Koperwas, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 140, strony: 044502-1 - 044502-11), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4861907 - link do publikacji
 3. In search of invariants for viscous liquids in the density scaling regime: investigations of dynamic and thermodynamic moduli IF: 4,123
  Autorzy:
  A. Jedrzejowska, A. Grzybowski, Marian Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 18348-18355), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp01144j - link do publikacji
 4. Activation volume of selected liquid crystals in the density scaling regime IF: 4,259
  Autorzy:
  A. Grzybowski , S. Urban, S. Mroz, M. Paluch
  Czasopismo:
  Sci. Rep. (rok: 2017, tom: 7, strony: 42174-1 - 42174-13), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep42174 - link do publikacji
 5. Conductivity Mechanism in Polymerized Imidazolium-Based Protic Ionic Liquid [HSO3 BVIm][OTf] IF: 5,927
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, J. Knapik, M. Díaz, A. Ortiz, I. Ortiz, M. Paluch
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2014, tom: 47, strony: 4056−4065), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ma5003479 - link do publikacji
 6. Glass transition dynamics and conductivity scaling in ionic deep eutectic solvents: The case of (acetamide + lithium nitrate/sodium thiocyanate) melts IF: 2,952
  Autorzy:
  S. N. Tripathy, Z. Wojnarowska, J. Knapik, H. Shirota, R. Biswas, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2015, tom: 142, strony: 184504-1 - 184504-10), Wydawca: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4919946 - link do publikacji
 7. Ionic liquids and their bases: Striking differences in the dynamic heterogeneity near the glass transition IF: 5,578
  Autorzy:
  K. Grzybowska, A. Grzybowski, Z. Wojnarowska, J. Knapik, M. Paluch
  Czasopismo:
  Sci. Rep. (rok: 2015, tom: 5, strony: 16876-1 - 16876-8), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep16876 - link do publikacji
 8. Modi fi cations of Structure and Intermolecular Potential of a Canonical Glassformer: Dynamics Changing with Dipole − Dipole Interaction IF: 2,883
  Autorzy:
  A. Jedrzejowska, K. L. Ngai, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2016, tom: 120, strony: 8781−8785), Wydawca: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.6b08128 - link do publikacji
 9. New insight into relaxation dynamics of an epoxy/hydroxy functionalized polybutadiene from dielectric and mechanical spectroscopy studies IF: 2,41
  Autorzy:
  S. Hensel-Bielowka, Z. Wojnarowska, J.Knapik, M.Paluch
  Czasopismo:
  Colloid Polym Sci (rok: 2014, tom: 292, strony: 1853 – 1862), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-014-3254-4 - link do publikacji
 10. Synthesis, characterization and dielectric relaxation study of hyperbranched polymers with different molecular architecture IF: 3,586
  Autorzy:
  Juan M. Giussi, Omar Azzaroni, Stella Hensel-Bielowka, Zaneta Wojnarowska, Justyna Knapik, Marian Paluch
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 100, strony: 227-237), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.08.027 - link do publikacji
 11. The behavior and origin of the excess wing in DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) IF: 3,829
  Autorzy:
  S. Hensel-Bielowka, J. R. Sangoro, Z. Wojnarowska,L. Hawelek, M. Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 15, strony: 9300-9307), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CP50975C - link do publikacji
 12. Thermodynamic consequences of the kinetic nature of the glass transition IF: 5,578
  Autorzy:
  K. Koperwas, A. Grzybowski, S. N. Tripathy, E. Masiewicz, M. Paluch
  Czasopismo:
  Sci. Rep. (rok: 2015, tom: 5, strony: 17782-1 - 17782-8), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep17782 - link do publikacji
 13. Deducting the temperature dependence of the structural relaxation time in equilibrium far below the nominal Tg by aging the decoupled conductivity relaxation to equilibrium IF: 3,122
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, K. L. Ngai, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 140, strony: 174502-1 - 174502-5), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4872260 - link do publikacji
 14. Dielectric relaxation in weakly ergodic dilute dipole systems IF: 3,164
  Autorzy:
  S. E. Lerner, M.l Mierzwa, M. Paluch, Y. Feldman, P. Ben Ishai
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 138, strony: 204501-1 - 204501-10), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4803867 - link do publikacji
 15. General rules prospected for the liquid fragility in various material groups and different thermodynamic condition IF: 3,122
  Autorzy:
  M. Paluch, E. Masiewicz, A. Grzybowski, S. Pawlus, J. Pionteck, Z. Wojnarowska
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 141, strony: 134507-1 - 134507-7), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4897208 - link do publikacji
 16. In search of correlations between the four-point measure of dynamic heterogeneity and other characteristics of glass-forming liquids under high pressure IF: 1,766
  Autorzy:
  K. Koperwas, A. Grzybowski, K. Grzybowska, Z. Wojnarowska, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Non-Cryst. Solids (rok: 2015, tom: 407, strony: 196–205), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2014.07.033 - link do publikacji
 17. Isobaric Thermal Expansion of Compressed 1,4-Dichlorobutane and 1‑Bromo-4-chlorobutane: Transitiometric Results and a Novel Application of the General Density Scaling-Based Equation of State IF: 2,587
  Autorzy:
  M. Chorążewski, A. Grzybowski, M. Paluch
  Czasopismo:
  Ind. Eng. Chem. Res. (rok: 2015, tom: 54, strony: 6400−6407), Wydawca: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.iecr.5b00953 - link do publikacji
 18. Activation volume in the density scaling regime: Equation of state and its test by using experimental and simulation data IF: 3,767
  Autorzy:
  A. Grzybowski, K. Koperwas, A. Swiety-Pospiech, K. Grzybowska, M. Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2013, tom: 87, strony: 054105-1 - 054105-15), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.054105 - link do publikacji
 19. Dynamic Properties of Glass-Formers Governed by the Frequency Dispersion of the Structural α‑Relaxation: Examples from Prilocaine IF: 3,302
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, M. Rams-Baron, J. Knapik, K. L. Ngai, D. Kruk, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 12699−12707), Wydawca: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.5b06426 - link do publikacji
 20. Dynamic crossover and the Debye-Stokes-Einstein relation in liquid N,N-diethyl-3-methylbenzamide (DEET) IF: 3,909
  Autorzy:
  P. J. Griffin, J. R. Sangoro, Y. Wang, A. P. Holt, V. N. Novikov, A. P. Sokolov, Z. Wojnarowska, M. Paluch, F. Kremer
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2013, tom: 9, strony: 10373-10380), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3SM51565F - link do publikacji
 21. New Insight Into Ion Transport Through Dynamic Modulus Studies IF: 4,509
  Autorzy:
  A. Jedrzejowska, K. Koperwas, Z. Wojnarowska, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2016, tom: 120, strony: 22816−22821), Wydawca: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b06523 - link do publikacji
 22. On the scaling behavior of electric conductivity in [C4mim][NTf2] IF: 4,168
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, G. Jarosz, A. Grzybowski, J. Pionteck
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 16, strony: 20444-20450), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp02253j - link do publikacji
 23. Pressure coefficient of the glass transition temperature in the thermodynamic scaling regime IF: 2,313
  Autorzy:
  K. Koperwas, A. Grzybowski, K. Grzybowska, Z. Wojnarowska, J. Pionteck, A. P. Sokolov, M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2012, tom: 86, strony: 041502-1 - 041502-6), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.86.041502 - link do publikacji
 24. Relaxation Dynamics and Crystallization Study of Sildenafil in the Liquid and Glassy States, Mol. Pharmaceutics IF: 4,57
  Autorzy:
  K. Kolodziejczyk, M. Paluch, K. Grzybowska, A. Grzybowski, Z. Wojnarowska, L. Hawelek, J. D. Ziolo
  Czasopismo:
  Mol. Pharmaceutics (rok: 2013, tom: 10, strony: 2270 – 2282), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/mp300479r - link do publikacji
 25. Role of entropy in the thermodynamic evolution of the time scale of molecular dynamics near the glass transition IF: 2,288
  Autorzy:
  K. Grzybowska, A. Grzybowski, S. Pawlus, J. Pionteck, M. Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Rev. E (rok: 2015, tom: 91, strony: 062305-1 - 062305-13), Wydawca: AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.91.062305 - link do publikacji
 26. The complex, non-monotonic thermal response of the volumetric space of simple liquids IF: 4,198
  Autorzy:
  M. Chorążewski, A. Grzybowski, M. Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 16, strony: 19900-19908), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp02350a - link do publikacji
 27. Toward a better understanding of dielectric responses of van der Waals liquids: The role of chemical structures IF: 2,965
  Autorzy:
  A. Jedrzejowska, Z. Wojnarowska, K. Adrjanowicz, K. L. Ngai, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 146, strony: 094512-1 - 094512-7), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4977736 - link do publikacji
 28. Universal Behavior of Dielectric Responses of Glass Formers: Role of Dipole-Dipole Interactions IF: 7,645
  Autorzy:
  M. Paluch, J. Knapik, Z. Wojnarowska, A. Grzybowski, K. L. Ngai
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Lett. (rok: 2016, tom: 116, strony: 025702-1 - 025702-6), Wydawca: AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.116.025702 - link do publikacji
 29. Adam-Gibbs model in the density scaling regime and its implications for the configurational entropy scaling IF: 5,578
  Autorzy:
  E. Masiewicz, A. Grzybowski, K. Grzybowska, Sebastian Pawlus, J. Pionteck, M. Paluch
  Czasopismo:
  Sci. Rep. (rok: 2015, tom: 5, strony: 13998-1 - 13998-13), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep13998 - link do publikacji
 30. Does the Johari−Goldstein β‑Relaxation Exist in Polypropylene Glycols? IF: 5,8
  Autorzy:
  K. L. Ngai, S. Pawlus, K. Grzybowska, K. Kaminski, S. Capaccioli, M. Paluch
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2015, tom: 48, strony: 4151−4157), Wydawca: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.5b00832 - link do publikacji
 31. Effects of dynamic heterogeneity and density scaling of molecular dynamics on the relationship among thermodynamic coefficients at the glass transition IF: 2,952
  Autorzy:
  K. Koperwas, A. Grzybowski, K. Grzybowska, Z. Wojnarowska, M. Paluch
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2015, tom: 143, strony: 024502-1 - 024502-5), Wydawca: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4923005 - link do publikacji
 32. Heterogeneous Dynamics of Prototypical Ionic Glass CKN Monitored by Physical Aging IF: 7,943
  Autorzy:
  M. Paluch, Z. Wojnarowska, S. Hensel-Bielowka
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Lett. (rok: 2013, tom: 110, strony: 015702-1 - 015702-5), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 33. Invariance of conductivity relaxation under pressure and temperature variations at constant conductivity relaxation time in 0.4Ca(NO3)2−0.6KNO3 IF: 2,326
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, K. L. Ngai, and M. Paluch
  Czasopismo:
  Phys. Rev. E (rok: 2014, tom: 90, strony: 062315-1 - 062315-5), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.90.062315 - link do publikacji
 1. Universality of Density Scaling
  Autorzy:
  Andrzej Grzybowski, Marian Paluch
  Książka:
  The Scaling of Relaxation Processes (rok: 2018, tom: brak, strony: 77-119), Wydawca: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature
  Status:
  Opublikowana