Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tematem badań będzie charakterystyka fotoelektrochemiczna cienkich warstw półprzewodników organicznych takich jak: fulereny, porfiryny, ftalocyjaniny, korole itp. Prowadzone do tej pory badania potwierdzają interesujące, z punktu widzenia optoelektroniki, właściwości fotoelektrochemiczne tej klasy układów. Scharakteryzowane warstwy będą wykorzystane do budowy urządzeń optoelektronicznych nowej generacji

2012/04/S/ST5/00071

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kornelia Lewandowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 383 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Optical signal demultiplexing and conversion in the fullerene-oligothiophene-CdS system IF: 2,538
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Podborska, P. Kwolek, T.-D.Kim, K.-S. Lee, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 139, strony: 285-290), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.07.005 - link do publikacji
 2. Indium-chlorine and gallium-chlorine tetrasubstituted phthalocyanines in a bulk sysytem, Langmuir monolayers and Langmuir-Blodgett nanolayers - Spectroscopic investigations IF: 2,129
  Autorzy:
  B. Bursa, D. Wróbel, A. Biadasz, K. Kędzierski, K. Lewandowska, A. Graja, M. Szybowicz, M. Durmus
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2014, tom: 128, strony: 489-496), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.02.178 - link do publikacji
 3. Tuning of electronic properties of fullerene-oligothiophene layers IF: 3,515
  Autorzy:
  K. Lewandowska, K. Pilarczyk, A. Podborska, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 106, strony: 041602-1-5), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4906867 - link do publikacji
 4. Spectral studies of molecular orientation in corrol-fullerene thin films IF: 2,222
  Autorzy:
  B. Bursa, D. Wróbel, K. Lewandowska, A. Graja, M. Grzybowski, D.T. Gryko
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2013, tom: 176, strony: 18-25), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2013.05.015 - link do publikacji
 5. Spectroscopic properties and orientation of molecules in Langmuir-Blodgett layers of selected functionalized fullerenes IF: 2,129
  Autorzy:
  K. Lewandowska, B. Barszcz, A. Graja, S.Y. Nam, Y.-S. Han, T.-D. Kim, K.-S. Lee
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2014, tom: 118, strony: 204-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2013.08.102 - link do publikacji
 6. Absorption and emission properties of the corrole-fullerene dyad IF: 2,222
  Autorzy:
  K. Lewandowska, B. Barszcz, A. Graja, B. Bursa, A. Biadasz, D. Wróbel, W. Bednarski, S. Waplak, M. Grzybowski, D.T. Gryko
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2013, tom: 166, strony: 70-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2013.01.014 - link do publikacji
 1. 2.Badania spektroskopowe układów fuleren-chromofor organiczny dla zastosowań w optoelektronice
  Autorzy:
  K. Lewandowska, B. Barszcz, W. Bednarski, B. Bursa, A. Graja, S. Waplak, D. Wróbel
  Konferencja:
  Nauka i przemysł-metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Chemii, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Z. Hubickiego
  Data:
  konferencja 4-6 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. 1.Diody molekularne oparte na układach fuleren-chromofor organiczny
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Podborska, K. Szaciłowski
  Konferencja:
  Dokonania Naukowe Doktorantów (rok: 2013, ), Wydawca: CREATIVETIME, praca pod redakcją dr inż. M. Kuczera,
  Data:
  konferencja 20 kwiecień
  Status:
  Opublikowana