Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Izotopizacja modeli kosmologicznych

2012/04/S/ST9/00020

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST9_15: Kosmologia
  • ST2_15: Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne,…)
  • ST2_14: Zjawiska nieliniowe

Panel:

ST9 - Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty

Jednostka realizująca:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Orest Hrycyna 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony