Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych układów platerów na bazie metali reaktywnych wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego

2012/04/M/ST8/00401

Słowa kluczowe:

spajanie wybuchowe metale reaktywne transmisyjna mikroskopia elektronowa fazy intermetaliczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Paul 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 337 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2015-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Characterization of explosive weld joints by TEM and SEM IF: 0,763
  Autorzy:
  H. Paul, J. Morgiel, T. Baudin, F. Brisset, M. Prażmowski, M. Miszczyk
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 1129-1136), Wydawca: versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  20.2478/amm-2014-0197 - link do publikacji
 2. Effect of microstructure of joint area on mechanical properties of explosively welded carbon steel and zirconium sheets
  Autorzy:
  M. Prażmowski, H. Paul, J. Morgiel
  Czasopismo:
  Obróbka Plastyczna Metali, Metal Forming (rok: 2014, tom: XXV nr 4, strony: 257-276), Wydawca: Instytut Obrróbki Plastycznej, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 3. Microstructure and interfacial reactions in the bonding zone of explosively welded Zr700 and carbon steel plates IF: 0,68
  Autorzy:
  H. Paul, J. Morgiel, M. Faryna, M. Prażmowski, M. Miszczyk
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2015, tom: 106, strony: 782-792), Wydawca: Carl Hanser Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111230 - link do publikacji
 4. Przemiany fazowe w strefie połączenia blach zgrzewanych z wykorzystaniem energii wybuchu
  Autorzy:
  H. Paul, M. Prażmowski, J. Morgiel, M. Faryna, W. Skuza
  Czasopismo:
  Rudy i Metale (rok: 2013, tom: R58 nr11, strony: 603-610), Wydawca: sigma-not
  Status:
  Opublikowana
 5. Microstructure and Phase Constitution Near the Interface of Explosively Welded Aluminum/Copper Plates IF: 1,8
  Autorzy:
  H. Paul, L. Litynska-Dobrzynska, M. Prażmowski
  Czasopismo:
  Metallurgical and Materials Transactions A (rok: 2013, tom: 44A, strony: 3836-3851), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-013-1703-1 - link do publikacji
 1. Interfacial reactions during explosive bonding
  Autorzy:
  Henryk Paul
  Konferencja:
  Thermec'2013, Las Vegas, (rok: 2014, ), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Data:
  konferencja 2-6 December, 2014, USA
  Status:
  Opublikowana
 2. Orientation changes near the interface of explosively bonded (carbon steel)/Zr700 sheets
  Autorzy:
  H. Paul, T. Baudin, F. Brisset, M. Prażmowski
  Konferencja:
  ICOTOM 17 (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 82 (2015) 012056
  Data:
  konferencja 24-29 August 2014, Dresden, Germany
  Status:
  Opublikowana
 1. Charakterystyka zmian strukturalnych w strefie połączenia platerów na bazie stali i metali reaktywnych wytwarzanych z wykorzystaniem energii wybuchu
  Autorzy:
  H. Paul, M. Faryna, J. Morgiel, M. Prażmowski
  Książka:
  Polska Metalurgia w latach 2011-2014 (rok: 2014, tom: 1, strony: 791-806), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Status:
  Opublikowana