Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Genomika adaptacji u dębu i buka, jako modelowych gatunków drzew leśnych

2012/04/A/NZ9/00500

Słowa kluczowe:

fenologia geny kandydackie polimorfozm nukleotydowy sekwencjonowanie DNA sekwencjonowanie nowej generacji zmiany globalne mikrosatelity przepływ genów ochrona zasobów genowych Quercus Fagus genomika porównawcza

Deskryptory:

  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
  • NZ8_9: Genetyka populacyjna
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Burczyk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 857 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-28

Zakończenie projektu: 2019-02-27

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony