Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI - VIII w.

2012/04/M/HS3/00564

Słowa kluczowe:

Bizancjum Kościoły chrześcijańskie islam Arabowie Bliski Wschód cywilizacja

Deskryptory:

 • HS1_12: Religie świata
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Teresa Wolińska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 245 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-14

Zakończenie projektu: 2015-09-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Elity chrześcijańskie wobec islamu (VII-X w.)
  Autorzy:
  Teresa Wolińska
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2015, tom: 64, strony: 529-567), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 2. Synowie Hagar. Wiedza Bizantyńczyków o armii arabskiej w świetle traktatów wojskowych z IX i X w.
  Autorzy:
  Teresa Wolińska
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2015, tom: 63, strony: 397-416), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 3. Rice as food and medication in ancient and Byzantine medical literature
  Autorzy:
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
  Czasopismo:
  Byzantinische Zeitschrift (rok: 2015, tom: 108, strony: 129-156), Wydawca: De Gruyter, Berlin
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bz-2015-0007 - link do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Hassan Badawy, Sławomir Bralewski, Zofia Brzozowska, Błażej Cecota, Marek M. Dziekan, Paweł Filipczak, Teresa Wolińska, Marta Woźniak
  Książka:
  Byzantium and the Arabs:the Encounter of Civilizations from Sixth to Mid-Eighth Century (rok: 2015, tom: Byz. Lodz. 22, strony: ss 614, ilustracje), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria wydawnicza Katedry Historii Bizancjum UŁ "Byzantina Lodziensia"
  Status:
  Opublikowana
 2. Szenuda III – koptyjski patriarcha jako lider polityczny chrześcijańskiej wspólnoty w Egipcie
  Autorzy:
  Marta Woźniak
  Książka:
  Badania nad światem islamu. Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy (rok: 2015, tom: nd, strony: 186-202), Wydawca: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Hassan Badawy, Sławomir Bralewski, Zofia Brzozowska, Błażej Cecota, Marek M. Dziekan, Paweł Filipczak, Teresa Wolińska, Marta Woźniak
  Książka:
  Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji. Wiek VI-VIII (rok: 2015, tom: nd, strony: 652, ilustracje, mapy), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Status:
  Opublikowana
 4. Ikony. Niemi świadkowie koptyjskiej drogi do sacrum
  Autorzy:
  Marta Woźniak
  Książka:
  Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich (rok: 2014, tom: -, strony: 281-292), Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Błażej Cecota
  Książka:
  Arabskie oblężenia Kontantynopola w VII–VIII wieku – rzeczywistość i mit (rok: 2015, tom: Byz. Lodz. 21, strony: ss. 208), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria wydawnicza Katedry Historii Bizancjum UŁ "Byzantina Lodziensia"
  Status:
  Opublikowana
 6. Ghassanidzi w polityce Bizancjum w czasach Justyniana I Wielkiego
  Autorzy:
  Teresa Wolińska
  Książka:
  W kręgu zagadnień świata arabskiego (rok: 2015, tom: nd, strony: 223-244), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  Paweł Filipczak
  Książka:
  An Introduction to Byzantine Administration in Syro-Palestine (rok: 2015, tom: Byz. Lodz. 26, strony: ss. 127), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria wydawnicza Katedry Historii Bizancjum UŁ "Byzantina Lodziensia"
  Status:
  Opublikowana