Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oksokompleksy renu(V) jako nowe katalizatory reakcji przeniesienia atomu tlenu i epoksydacji olefin.

2011/03/N/ST5/04522

Słowa kluczowe:

oksokompleksy renu(V) struktura molekularna struktura elektronowa obliczenia DFT obliczenia TD-DFT spektroskopia IR spektrokopia UV-Vis

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Wolff 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 78 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2013-09-16

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. A density functional study of oxorhenium(V) complexes incorporating quinoline or isoquinoline carboxylic acids: structural, spectroscopic, and electronic properties IF: 1,837
  Autorzy:
  Barbara Machura, Mariusz Wolff
  Czasopismo:
  Structural Chemistry (rok: 2014, tom: 25, strony: 1607-1623), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-014-0438-y - link do publikacji
 2. Oxorhenium(V) complexes with 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid – Synthesis, structural characterization and catalytic application in epoxidation reactions IF: 1,813
  Autorzy:
  B. Machura, M. Wolff, E. Benoist, J. A. Schachner, N.C. Mösch-Zanetti, K. Takao, Y. Ikeda
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2014, tom: 69, strony: 205–218), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2013.12.004 - link do publikacji
 3. Reduction of aldehydes catalyzed by oxo-rhenium(V) complexes containing heterocyclic ligands IF: 2,391
  Autorzy:
  Joana R. Bernando, Pedro R. Florindo, Mariusz Wolff, Barbara Machura, Ana C. Fernandes
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2015, tom: 56, strony: 414–418), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2014.11.119 - link do publikacji
 4. Synthesis, X-ray studies, spectroscopic characterization and DFT calculations of [ReO(hmbzim)2(py)]ClH2O and [ReO(hpbzim)2(Hhpbzim)]Cl IF: 2,057
  Autorzy:
  B. Machura, M. Wolff, M. Penkala
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2012, tom: 44, strony: 156–164), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.06.062 - link do publikacji
 5. Efficient and chemoselective direct reductive amination of aromatic aldehydes catalyzed by oxo–rhenium complexes containing heterocyclic ligands IF: 2,803
  Autorzy:
  Joana R. Bernardo, Sara C.A. Sousa, Pedro R. Florindo, Mariusz Wolff, Barbara Machura, Ana C. Fernandes
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2013, tom: 69, strony: 9145-9154), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2013.08.016 - link do publikacji
 6. Oxorhenium(V) complexes of quinoline and isoquinoline carboxylic acids – synthesis, structural characterization and catalytic application in epoxidation reactions IF: 3,806
  Autorzy:
  Barbara Machura, Mariusz Wolff, Eric Benoist, Jörg A. Schachnerd, Nadia C. Mösch-Zanetti
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2013, tom: 42, strony: 8827-8837), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3DT50625H - link do publikacji
 7. Oxidorhenium(V) Complexes with Phenolate- and Carboxylate-Based Ligands: Structure and Catalytic Epoxidation IF: 3,12
  Autorzy:
  Barbara Machura, Mariusz Wolff, Dominik Tabak, Jörg A. Schachner, Nadia C. Mösch-Zanetti
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2012, tom: 2012, strony: 3764–3773), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201200277 - link do publikacji
 8. Novel oxorhenium(V) complexes of 8-hydroxyquinoline derivatives – Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray crystal structures and DFT calculations IF: 1,813
  Autorzy:
  B. Machura, M. Wolff, W. Cieślik, R. Musioł
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 51, strony: 263–274), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.12.028 - link do publikacji
 9. Oxo-rhenium(V) Complexes containing heterocyclic ligands as highly effective catalysts for the reduction of sulfoxides IF: 3,344
  Autorzy:
  Sara C. A. Sousa, Joana R. Bernando, Mariusz Wolff, Barbara Machura, Ana C. Fernandes
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2014, tom: 2014, strony: 1855–1859), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201301057 - link do publikacji