Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa generacja nanokompozytów polimerowych i nanowłókien polimerowych wytwarzanych in situ poprzez odkształcenie plastyczne kryształów polimerowych.

2012/04/A/ST5/00606

Słowa kluczowe:

nanokompozyty polimery kryształy odkształcenie plastyczne nanowłókna polimerowe

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Gałęski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 921 028 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-14

Zakończenie projektu: 2016-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Modernizacja stanowiska do dwuwymiarowych badań małokątowego rozpraszania promieni X. Za kwotę 499 000 PLN
 2. Skaningowy mikroskop elektronowy. Za kwotę 499 000 PLN
 3. SciFinder. Za kwotę 15 000 PLN
 4. Wtryskarka laboratoryjna. Za kwotę 320 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. DUCTILITY OF POLYLACTIDE COMPOSITES REINFORCED WITH POLY(BUTYLENE SUCCINATE) NANOFIBERS IF: 4,213
  Autorzy:
  Yu.Voznyak, J.Morawiec, A.Galeski
  Czasopismo:
  Composite Part A: applied science and manufacturing (rok: 2016, tom: 90, strony: 218-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compositesa.2016.07..011 - link do publikacji
 2. Deformation of disentangled polypropylene crystalline grains into nanofibers IF: 3,318
  Autorzy:
  J.Krajenta, A.Pawlak, A.Galeski
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics (rok: 2016, tom: 45, strony: 1983-1994), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/polb.24105 - link do publikacji
 3. Strain hardening of molten thermoplastic polymers reinforced with poly(tetrafluoroethylene) nanofibers IF: 3,276
  Autorzy:
  K.Jurczuk, A.Galeski, E.Piorkowska
  Czasopismo:
  Journal of Rheology (rok: 2014, tom: 58, strony: 589-605), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1122/1.4867389 - link do publikacji
 4. The influence of cavitation phenomenon on selected properties and mechanisms activated during tensile deformation of polypropylene. IF: 3,318
  Autorzy:
  A.Krajenta, A.Rozanski
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part B Polymer Physiscs (rok: 2016, tom: 54, strony: 1853-1868), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/polb.24088 - link do publikacji
 5. Thermoplastic elastomers reinforced with poly(tetrafluoroethylene) nanofibers. IF: 3,477
  Autorzy:
  Kinga Jurczuk, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2016, tom: 80, strony: 58-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2016.04.031 - link do publikacji
 6. Deformation of Disentangled Polypropylene Crystalline Grains into Nanofibers IF: 3,485
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Andrzej Pawlak, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: POLYMER PHYSICS (rok: 2016, tom: 54, strony: 1983-1994), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/polb.24105 - link do publikacji
 7. Plastic deformation and cavitation in semicrystalline polymers studied by X-ray methods IF: ,633
  Autorzy:
  A. Pawlak
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2014, tom: 59, strony: 533-541), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14314/polimery.2014.533 - link do publikacji
 8. Cavitation during deformation of semicrystalline polymers IF: 26,383
  Autorzy:
  A.Pawlak, A.Galeski, A.Rozanski
  Czasopismo:
  Progress in Polymer Science (rok: 2014, tom: 39, strony: 921–958), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 9. Crystallization kinetics of polymer fibrous nanocomposites. IF: 3,477
  Autorzy:
  S.Galeski, E.Piorkowska, A.Rozaanski, G.Regnier, A.Galeski, K.Jurczuk
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2016, tom: 83, strony: 181-201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2016.08.002 - link do publikacji
 10. Formation of polypropylene nanofibers by solid state deformation during blending with molten polyethylene IF: ,633
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Andrzej Pawlak, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2015, tom: 60, strony: 664-666), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14314/polimery.2015.664 - link do publikacji
 11. Crystalline lamellae fragmentation during drawing of polypropylene IF: 5,927
  Autorzy:
  Artur Rozanski, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2015, tom: 48, strony: 5310-5322), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.5b01180 - link do publikacji
 1. Plastic Deformation and Cavitation in Semi-crystalline Polymers
  Autorzy:
  A.Pawlak
  Konferencja:
  7th International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites 2014; Ischia; Italy; 22-26 June 2014; Code 105839 (rok: 2014, ), Wydawca: AIP Conf. Proc., 1599, 118-121 (2014)
  Data:
  konferencja 22-26 June 2014
  Status:
  Opublikowane
 1. Mechanical Properties of Polymer Blends
  Autorzy:
  Z.Bartczak, A.Galeski
  Książka:
  Polymer Blends Handbook (rok: 2014, tom: 2, strony: Chapter 11, pp.1203-1297), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane