Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Scharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry

2011/03/D/NZ4/03507

Słowa kluczowe:

marginesy molekularne guza obrazowanie molekularne spektrometria mas bioinformatyka patologia molekularna

Deskryptory:

  • NZ2_3: Proteomika
  • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne
  • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Kalinowska-Herok 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 761 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-06

Zakończenie projektu: 2017-03-05

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. aktualizacja oprogramowania FlexImaging.
  2. skaner do preparatów mikroskopowych/płytek MALDI-IMS. Za kwotę 200 000 PLN
  3. wytrząsarka Vortex Gene2.
  4. Wymiana lasera w spektrometrze UltraFlextreme (Bruker Daltonic). Za kwotę 80 000 PLN