Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Karbaporfirynoidy jako Platforma dla Metaloorganicznych Związków Platynowców: w Poszukiwaniu Nowej Generacji Funkcjonalnych Modułów

2012/04/A/ST5/00593

Słowa kluczowe:

karbaporfiynoid platynowce porfiryna aromatyczność urzadzenia molekularne kataliza

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cyryl Latos-Grażyński 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: MAESTRO 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 2 997 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2018-09-16

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (42)
 1. Photooxidation of Unhindered Triarylcorroles. IF: 2,803
  Autorzy:
  Wojaczyński, J.; Duszak, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2013, tom: 69, strony: 10445-10449), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2013.09.090 - link do publikacji
 2. Reversible reduction of oxatriphyrin(3.1.1)—adjusting the coordination abilities to the central ion. IF: 5,7
  Autorzy:
  Pawlicki M., Kędzia A., Bykowski D., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 17500-17506), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201404570 - link do publikacji
 3. A Porphyrin Skeleton Containing a Palladacyclopentadiene. IF: 13,734
  Autorzy:
  Pacholska-Dudziak, E.; Szczepaniak, M.; Książek, A.; Latos-Grażyński, L
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2013, tom: 52, strony: 8898-8903), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201304493 - link do publikacji
 4. From para benziporphyrin to rhodium(III) 21-carbaporphyrins : imprinting Rh···η2-CC, Rh···η2-CO, and Rh···η2-CH coordination motifs. IF: 5,731
  Autorzy:
  Idec A., Szterenberg L., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J., (rok: 2015, tom: 21, strony: 12481-12487), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201501996 - link do publikacji
 5. Helicenophyrins - Expanded Carbaporphyrins Incorporating Aza[5]Helicene and Heptacyclic S-Shaped Aza[5]Helicene Motifs IF: 12,102
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Przewoźnik, M.; Białek, M.; Białońska, A.; Cichosz, J.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem., Int. Ed. (rok: 2018, tom: 57, strony: 4030-4034), Wydawca: Wiley - VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201800879 - link do publikacji
 6. Möbius-Hückel Topology Switching in an Expanded Porphyrin Cation Radical as Studied by EPR and ENDOR Spectroscopy. IF: 4,198
  Autorzy:
  Möbius, K.; Plato, M.; Klihm, G.; Laurich, C.; Savitsky, A.; Lubitz, W.; Szyszko, B.; Stępień, M.;
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2015, tom: 17, strony: 644-652), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp05745g - link do publikacji
 7. Oxidation and Oxygenation of Carbonyl Ruthenium(II) Azuliporphyrin. IF: 4,762
  Autorzy:
  Białek, M.; Białońska, A.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2015, tom: 54, strony: 6184-6194.), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b00324 - link do publikacji
 8. Rhodium-Induced Reversible C-C Bond Cleavage - Transformations of Rhodium(III) 22-Alkyl-m-Benziporphyrins IF: 5,317
  Autorzy:
  Hurej,K.;Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2018, tom: 23, strony: 115-126), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201704411 - link do publikacji
 9. Tweezing: Ruthenium Clusters Docked at Azuliporphyrinogens IF: 4,82
  Autorzy:
  Białek,M.; Sprutta,N; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Inorg.Chem. (rok: 2016, tom: 56, strony: 12061-12073), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b02228 - link do publikacji
 10. meso-Tetraaryl-21-carbaporphyrin - Incorporation of a Cyclopentadiene Unit into a Porphyrin Architecture IF: 12,257
  Autorzy:
  Garbicz,M.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Angew.Chem.Int.Ed. (rok: 2019, tom: 58, strony: 6089-6093), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201901808 - link do publikacji
 11. Inversion Triggered by Protonation - A Rubyrin With an Embedded a,b'-Pyridine Moieties. IF: 12,257
  Autorzy:
  Myśliborski, R.; Hurej, K.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2019, tom: 57, strony: 16866-16870), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201811138 - link do publikacji
 12. A Three Stage Aromaticity Switching in Boron(III) and Phosphorus(V) N-Fused p-Benziporphyrin. IF: 5,16
  Autorzy:
  Idec, A.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2019, tom: 25, strony: 200 – 204), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201804983 - link do publikacji
 13. Aromaticity Switching Via Azulene Transformations in Azulene-Bridged A,D-Dithiahexaphyrin IF: 6,319
  Autorzy:
  Białek, M.J.; Latos-Grażyńsk,i L.
  Czasopismo:
  Chem. Comm. (rok: 2018, tom: 54, strony: 1837-1840), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cc08754c - link do publikacji
 14. L-Proline catalyzed reaction of N-confused porphyrin and active methylene compounds IF: 3,568
  Autorzy:
  B. Liu, X. Li,. J. Zhang, P. J. Chmielewski
  Czasopismo:
  Org.Biomol.Chem. (rok: 2013, tom: 11, strony: 4831-4839), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ob40754c - link do publikacji
 15. Oxygenation of Phenanthriporphyrin and Copper(III) Phenanthriporphyrin - An Efficient Route to Phenanthribilinones. IF: 4,85
  Autorzy:
  Kupietz, K.; Białek, M. J.; Hassa, K.; Białońska, A.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorg.Chem. (rok: 2019, tom: 58, strony: 12446-12456), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b02183 - link do publikacji
 16. Ruthenocenoporphyrinoids - Conformation Determines Macrocyclic pi-Conjugation Transmitted Across a d-Electron Metallocene. IF: 13,734
  Autorzy:
  Grocka, I.; Latos-Grażyński, L.; Stępień, M.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1044-1048. (rok: 2013, tom: 52, strony: 1044-1048), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201208289 - link do publikacji
 17. Synthesis and Switching the Aromatic Character of Oxatriphyrins(2.1.1). IF: 13,734
  Autorzy:
  Pawlicki, M.; Hurej, K.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2014, tom: 53, strony: 2992-2996), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201310129 - link do publikacji
 18. The effect of pi-conjugation in the macrocyclic in the macrocyclic ring on the photophysical properties of a series of thiaaceneporphyrinoids IF: 6,72
  Autorzy:
  Sung Y.M, Szyszko B., Radomir MyśliborskiR., Stępień M., Oh J.,Son M.,Latos-Grażyński L., Kim D.
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2014, tom: 50, strony: 8367-8369), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cc03855j - link do publikacji
 19. Aromaticity Control via Modifications of a Macrocyclic Frame: 5,6-Dimethoxyphenanthriporphyrin and 5,6-Dioxophenanthri-porphyrin IF: 5,455
  Autorzy:
  Kupietz, K.;Białek, J.J.;Białońska,A.;Szyszko,B.;Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Org.Chem.Front. (rok: 2018, tom: 5, strony: 3068-3076), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/c8qo00751a - link do publikacji
 20. Carbocations confined in a thiatriazuliporphyrin frame IF: 5,731
  Autorzy:
  Sprutta,N.; Wełnic,M.; Białek,M.; Lis,T.; Szterenberg,L.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 6974-6980), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/chem.201504752 - link do publikacji
 21. A parallel-displaced directly linked 21-carba-23-thiaporphyrin dimer incorporating a dihydrofulvalene motif IF: 11,709
  Autorzy:
  Berlicka,A.; Białek,M.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Angew.Chem.Int.Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 11231-11236), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201606298 - link do publikacji
 22. Incorporation of 1,5-Naphthalene Subunit into Heteroporphyrin Structure - Toward Helical Aceneporphyrinoids IF: 4,563
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Pacholska-Dudziak, E.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  J. Org. Chem. (rok: 2013, tom: 78, strony: 5090-5095), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jo4006624 - link do publikacji
 23. Incorporation of p-Phenylene Unit into the Azuliporphyrinogens Frame - Oxidation and Ruthenium Cluster Coordination IF: 5,317
  Autorzy:
  Sprutta, N.; Hassa, A.; Białek, M. J.; Kodź-Wichowska, K.; Kupietz, K.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2018, tom: 23, strony: 14686-14692), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201802972 - link do publikacji
 24. Meso-N-Pyrrole As a Versatile Substituent Influencing the Optical Properties of Porphyrin. IF: 4,592
  Autorzy:
  Hurej,K.; Stawski,W.; Latos-Grażyński,L.; Pawlicki,M.
  Czasopismo:
  Chem.Asian.J. (rok: 2016, tom: 11, strony: 329-333), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201601210 - link do publikacji
 25. Oxatriphyrins(2.1.1) Incorporating ortho-Phenylene Motif IF: 11,34
  Autorzy:
  Pawlicki M.; Garbicz M.; Latos-Grazyński L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2015, tom: 54, strony: 1906 –1909), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201410595 - link do publikacji
 26. Palladium(II), Ruthenium(II) and Ruthenium(III) Complexes of 23-thiaazuliporphyrin. The case of coordination-induced contraction. IF: 4,762
  Autorzy:
  Białek, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2016, tom: 55, strony: 1758-1769.), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b02684 - link do publikacji
 27. Phenanthriporphyrin: Antiaromatic Aceneporphyrinoid as Surrounding for Hypervalent Organophosphorus(V). IF: 11,34
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Szterenberg, L.; Białońska, A.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2015, tom: 54, strony: 4932-4936), Wydawca: Wiley VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201500732 - link do publikacji
 28. Triggered Transformations of 22-Methyl-m-Benziporphyrin Involving an Effective Contraction of Benzene to Cyclopentadiene. IF: 5,771
  Autorzy:
  Hurej, K.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2017, tom: 23, strony: 2509-2066), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201604458 - link do publikacji
 29. Aromaticity Switching in Porphyrinoids. IF: 4,587
  Autorzy:
  Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem. Asian J. (rok: 2015, tom: 10, strony: 1438-1451), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201500170 - link do publikacji
 30. A Mixed Valence Bis-Phosphorus Complex Entrapped in the Oxatriphyrin(3.1.1) Surrounding IF: 3,068
  Autorzy:
  Idec,A.; Skonieczny,J.; Latos-Grażyński,L.; Pawlicki,M.
  Czasopismo:
  Eur.J.Org.Chem. (rok: 2016, tom: 2016, strony: 3691-3695), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600701 - link do publikacji
 31. A Rhodium Mediated Contraction of Benzene to Cyclopentadiene. Transformations of Rhodium(III) m-Benziporphyrin. IF: 11,34
  Autorzy:
  Hurej, K.; Pawlicki, M.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 1427-1431), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201508033 - link do publikacji
 32. Core chemistry and skeletal rearrangements of porphyrinoids and metalloporphyrinoids. IF: 33,383
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem. Soc. Rev. (rok: 2015, tom: 44, strony: 3588-3616), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cs00398e - link do publikacji
 33. Gold(III) Mediated Contraction of Benzene to Cyclopentadiene: From P-Benziporphyrin to Gold(III) True Tetraarylcarbaporphyrin. IF: 5,831
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Kupietz, K.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 1376-1382), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201304162 - link do publikacji
 34. Incorporation of Phenanthrene Subunit into Sapphyrin Framework - Toward Expanded Aceneporphyrinoids IF: 5,731
  Autorzy:
  Szyszko,B.; Małecki,M.; Berlicka,A.; Białek,M.J.; Białońska,A.; Kupietz,K.; Pacholska-Dudziak,E.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Chem.Eur.J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 7602-7608), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201600606 - link do publikacji
 35. Merging of inner and outer ruthenium organometallic coordination motifs within an azuliporphyrin framework. IF: 6,72
  Autorzy:
  Białek M. J., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Comm. (rok: 2014, tom: 50, strony: 9270-9272), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1039/c4cc04271a - link do publikacji
 36. Toward True Carbaporphyrinoids: Synthesis of 21-Carba-23-Thiaporphyrin. IF: 13,734
  Autorzy:
  Berlicka, A.; Dutka, P.; Szterenberg, L.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2014, tom: 53, strony: 4485-4489), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201310999 - link do publikacji
 37. Ruthenium(II) and Ruthenium(III) Complexes of p-Benziporphyrin: Merging Equatorial and Axial Organometallic Coordination IF: 4,857
  Autorzy:
  Idec, A.; Pawlicki, M.;Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 10337-10352), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01237 - link do publikacji
 38. Flexible porphyrinoids IF: 37,369
  Autorzy:
  Szyszko,B.; Białek,M.; Pacholska-Dudziak,E.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Chem.Rev. (rok: 2017, tom: 117, strony: 2839-2909), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemrev.6b00423 - link do publikacji
 39. Fused Meso-Aminoporphyrin: A Switchable Near-IR Chromophore. IF: 6,834
  Autorzy:
  Pawlicki M., Hurej K., Kwiecińska K., Szterenberg L., Latos-Grażyński L.
  Czasopismo:
  Chem.Comm. (rok: 2015, tom: 51, strony: 11362-11365), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cc01231g - link do publikacji
 40. Hückel and Möbius Expanded Porphyrins:Synthesis and Aromaticity Switching IF: 5,831
  Autorzy:
  Szyszko, B.; Sprutta, N.; Chwalisz, P.; Stępień, M.; Latos-Grażyński, L
  Czasopismo:
  Chem. Eur.J. (rok: 2014, tom: 20, strony: 1985–1997), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201304162 - link do publikacji
 41. Organocopper(III) Phenanthriporphyrin – Exocyclic Transformations IF: 4,85
  Autorzy:
  Kupietz,K.; Białońska,A.; Szyszko,B.; Latos-Grażyński,L.
  Czasopismo:
  Inorg.Chem. (rok: 2019, tom: 58, strony: 1451-1461), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02997 - link do publikacji
 42. Retrieving Aromaticity of Dithiadiazuliporphyrin by oxidation: Illustration by Experimental and Theoretical Investigation . IF: 3,108
  Autorzy:
  Sung, Y. M.; Sprutta, N.; Kim, J. O.; Koo, Y. H.; Latos-Grażyński, L.; Kim, D.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 19502-19505), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra02458d - link do publikacji