Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Karbaporfirynoidy jako Platforma dla Metaloorganicznych Związków Platynowców: w Poszukiwaniu Nowej Generacji Funkcjonalnych Modułów

2012/04/A/ST5/00593

Słowa kluczowe:

karbaporfiynoid platynowce porfiryna aromatyczność urzadzenia molekularne kataliza

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cyryl Latos-Grażyński 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 997 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2018-09-16

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora rękawicowa wyposażona w lodówkę i zestaw odpowiednich śluz. Za kwotę 255 000 PLN
 2. Pompa membranowe 2x17500 (2 szt.). Za kwotę 35 000 PLN
 3. Zestaw: mieszadło z płytą ceramiczną i kontaktowym termometrem (6 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 4. Aparatura HPLC (skala półpreparatywna) zaopatrzona w kolektor frakcji, detector UV-vis i preparatywny autosampler. Za kwotę 250 000 PLN
 5. Równoległa stacja robocza do zastosowań syntetycznych w fazie ciekłej i stałej wyposażona w system podgrzewania/chłodzenia. Za kwotę 86 000 PLN
 6. Pompa strzykawkowa.
 7. Spektrofluorometer z detekcją powyżej 1000 nm-1. Za kwotę 120 000 PLN
 8. Wyparki rotacyjne z pionowym zestawem chłodnic (2 szt.). Za kwotę 32 000 PLN
 9. Pompa do linii próżniowych (3 szt.). Za kwotę 45 000 PLN
 10. Cyrkulator chłodzący. Za kwotę 33 000 PLN
 11. System próżniowy.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (42)
 1. Aromaticity Switching in Porphyrinoids. IF: 4,587
  Autorzy:
  Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem. Asian J. (rok: 2015, tom: 10, strony: 1438-1451), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201500170 - link do publikacji
 2. A Three Stage Aromaticity Switching in Boron(III) and Phosphorus(V) N-Fused p-Benziporphyrin. IF: 5,16
  Autorzy:
  Idec, A.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2019, tom: 25, strony: 200 – 204), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201804983 - link do publikacji
 3. Helicenophyrins - Expanded Carbaporphyrins Incorporating Aza[5]Helicene and Heptacyclic S-Shaped Aza[5]Helicene Motifs IF: 12,102
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Przewoźnik, M.; Białek, M.; Białońska, A.; Cichosz, J.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem., Int. Ed. (rok: 2018, tom: 57, strony: 4030-4034), Wydawca: Wiley - VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201800879 - link do publikacji
 4. Oxidation and Oxygenation of Carbonyl Ruthenium(II) Azuliporphyrin. IF: 4,762
  Autorzy:
  Białek, M.; Białońska, A.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2015, tom: 54, strony: 6184-6194.), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b00324 - link do publikacji
 5. Ruthenocenoporphyrinoids - Conformation Determines Macrocyclic pi-Conjugation Transmitted Across a d-Electron Metallocene. IF: 13,734
  Autorzy:
  Grocka, I.; Latos-Grażyński, L.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1044-1048. (rok: 2013, tom: 52, strony: 1044-1048), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201208289 - link do publikacji
 6. The effect of pi-conjugation in the macrocyclic in the macrocyclic ring on the photophysical properties of a series of thiaaceneporphyrinoids IF: 6,72
  Autorzy:
  Sung Y.M, Szyszko B., Radomir MyśliborskiR., Stępień M., Oh J.,Son M.,Latos-Grażyński L., Kim D.
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2014, tom: 50, strony: 8367-8369), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cc03855j - link do publikacji
 7. Toward True Carbaporphyrinoids: Synthesis of 21-Carba-23-Thiaporphyrin. IF: 13,734
  Autorzy:
  Berlicka, A.; Dutka, P.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2014, tom: 53, strony: 4485-4489), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201310999 - link do publikacji
 8. Triggered Transformations of 22-Methyl-m-Benziporphyrin Involving an Effective Contraction of Benzene to Cyclopentadiene. IF: 5,771
  Autorzy:
  Hurej, K.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2017, tom: 23, strony: 2509-2066), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201604458 - link do publikacji
 9. Carbocations confined in a thiatriazuliporphyrin frame IF: 5,731
  Autorzy:
  Sprutta,N.; Wełnic,M.; Białek,M.; Lis,T.; Szterenberg,L.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 6974-6980), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/chem.201504752 - link do publikacji
 10. Inversion Triggered by Protonation - A Rubyrin With an Embedded a,b'-Pyridine Moieties. IF: 12,257
  Autorzy:
  Myśliborski, R.; Hurej, K.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2019, tom: 57, strony: 16866-16870), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201811138 - link do publikacji
 11. Reversible reduction of oxatriphyrin(3.1.1)—adjusting the coordination abilities to the central ion. IF: 5,7
  Autorzy:
  Pawlicki M., Kędzia A., Bykowski D., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 17500-17506), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201404570 - link do publikacji
 12. A Mixed Valence Bis-Phosphorus Complex Entrapped in the Oxatriphyrin(3.1.1) Surrounding IF: 3,068
  Autorzy:
  Idec,A.; Skonieczny,J.; Latos-Grażyński,L.; Pawlicki,M.
  Czasopismo:
  Eur.J.Org.Chem. (rok: 2016, tom: 2016, strony: 3691-3695), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600701 - link do publikacji
 13. A Rhodium Mediated Contraction of Benzene to Cyclopentadiene. Transformations of Rhodium(III) m-Benziporphyrin. IF: 11,34
  Autorzy:
  Hurej, K.; Pawlicki, M.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 1427-1431), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201508033 - link do publikacji
 14. Gold(III) Mediated Contraction of Benzene to Cyclopentadiene: From P-Benziporphyrin to Gold(III) True Tetraarylcarbaporphyrin. IF: 5,831
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Kupietz, K.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 1376-1382), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201304162 - link do publikacji
 15. Rhodium-Induced Reversible C-C Bond Cleavage - Transformations of Rhodium(III) 22-Alkyl-m-Benziporphyrins IF: 5,317
  Autorzy:
  Hurej,K.;Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2018, tom: 23, strony: 115-126), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201704411 - link do publikacji
 16. Aromaticity Control via Modifications of a Macrocyclic Frame: 5,6-Dimethoxyphenanthriporphyrin and 5,6-Dioxophenanthri-porphyrin IF: 5,455
  Autorzy:
  Kupietz, K.;Białek, J.J.;Białońska,A.;Szyszko,B.;Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Org.Chem.Front. (rok: 2018, tom: 5, strony: 3068-3076), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/c8qo00751a - link do publikacji
 17. Photooxidation of Unhindered Triarylcorroles. IF: 2,803
  Autorzy:
  Wojaczyński, J.; Duszak, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2013, tom: 69, strony: 10445-10449), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2013.09.090 - link do publikacji
 18. Aromaticity Switching Via Azulene Transformations in Azulene-Bridged A,D-Dithiahexaphyrin IF: 6,319
  Autorzy:
  Białek, M.J.; Latos-Grażyńsk,i L.
  Czasopismo:
  Chem. Comm. (rok: 2018, tom: 54, strony: 1837-1840), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cc08754c - link do publikacji
 19. Flexible porphyrinoids IF: 37,369
  Autorzy:
  Szyszko,B.; Białek,M.; Pacholska-Dudziak,E.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Chem.Rev. (rok: 2017, tom: 117, strony: 2839-2909), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemrev.6b00423 - link do publikacji
 20. From para benziporphyrin to rhodium(III) 21-carbaporphyrins : imprinting Rh···η2-CC, Rh···η2-CO, and Rh···η2-CH coordination motifs. IF: 5,731
  Autorzy:
  Idec A., Szterenberg L., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J., (rok: 2015, tom: 21, strony: 12481-12487), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201501996 - link do publikacji
 21. Hückel and Möbius Expanded Porphyrins:Synthesis and Aromaticity Switching IF: 5,831
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Sprutta, N.; Chwalisz, P.; Stępień, M.; Latos-Grażyński, L
  Czasopismo:
  Chem. Eur.J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 1985–1997), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201304162 - link do publikacji
 22. Incorporation of 1,5-Naphthalene Subunit into Heteroporphyrin Structure - Toward Helical Aceneporphyrinoids IF: 4,563
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Pacholska-Dudziak, E.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  J. Org. Chem. (rok: 2013, tom: 78, strony: 5090-5095), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jo4006624 - link do publikacji
 23. Incorporation of p-Phenylene Unit into the Azuliporphyrinogens Frame - Oxidation and Ruthenium Cluster Coordination IF: 5,317
  Autorzy:
  Sprutta, N.; Hassa, A.; Białek, M. J.; Kodź-Wichowska, K.; Kupietz, K.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2018, tom: 23, strony: 14686-14692), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201802972 - link do publikacji
 24. L-Proline catalyzed reaction of N-confused porphyrin and active methylene compounds IF: 3,568
  Autorzy:
  B. Liu, X. Li,. J. Zhang, P. J. Chmielewski
  Czasopismo:
  Org.Biomol.Chem. (rok: 2013, tom: 11, strony: 4831-4839), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ob40754c - link do publikacji
 25. Merging of inner and outer ruthenium organometallic coordination motifs within an azuliporphyrin framework. IF: 6,72
  Autorzy:
  Białek M. J., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Comm. (rok: 2014, tom: 50, strony: 9270-9272), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1039/c4cc04271a - link do publikacji
 26. Oxygenation of Phenanthriporphyrin and Copper(III) Phenanthriporphyrin - An Efficient Route to Phenanthribilinones. IF: 4,85
  Autorzy:
  Kupietz, K.; Białek, M. J.; Hassa, K.; Białońska, A.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorg.Chem. (rok: 2019, tom: 58, strony: 12446-12456), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b02183 - link do publikacji
 27. Ruthenium(II) and Ruthenium(III) Complexes of p-Benziporphyrin: Merging Equatorial and Axial Organometallic Coordination IF: 4,857
  Autorzy:
  Idec, A.; Pawlicki, M.;Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 10337-10352), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01237 - link do publikacji
 28. A Porphyrin Skeleton Containing a Palladacyclopentadiene. IF: 13,734
  Autorzy:
  Pacholska-Dudziak, E.; Szczepaniak, M.; Książek, A.; Latos-Grażyński, L
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2013, tom: 52, strony: 8898-8903), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201304493 - link do publikacji
 29. Möbius-Hückel Topology Switching in an Expanded Porphyrin Cation Radical as Studied by EPR and ENDOR Spectroscopy. IF: 4,198
  Autorzy:
  Möbius, K.; Plato, M.; Klihm, G.; Laurich, C.; Savitsky, A.; Lubitz, W.; Szyszko, B.; Stępień, M.;
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2015, tom: 17, strony: 644-652), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp05745g - link do publikacji
 30. Tweezing: Ruthenium Clusters Docked at Azuliporphyrinogens IF: 4,82
  Autorzy:
  Białek,M.; Sprutta,N; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Inorg.Chem. (rok: 2016, tom: 56, strony: 12061-12073), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b02228 - link do publikacji
 31. meso-Tetraaryl-21-carbaporphyrin - Incorporation of a Cyclopentadiene Unit into a Porphyrin Architecture IF: 12,257
  Autorzy:
  Garbicz,M.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Angew.Chem.Int.Ed. (rok: 2019, tom: 58, strony: 6089-6093), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201901808 - link do publikacji
 32. A parallel-displaced directly linked 21-carba-23-thiaporphyrin dimer incorporating a dihydrofulvalene motif IF: 11,709
  Autorzy:
  Berlicka,A.; Białek,M.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Angew.Chem.Int.Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 11231-11236), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201606298 - link do publikacji
 33. Core chemistry and skeletal rearrangements of porphyrinoids and metalloporphyrinoids. IF: 33,383
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem. Soc. Rev. (rok: 2015, tom: 44, strony: 3588-3616), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cs00398e - link do publikacji
 34. Fused Meso-Aminoporphyrin: A Switchable Near-IR Chromophore. IF: 6,834
  Autorzy:
  Pawlicki M., Hurej K., Kwiecińska K., Szterenberg L., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Comm. (rok: 2015, tom: 51, strony: 11362-11365), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cc01231g - link do publikacji
 35. Incorporation of Phenanthrene Subunit into Sapphyrin Framework - Toward Expanded Aceneporphyrinoids IF: 5,731
  Autorzy:
  Szyszko,B.; Małecki,M.; Berlicka,A.; Białek,M.J.; Białońska,A.; Kupietz,K.; Pacholska-Dudziak,E.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 7602-7608), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201600606 - link do publikacji
 36. Meso-N-Pyrrole As a Versatile Substituent Influencing the Optical Properties of Porphyrin. IF: 4,592
  Autorzy:
  Hurej,K.; Stawski,W.; Latos-Grażyński,L.; Pawlicki,M.
  Czasopismo:
  Chem.Asian.J. (rok: 2016, tom: 11, strony: 329-333), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201601210 - link do publikacji
 37. Organocopper(III) Phenanthriporphyrin – Exocyclic Transformations IF: 4,85
  Autorzy:
  Kupietz,K.; Białońska,A.; Szyszko,B.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Inorg.Chem. (rok: 2019, tom: 58, strony: 1451-1461), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02997 - link do publikacji
 38. Oxatriphyrins(2.1.1) Incorporating ortho-Phenylene Motif IF: 11,34
  Autorzy:
  Pawlicki M.; Garbicz M.; Latos-Grazyński L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2015, tom: 54, strony: 1906 –1909), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201410595 - link do publikacji
 39. Palladium(II), Ruthenium(II) and Ruthenium(III) Complexes of 23-thiaazuliporphyrin. The case of coordination-induced contraction. IF: 4,762
  Autorzy:
  Białek, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2016, tom: 55, strony: 1758-1769.), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b02684 - link do publikacji
 40. Phenanthriporphyrin: Antiaromatic Aceneporphyrinoid as Surrounding for Hypervalent Organophosphorus(V). IF: 11,34
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Szterenberg, L.; Białońska, A.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2015, tom: 54, strony: 4932-4936), Wydawca: Wiley VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201500732 - link do publikacji
 41. Retrieving Aromaticity of Dithiadiazuliporphyrin by oxidation: Illustration by Experimental and Theoretical Investigation . IF: 3,108
  Autorzy:
  Sung, Y. M.; Sprutta, N.; Kim, J. O.; Koo, Y. H.; Latos-Grażyński, L.; Kim, D.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 19502-19505), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra02458d - link do publikacji
 42. Synthesis and Switching the Aromatic Character of Oxatriphyrins(2.1.1). IF: 13,734
  Autorzy:
  Pawlicki, M.; Hurej, K.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2014, tom: 53, strony: 2992-2996), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201310129 - link do publikacji