Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ treningu habituacji (Tinnitus Retraining Therapy, TRT) oraz neurofeedbacku na neuronalną reprezentację szumu usznego współwystępującego z prawidłowym i uszkodzonym słuchem - badanie metodą QEEG i fMRI

2011/03/D/NZ4/02431

Słowa kluczowe:

szum uszny habituacja szumu usznego neurofeedback fMRI ilościowe EEG

Deskryptory:

 • NZ4_10: Neuroobrazowanie
 • NZ4_7: Neurofizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Lewandowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 167 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-14

Zakończenie projektu: 2015-09-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. Niespecyficzne metody wykorzystywane w terapii szumów usznych – przegląd wybranych technik
  Autorzy:
  Milner R, Lewandowska M, Ganc M
  Czasopismo:
  Nowa Audiofonologia (rok: 2014, tom: 3(1), strony: 20-25), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Status:
  Opublikowana
 2. Bioelektryczna aktywność spoczynkowa mózgu osób z obustronnymi szumami usznymi – wyniki wstępne.
  Autorzy:
  Monika Lewandowska, Rafał Milner, Małgorzata Ganc, Iwona Niedziałek, Lucyna Karpiesz, Tomasz Wolak, Henryk Skarżyński
  Czasopismo:
  Nowa Audiofonologia (rok: 2013, tom: 2 (3), strony: 40-46), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ poziomu lęku i depresyjnych zaburzeń nastroju na uciążliwość obustronnych, subiektywnych szumów usznych – badania pilotażowe
  Autorzy:
  Lewandowska M, Niedziałek I, Milner R, Ganc M, Skarżyński H
  Czasopismo:
  Nowa Audiofonologia (rok: 2014, tom: 3(4), strony: 20-27), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Status:
  Opublikowana
 4. Health-related quality of life and mental distress in patients with partial deafness: preliminary findings. IF: 1,545
  Autorzy:
  Cieśla K, Lewandowska M, Skarżyński H.
  Czasopismo:
  European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00405-015-3713-7 - link do publikacji
 5. Slow Cortical Potentials Neurofeedback in chronic tinnitus therapy: A Case Report IF: 1,593
  Autorzy:
  Milner R, Lewandowska M, Ganc M, Cieśla K, Niedziałek I, Skarżyński H.
  Czasopismo:
  Applied Psychophysiology and Biofeedback (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10484-015-9318-5 - link do publikacji
 1. Cortical Overrepresentation of the Edge - Frequency Where the Audiogram is Steepest in Individuals with Chronic Tinnitus and Normal Hearing
  Autorzy:
  Lewandowska M., Wolak T., Niedziałek I., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński H.
  Konferencja:
  9th Annual International TRI Tinnitus Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: The 9th Annual International TRI Tinnitus Symposium
  Data:
  konferencja 7-10.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Neurofeedback - metoda terapii szumów usznych, ocena skuteczności na podstawie dotychczas uzyskanych wyników
  Autorzy:
  Milner R., Ganc M., Lewandowska M.
  Konferencja:
  Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Data:
  konferencja 10.10.
  Status:
  Opublikowana
 3. Quantitative electroencephalography as a supportive method for diagnosis and therapy of chronic bilateral tinnitus.
  Autorzy:
  Milner R, Lewandowska M, Ganc M, Niedziałek I, Skarżyński H
  Konferencja:
  XI. International Tinnitus Seminar (rok: 2014, ), Wydawca: ITS (materiały konferencyjne na płycie CD)
  Data:
  konferencja 21-25.05
  Status:
  Opublikowana
 4. Mapping of the primary auditory cortex in subjective tinnitus
  Autorzy:
  Wolak T, Lewandowska M, Ciesla K, Rusiniak M, Pluta A, Skarżyński H.
  Konferencja:
  OHBM 2015 Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: OHBM
  Data:
  konferencja 14-18.06
  Status:
  Opublikowana
 5. Odmienne wzorce aktywności spoczynkowej mózgu w podgrupach osób z subiektywnym, chronicznym szumem usznym
  Autorzy:
  Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M., Wójcik J., Skarżyński H.
  Konferencja:
  Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Narządów Zmysłów (Kajetany, Polska)
  Data:
  konferencja 03-05.03.16
  Status:
  Opublikowana
 6. Tonotopic organization of the auditory cortex in patients with chronic tinnitus
  Autorzy:
  Wolak T, Niedziałek I, Lewandowska M, Milner R, Ganc M., Cieśla K, Rusiniak M, Pluta A, Skarżyński H
  Konferencja:
  OHBM 2014 Annual Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: OHBM
  Data:
  konferencja 8-12.06
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ terapii Neurofeedback Wolnych Potencjałów Korowych na stan kliniczny i spontaniczną aktywność bioelektryczną mózgu pacjentów z chronicznym szumem usznym – analiza wybranych przypadków
  Autorzy:
  Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H
  Konferencja:
  II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Narządów Zmysłów (Kajetany, Polska)
  Data:
  konferencja 9–11 marca
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) w badaniach mózgowych mechanizmów szumów usznych
  Autorzy:
  Lewandowska M.
  Konferencja:
  Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Data:
  konferencja 10,1
  Status:
  Opublikowana
 9. Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) w diagnostyce i terapii szumów usznych.
  Autorzy:
  Lewandowska Monika, Milner Rafał
  Konferencja:
  Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Data:
  konferencja 08.09.12
  Status:
  Opublikowana
 10. Abnormal resting-state functional connectivity in salience network in bothersome tinnitus
  Autorzy:
  Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Rusiniak M., Cieśla K., Skarżyński H.
  Konferencja:
  OHBM 2015 Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: OHBM
  Data:
  konferencja 14-18.06
  Status:
  Opublikowana
 11. Jak szumy uszne wpływają na aktywność mózgu? – wstępne wyniki badań metodą QEEG i fMRI
  Autorzy:
  Lewandowska M, Wolak T, Milner R, Ganc M, Niedziałek I, Skarżyński H
  Konferencja:
  XIX Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
  Data:
  konferencja 30-21.05
  Status:
  Opublikowana
 12. Neurofeedback jako jedna z metod terapii szumów usznych.
  Autorzy:
  Milner Rafał, Ganc Małgorzata
  Konferencja:
  Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Data:
  konferencja 28.09.13
  Status:
  Opublikowana
 13. The effect of age, gender and hearing loss on tinnitus severity and emotional state in patients with bilateral chronic tinnitus.
  Autorzy:
  Niedziałek I, Lewandowska M, Ganc M, Skarżyński H
  Konferencja:
  XI. International Tinnitus Seminar (rok: 2014, ), Wydawca: ITS (materiały konferencyjne na płycie CD)
  Data:
  konferencja 21-25.05
  Status:
  Opublikowana
 14. Tonotopic organization of the primary auditory cortex in tinnitus
  Autorzy:
  Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Niedziałek I., Ganc M., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
  Konferencja:
  XI. International Tinnitus Seminar (rok: 2014, ), Wydawca: ITS (materiały konferencyjne na płycie CD)
  Data:
  konferencja 21-25.05
  Status:
  Opublikowana
 15. Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne
  Autorzy:
  Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
  Konferencja:
  Innowacje w Otolaryngologii - wyzwania, możliwości praktyczne, perpektywy. (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Narządów Zmysłów (Kajetany, Polska), International Scientific Literature, Inc. (Nowy Jork, USA)
  Data:
  konferencja 17-19.09
  Status:
  Opublikowana
 16. Patterns of bioelectrical resting activity in tinnitus - preliminary results.
  Autorzy:
  Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H
  Konferencja:
  13th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation (ESPCI) (rok: 2013, ), Wydawca: ESPCI Congress Book
  Data:
  konferencja 21-26.03.13
  Status:
  Opublikowana
 17. Jak szumy uszne wpływają na aktywność mózgu? - wstępne wyniki badań metodą QEEG i fMRI.
  Autorzy:
  Lewandowska Monika
  Konferencja:
  Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Data:
  konferencja 28.09.13
  Status:
  Opublikowana
 18. Jak zmienia się czynność mózgu, gdy myślę o szumie - rozważania w oparciu o wyniki badań EEG u pacjentów z szumami usznymi
  Autorzy:
  Ganc M., Milner R., Lewandowska M.
  Konferencja:
  Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Data:
  konferencja 10,1
  Status:
  Opublikowana
 19. Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych: studium przypadku
  Autorzy:
  Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I, Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
  Konferencja:
  Innowacje w Otolaryngologii - wyzwania, możliwości praktyczne, perpektywy (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Narządów Zmysłów (Kajetany, Polska), International Scientific Literature, Inc. (Nowy Jork, USA)
  Data:
  konferencja 17-19.09
  Status:
  Opublikowana
 20. Reduced resting-state brain activity in the default mode network in tinnitus patients
  Autorzy:
  Lewandowska M., Wolak T., Niedziałek I., Pluta A., Rusiniak M., Cieśla K., Skarżyński H.
  Konferencja:
  XI. International Tinnitus Seminar (rok: 2014, ), Wydawca: ITS (materiały konferencyjne na płycie CD)
  Data:
  konferencja 21-25.05
  Status:
  Opublikowana
 21. Wzorce połączeń funkcjonalnych w badaniu aktywności spoczynkowej mózgu u osób z subiektywnymi szumami usznymi
  Autorzy:
  Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M., Skarżyński H.
  Konferencja:
  Innowacje w Otolaryngologii - wyzwania, możliwości praktyczne, perpektywy (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Narządów Zmysłów (Kajetany, Polska), International Scientific Literature, Inc. (Nowy Jork, USA)
  Data:
  konferencja 17-19.09
  Status:
  Opublikowana