Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Aktywacja tlenu molekularnego przez związki metaloorganiczne metali grup głównych: Nowe spojrzenie na stary problem.

2012/04/A/ST5/00595

Słowa kluczowe:

ditlen związki metaloorganiczne metale grup głównych mechanizm związki alkilonadtlenkowe związki alkoksylowe.

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Lewiński 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 937 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-08

Zakończenie projektu: 2017-03-07

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Glovebox - Komora rękawicowa wyposażona w wagę analityczną, lodówkę i "cold well". Za kwotę 433 734 PLN
 2. pompa próżniowa (3 szt.). Za kwotę 50 000 PLN
 3. Komputery stacjonarne. Za kwotę 6 517 PLN
 4. mikroskop steroskopowy z wyposażeniem. Za kwotę 12 238 PLN
 5. komputery stacjonarne i laptop (notebook) (4 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 6. zwiększenie wartości młyna miksującego MM400 - naczynia miksujące-2 szt,kule mielące-4 szt.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 1. Alkylzinc diorganophosphates: synthesis, structural diversity and unique ability to incorporate zincoxane units.
  Autorzy:
  M. Wolska-Pietkiewicz, A. Swierkosz, I. Justyniak, A. Grala, K. Sokolowski, J. Lewinski
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 18813-18816), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt03324e - link do publikacji
 2. Catalytic Epoxidation of Enones Mediated by Zinc Alkylperoxide/tert- BuOOH Systems.
  Autorzy:
  M. Kubisiak, K. Zelga, I. Justyniak, E. Tratkiewicz, T. Pietrzak, A. R. Keeri, Z. Ochal, L Hartenstein, P. W. Roesky, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2013, tom: 32, strony: 5263-5265), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/om400830e - link do publikacji
 3. Oxygenation of RZn(N,O)-type complexes as an efficient route to zinc alkoxides not accessible via the classical alcoholysis path.
  Autorzy:
  Z. Wróbel, T. Pietrzak, I. Justyniak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2017, tom: 53, strony: 10808--10811), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cc05818g - link do publikacji
 4. Unprecedented variety of outcomes in the oxygenation of dinuclear alkylzinc derivatives of a N,N-coupled bis(β-diketimine).
  Autorzy:
  T. Pietrzak, M. D. Korzyński, I. Justyniak, K. Zelga, A. Kornowicz, Z Ochal, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry – a European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 7997-8005), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201700503 - link do publikacji
 5. From Well-Defined Alkylzinc Phosphinates to Quantum-Sized ZnO Nanocrystals.
  Autorzy:
  M. Wolska-Pietkiewicz, A. Grala, I. Justyniak, D. Hryciuk, M. Jędrzejewska, J. Grzonka, K. J. Kurzydłowski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry – A European Journal (rok: 2017, tom: 49, strony: 11856–11865), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201701823 - link do publikacji
 6. Oxygenation Chemistry of Magnesium Alkyls Incorporating beta-Diketiminate Ligands Revisited.
  Autorzy:
  T. Pietrzak, M. Kubisiak, I. Justyniak, K. Zelga, E. Bojarski, E. Tratkiewicz, Z. Ochal, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry – a European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 17776-17783), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201603931 - link do publikacji
 7. Probing the Role of π Interactions in the Reactivity of Oxygen Species: A Case of Ethylzinc Aryloxides with Different Dispositions of Aromatic Rings Toward the Metal Center
  Autorzy:
  Ł. Mąkolski, K. Zelga, R. Petrus, D. Kubicki, P. Zarzycki, P. Sobota, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry – a European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 14790–14799), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201403851 - link do publikacji
 8. Toward Factors Affecting the Degree of Zinc Alkyls Oxygenation: A Case of Organozinc Guanidinate Complexes.
  Autorzy:
  M.K. Leszczyński, I. Justyniak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2017, tom: 36 (13), strony: 2377–2380), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.7b00287 - link do publikacji
 9. Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates.
  Autorzy:
  K. Soltys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokolowski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2017, tom: 334, strony: 199-231), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Quest for Efficient Catalysts based on Zinc tert-Butyl Peroxides for Asymmetric Epoxidation of Enones: C2- vs C1-Symmetric Auxiliaries
  Autorzy:
  A. R. Keeri, I. Justyniak, J. Jurczak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis & Catalysis (rok: 2016, tom: 358, strony: 864-868), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.201500764 - link do publikacji
 11. Structural Diversity of Ethylzinc Carboxylates
  Autorzy:
  A. Grala, M. Wolska-Pietkiewicz, A. Wojewódzka, M. Dabergut, I. Justyniak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2015, tom: 34, strony: 4959), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.5b00557 - link do publikacji
 12. Structural diversity of alkylzinc complexes with pyrrole-based N,O-ligands: from molecular complexes to coordination polymers
  Autorzy:
  Z. Wróbel, I. Justyniak, I. Dranka, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 7240–7243), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt00674d - link do publikacji
 13. Structure investigations of group 13 organometallic carboxylates.
  Autorzy:
  I.Justyniak, D. Prochowicz, A. Tulewicz, W. Bury, P.Gos, J. Lewinski
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 669-677), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt03958h - link do publikacji
 14. Synthesis and Structure of Alkylzinc 3,5-Diphenylpyrazolates: Dramatic Influence of Steric and Solvent Effects.
  Autorzy:
  S. Komorski, M. Leszczyński, I. Justyniak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 5104 - 5105), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b00745 - link do publikacji
 15. Unprecedented mechanochemical and slow-chemistry radical transformations: A case of TEMPO and diorganozincs.
  Autorzy:
  K. Budny-Godlewski, I. Justyniak, M.K. Leszczyński, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 16. A New Look at the Reactivity of TEMPO towards Diethylzinc
  Autorzy:
  K. Budny-Godlewski, D. Kubicki, I. Justyniak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2014, tom: 33 (19), strony: 5093–5096), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/om5008117 - link do publikacji
 17. Development of zinc alkyl/O2 systems as radical initiators for organic reactions
  Autorzy:
  M. Kubisiak, K. Zelga, W. Bury, I. Justyniak, K. Budny-Godlewski, Z. Ochal, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemical Science (rok: 2015, tom: 6, strony: 3102), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5SC00600G - link do publikacji
 18. Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of a Mononuclear Chiral (Acetato)bis(aminoalkoxido) manganese(III) Complex.
  Autorzy:
  A. Kornowicz, M. Terlecki, D. Prochowicz, C. Pichon, I. Justyniak, W Bury, Z Wróbel, J.P. Sutter, J. Lewiński
  Czasopismo:
  European Journal Of Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 10, strony: 1392-1395), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201700084 - link do publikacji
 19. Zinc hydroxides and oxides supported by organic ligands: Synthesis and structural diversity.
  Autorzy:
  D. Prochowicz, K. Sokolowski, J Lewiński
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2014, tom: 270–271, strony: 112-126), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2013.12.003 - link do publikacji
 20. Supramolecular Encapsulation of Pyrophoric ZnR2 Molecules Allows Their Structure Determination and Stabilization in Air.
  Autorzy:
  K. Sokołowski, I. Justyniak, D. Fairen-Jimenez, W. Bury, M. Terlecki, J. Nawrocki, D. J. Kubicki, M. Kościelski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Science (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: American Association for the Advancement of Science
  Status:
  Złożona
 21. Wet and vapour-assisted solid state processes en route to ZnO nanostructures: Unravelling the role of dioxygen and water in the organometallic approach.
  Autorzy:
  M. K. Leszczyński, K. Zelga, I. Justyniak, Z. Kaszkur, J. Smalc- Koziorowska, A. E. H. Wheatley, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona