Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola mikro-RNA w regulacji okołonaczyniowego stanu zapalnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i dysfunkcji naczyniowej.

2011/03/B/NZ4/02454

Słowa kluczowe:

nadciśnienie tętnicze funkcja śródbłonka angiotensyna II stres oksydacyjny,

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Guzik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 598 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-04

Zakończenie projektu: 2016-03-03

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Łażnia narządowa. Za kwotę 140 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Role of chemokine RANTES in the regulation of perivascular inflammation, T-cell accumulation, and vascular dysfunction in hypertension. IF: 5,1
  Autorzy:
  Mikolajczyk TP, Nosalski R, Szczepaniak P, Budzyn K, Osmenda G, Skiba D, Sagan A, Wu J, Vinh A, Marvar PJ, Guzik B, Podolec J, Drummond G, Lob HE, Harrison DG, Guzik TJ.
  Czasopismo:
  FASEB J (rok: 2016, tom: 5, strony: in press), Wydawca: Federation of American Societies for Experimental Biology
  Status:
  Opublikowana
 2. BADANIA FUNKCJI ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO A NOWE ALGORYTMY STRATYFIKACJI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO.
  Autorzy:
  Osmenda G., Wilk G., Nowak M., SLiwa T., Guzik TJ
  Czasopismo:
  Czynniki Ryzyka (rok: 2015, tom: 1/15(78), strony: 15-27), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą/ Mededu sa
  Status:
  Opublikowana
 3. OCENA WPŁYWU HIPERPROLAKTYNEMII NA POZIOM BIAŁKA C-REAKTYWNEGO I STĘŻENIE LIPIDÓW W SUROWICY KRWI U KOBIET.
  Autorzy:
  Ignacak A., Kędzierska-Jamróz J, Śliwa T., Osmenda G., Jasiewicz-Honkisz B., Wilk G., Guzik T.
  Czasopismo:
  Czynniki Ryzyka (rok: 2015, tom: 1/15 (78), strony: 44787), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą; Wyd:Mededu sp zo.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of infiltrating immune cells in dysfunctional adipose tissue. IF: 5,89
  Autorzy:
  Tomasz J. Guzik Dominik S. Skiba Rhian M. Touyz David G. Harrison
  Czasopismo:
  Cardiovascular Research (rok: 2017, tom: 113(9), strony: 1009–1023), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/cvr/cvx108 - link do publikacji
 5. Macrophages come to mind as keys to cognitive decline. IF: 12,5
  Autorzy:
  D.G. Harrison, Guzik TJ
  Czasopismo:
  Journal of Clinical Investigation (rok: 2016, tom: 126(12), strony: 4393–4395), Wydawca: ASCI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1172/JCI91277 - link do publikacji
 6. Novel Immune Mechanisms in Hypertension and Cardiovascular Risk.
  Autorzy:
  Nosalski R, McGinnigle E, Siedlinski M, Guzik TJ
  Czasopismo:
  Curr Cardiovasc Risk Rep. 2017;11(4):12. doi: 10.1007/s12170-017-0537-6 (rok: 2017, tom: 11(4):12, strony: 44919), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12170-017-0537-6 - link do publikacji
 7. Patofizjologia ludzkich naczyń krwionośnych a badania w modelach zwierzęcych – klucz do skutecznej translacji w chorobach sercowo naczyniowych.
  Autorzy:
  Urbanski K, Skiba D, Guzik TJ
  Czasopismo:
  Czynniki Ryzyka (rok: 2015, tom: 1/15 (78), strony: 28-34), Wydawca: PTBnM
  Status:
  Opublikowana
 8. Systemic T Cells and Monocyte Characteristics in Patients with Denture Stomatitis. IF: 1,8
  Autorzy:
  Maciąg J, Mikołajczyk T, Matusik P, Nosalski R, Sagan A, Maciąg A, Nowakowski D, Wilk G, Osmenda G, Guzik T, Cześnikiewicz-Guzik M.
  Czasopismo:
  J Prosthodont. (rok: 2017, tom: 26(1), strony: 19-28), Wydawca: American Prosthodontics Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jopr.12447. - link do publikacji
 1. Role of mir-214 in the regulation of perivascular fibrosis in angiotensin II-induced hypertension
  Autorzy:
  R.Nosalski, M.Siedlinski, A. Nguyen Dinh Cat, D.Skiba, E.Mcginnigle, A.Baker, L.Denby and T.J.Guzik
  Konferencja:
  American Heart Association Hypertension Scientific Sessions 2017; San Francisco (rok: 2017, ), Wydawca: American Heart Association
  Data:
  konferencja 14-17.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. microRNA expression profile in aorta and perivascular adipose tissue in hypertension
  Autorzy:
  R. Nosalski, M. Siedlinski, M. Dulak-Lis, T. Mikolajczyk, A. Jozkowicz, T.J. Guzik
  Konferencja:
  European Atherosclerosis Society (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 22-25 Marzec 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. CHRONIC ANGIOTENSIN II INFUSION CHANGES MICRORNA PROFILE IN MURINE AORTAS
  Autorzy:
  M. Dulak, M. Siedlinski, T. Mikolajczyk, R. Nosalski, R. Korbut, A. Jozkowicz, T.J. Guzik
  Konferencja:
  81st Congress of European Atherosclerosis Society (rok: 2013, ), Wydawca: Kenes International
  Data:
  konferencja 2-5.06.2013
  Status:
  Przyjęta do publikacji