Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

2012/04/M/ST3/00817

Słowa kluczowe:

elektronowy rezonans magnetyczny (EMR) spektroskopia optyczna magnetyzm jony metali przejściowych w kryształach Hamiltonian spinowy (SH) parametry pola krystalicznego (ligandów) parametry rozszczepienia zero-polowego (ZFS) model superpozycyjny (SPM) modelowanie komputerowe

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Fizyki

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Czesław Rudowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 249 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-12

Zakończenie projektu: 2016-10-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Electron magnetic resonance data on high-spin Mn(III; S=2) ions in porphyrinic and salen complexes modeled by microscopic spin Hamiltonian approach IF: 3,063
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Czesław Rudowicz, Hitoshi Ohta, Takahiro Sakurai
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2017, tom: 175, strony: 36-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2017.06.006 - link do publikacji
 2. Modeling Spectroscopic Properties of Ni2+ Ions in the Haldane Gap System Y2BaNiO5 IF: 0,83
  Autorzy:
  C. Rudowicz, P. Gnutek, S. Kimura, M. Acıkgoz, Y. Y. Yeung
  Czasopismo:
  Applied Magnetic Resonance (rok: 2013, tom: 44, strony: 899-915), Wydawca: Springer Vienna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00723-013-0448-8 - link do publikacji
 3. Spectroscopic and magnetic properties of Fe2+ (3d6; S=2) ions in Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O – Modeling zero-field splitting and Zeeman electronic parameters by microscopic spin Hamiltonian approach IF: 3,046
  Autorzy:
  Magdalena Zając, Czesław Rudowicz, Hitoshi Ohta, Takahiro Sakurai
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2018, tom: 449, strony: 94-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2017.09.027 - link do publikacji
 4. Tools for magnetostructural correlations for the 3d8(3A2 state) ions at orthorhombic sites: comparative study with applications to Ni2+ ions in Y2BaNiO5 and Nd2BaNiO5 IF: 2,002
  Autorzy:
  P. Gnutek, M. Açıkgöz, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2015, tom: 374, strony: 484-494), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2014.08.097 - link do publikacji
 5. Superposition model analysis of nickel(II) ions in trigonal bipyramidal complexes exhibiting huge zero field splitting (aka 'giant magnetic anisotropy') IF: 2,357
  Autorzy:
  Czesław Rudowicz, Muhammed Açıkgöz, Paweł Gnutek
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2017, tom: 434, strony: 56-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2017.03.035 - link do publikacji
 6. EMR Data on Mn(III; S=2) Ions in MnTPPCl Complex Modelled by Microscopic Spin Hamiltonian Approach IF: 0,525
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Czesław Rudowicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 15-18), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.15 - link do publikacji
 7. Effect of small in-plane anisotropy in the large-D phase systems based on Ni2+ (S = 1) ions in Heisenberg antiferromagnetic chains IF: 1,276
  Autorzy:
  C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Physica B (rok: 2014, tom: 436, strony: 193-199), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physb.2013.12.007 - link do publikacji
 8. High-frequency EMR data for Fe2+ (S=2) ions in natural and synthetic forsterite revisited - Fictitious spin S=1 versus effective spin S=2 approach IF: 3,779
  Autorzy:
  Michał Kozanecki, Czesław Rudowicz, Hitoshi Ohta, Takahiro Sakurai
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 726, strony: 1226-1235), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.07.227 - link do publikacji
 9. Magnetostructural relationships for Ni(II) ions at octahedral sites in [NixZn1x(C2O4)(dmiz)2]: Computational study of zero-field splitting and using superposition model IF: 1,952
  Autorzy:
  Muhammed Açıkgöz, Paweł Gnutek, Czesław Rudowicz
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 100, strony: 282-289), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2015.08.038 - link do publikacji
 10. Comparative Analysis of Experimental and Theoretical Zero-field Splitting and Zeeman Electronic Parameters for Fe2+ Ions in FeX2∙4H2O (X = F, Cl, Br, I) and [Fe(H2O)6](NH4)2(SO4)2 IF: 0,525
  Autorzy:
  M. Zając, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 19-23), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.19 - link do publikacji
 11. Conversions of the Second-Rank Zero Field Splitting Parameters Measured Assuming the Fictitious Spin S=1 to those for the Effective Spin S=2 IF: 0,525
  Autorzy:
  M. Kozanecki, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 44879), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.11 - link do publikacji
 12. Determination of superposition model parameters required for analysis of the zero-field splitting parameters for Ni2+ ions in NiO6 complexes IF: 2,002
  Autorzy:
  P. Gnutek, M. Açıkgöz, C. Rudowicz
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2015, tom: 381, strony: 99-104), Wydawca: Elsevir
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2014.12.060 - link do publikacji
 13. Magnetostructural correlations for Fe2+ ions at orthorhombic sites in FeCl2.4H2O and FeF2.4H2O crystals modeled by microscopic spin Hamiltonian approach IF: 2,357
  Autorzy:
  Magdalena Zając, Ignacy Eryk Lipiński, Czesław Rudowicz
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 401, strony: 1068-1077), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2015.11.007 - link do publikacji
 14. Modelling spectroscopic properties of NiSnCl66H2O as a probe for pressure calibration in high-magnetic field and high-frequency EMR measurements IF: 1,952
  Autorzy:
  P. Gnutek, C. Rudowicz, H. Ohta, T. Sakurai
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 102, strony: 261-266), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2015.09.060 - link do publikacji
 15. Spin Hamiltonian Parameters for Co2+ Ions in PbMoO4 Crystal - Interplay between the Fictitious Spin S'=½ and the Effective Spin S=3/2 IF: 0,525
  Autorzy:
  D. PIWOWARSKA, S.M. KACZMAREK, P. GNUTEK, C. RUDOWICZ
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 73-76), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.73 - link do publikacji