Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii.

2012/04/A/ST5/00594

Słowa kluczowe:

kataliza metateza chemia metaloorganiczna karbeny

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Karol Grela 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 796 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-16

Zakończenie projektu: 2017-10-15

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. autoklaw. Za kwotę 20 000 PLN
 2. drukarka.
 3. komputer stacjonarny do wykonywania obliczeń. Za kwotę 7 000 PLN
 4. mieszadło magnetyczne z oprzyrządowaniem. Za kwotę 15 000 PLN
 5. chromatograf cieczowy z autosamplerem i oprzyrządowaniem.
 6. pompa próżniowa membranowa z oprzyrządowaniem. Za kwotę 20 000 PLN
 7. pompa olejowa RZ6 z oprzyrządowaniem. Za kwotę 38 000 PLN
 8. komputer stacjonarny.
 9. carousel station. Za kwotę 20 000 PLN
 10. chromatograf gazowy. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Chelating Ruthenium Phenolate Complexes: Synthesis, General Catalytic Activity, and Applications in Olefin Metathesis Polymerization IF: 5,696
  Autorzy:
  Anna Kozłowska, Maciej Dranka, Janusz Zachara, Eva Pump, Christian Slugovc, Krzysztof Skowerski, Karol Grela
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 14120-14125), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201403580 - link do publikacji
 2. Helicenes as chirality inducing groups in transition metal catalysis: the first helically chiral olefin metathesis catalyst IF: 5,16
  Autorzy:
  Manfred Karras, Michał Dąbrowski, Radek Pohl, Jiří Rybáček, Jaroslav Vacek, Lucie Bednárová, Karol Grela, Ivo Starý, Irena G. Stará, Bernd Schmidt
  Czasopismo:
  Chemistry—A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 10994-10998), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201802786 - link do publikacji
 3. Hoveyda-Grubbs-type Pre-catalysts with Unsymmetrical NHeterocyclic Carbenes as Effective Catalysts in Olefin Metathesis IF: 4,186
  Autorzy:
  Paweł Małecki, Katarzyna Gajda, Osman Ablialimov, Maura Malińska, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2017, tom: 36, strony: 2153−2166), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.7b00211 - link do publikacji
 4. In quest for selectivity paired with activity: a ruthenium olefin metathesis catalyst bearing unsymmetrical phenanthrene based NHC IF: 5,16
  Autorzy:
  Michał Dąbrowski, Przemysław Wyrębek, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak, Karol Grela*
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2020, ), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Formation of tetrasubstituted C–C double bonds via olefin metathesis: challenges, catalysts, and applications in natural product synthesis (Przegląd) IF: 5,076
  Autorzy:
  Nirmalya Mukherjee, Sebastian Planer, Karol Grela
  Czasopismo:
  Organic Chemistry Frontiers (rok: 2018, tom: 5, strony: 494-516), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7QO00800G - link do publikacji
 6. Gold(I) catalyzed formation of naphthalene/acenaphthene heterocy-clic acetals. Total synethesis of fuliginone. IF: 6,55
  Autorzy:
  Malina Michalska, Krzysztof Grudzień, Paweł Małecki, Karol Grela
  Czasopismo:
  Organic Letters (rok: 2018, tom: 20, strony: 954-957), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.orglett.7b03856 - link do publikacji
 7. Unexpected formation of nitroso-chelated cyclic η1-acylruthenium(II) complex, an effective catalysts for transfer hydrogenation reaction IF: 2,06
  Autorzy:
  Nirmalya Mukherjee, Rafał Gawin, Stefan Czarnocki, Roman Gajda, Maura Malińska, Krzysztof Woźniak, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2018, tom: 867, strony: 359-366), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2018.01.035 - link do publikacji
 8. Well-Defined Chiral Copper NHC Complex in the Asymmetric Conjugated b-Borylation and One-Pot Metathesis-Asymmetric b-Borylation Reactions IF: 5,317
  Autorzy:
  Anupam Jana, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak, Karol Grela
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2017, tom: 24, strony: 891-897), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201704335 - link do publikacji
 9. Phenanthrene based NHC, ruthenium complex as effective olefin metathesis catalyst (w rewizji, z pozytywnymi recenzjami) IF: 5,16
  Autorzy:
  Michał Dąbrowsk, Przemysław Wyrębek, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak, Karol Grela
  Czasopismo:
  Chemistry—A European Journal , Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 10. At Long Last: Olefin Metathesis Macrocyclization at High Concentration IF: 14,695
  Autorzy:
  Adrian Sytniczuk, Michał Dąbrowski, Łukasz Banach, Mateusz Urban, Sylwia Czarnocka-Śniadała, Mariusz Milewski, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2018, tom: 140, strony: 8895-8901), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.8b04820 - link do publikacji
 11. Azoliniums, Adducts, NHCs and Azomethine Ylides: Divergence in Wanzlick Equilibrium and Olefin Metathesis Catalyst Formation IF: 5,16
  Autorzy:
  Phillip Iain Jolly, Anna Marczyk, Paweł Małecki, Osman Ablialimov, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak, Silvio Osella, Bartosz Trzaskowski, Karol Grela
  Czasopismo:
  Chemistry—A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 4785-4789), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201706036 - link do publikacji
 12. Hoveyda – Grubbs catalyst analogues bearing the derivatives of N -phenylpyrrol in the carbene ligand – structure, stability, activity and unique ruthenium – phenyl interactions IF: 3,851
  Autorzy:
  Krzysztof Grudzień, Bartosz Trzaskowski, Michał Smoleń, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Karol Grela
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 11790-11799), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7DT02180A - link do publikacji
 13. Initiation efficacy of halo-chelated cis-dichloro configured ruthenium complexes in Ring-opening Metathesis Polymerization IF: 1,347
  Autorzy:
  Wappel, J.; Grudzień, K.; Barbasiewicz, M.; Michalak, M.; Grela, K.; Slugovc, C.
  Czasopismo:
  Monatshefte für Chemie (rok: 2015, tom: 146, strony: 1153-1160), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00706-015-1494-8 - link do publikacji
 14. Mild Functionalization of Tetraoxane Derivatives via Olefin Metathesis: Compatibility of Ruthenium Alkylidene Catalysts with Peroxides IF: 6,732
  Autorzy:
  Anupam Jana, Karol Grela
  Czasopismo:
  Organic Letters (rok: 2017, tom: 19, strony: 520-523), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.orglett.6b03688 - link do publikacji
 15. Ruthenium Amide Complexes – Synthesis and Catalytic Activity in Olefin Metathesis and in Ring‐Opening Polymerisation IF: 2,578
  Autorzy:
  Anna Gawin, Eva Pum, Christian Slugovc, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 16, strony: 1766-1774), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201800251 - link do publikacji
 16. 2-Methyltetrahydrofuran as a Solvent of Choice for Spontaneous Metathesis/Isomerization Sequence IF: 2,584
  Autorzy:
  Adam A. Rajkiewicz, Krzysztof Skowerski, Bartosz Trzaskowski, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2019, tom: 4, strony: 1831-1837), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.8b03027 - link do publikacji
 17. An unexpected formation of a Ru(III) benzylidene complex during activation of a LatMet-type ring-opening polymerisation catalyst IF: 7,723
  Autorzy:
  Anna Gawin, Paweł Małecki, Maciej Dranka, Janusz Zachara, Magdalena Skompska, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2018, tom: 364, strony: 345-353), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2018.05.014 - link do publikacji
 18. Expanding the Family of Hoveyda−Grubbs Catalysts Containing Unsymmetrical NHC Ligands IF: 3,492
  Autorzy:
  Veronica Paradiso, Valerio Bertolasi, Chiara Costabile, Tonino Caruso, Michał Dąbrowski, Karol Grela, Fabia Grisi
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2017, tom: 36, strony: 3692-3708), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.7b00488 - link do publikacji
 19. Rational and Then Serendipitous Formation of Aza-Analogues of Hoveyda-type Catalysts Containing a Chelating Ester Group Leading to a HeatMet TM Polymerisation Catalyst IF: 9,307
  Autorzy:
  Stefan J. Czarnocki, Izabela Czeluśniak, Tomasz K. Olszewski, Maura Malinska, Krzysztof Woźniaka i Karol Grela
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2017, tom: 7, strony: 4115−4121), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acscatal.7b00843 - link do publikacji
 20. Specialized Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Bearing Bulky Unsymmetrical NHC Ligands: Computations, Synthesis, and Application IF: 12,221
  Autorzy:
  Paweł Małecki, Katarzyna Gajda, Roman Gajda, Krzysztof Woźniak, Bartosz Trzaskowski, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2019, tom: 9, strony: 587-598), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acscatal.8b04783 - link do publikacji