Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie potencjału zbiornikowego skał osadowych wieku prekambryjskiego i paleozoicznego na podstawie badań laboratoryjnych i profilowań geofizyki otworowej

2011/03/N/ST10/05354

Słowa kluczowe:

skały zbiornikowe osady prekambryjskie i paleozoiczne parametry petrofizyczne geofizyka otworowa

Deskryptory:

 • ST10_7: Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria
 • ST10_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paulina Krakowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 119 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-19

Zakończenie projektu: 2014-09-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Tight reservoirs properties by Nuclear Magnetic Resonance, Mercury Porosimetry and Computed Microtomography laboratory techniques. Case study of Palaeozoic clastic rocks IF: 1,365
  Autorzy:
  Krakowska P., Puskarczyk E.
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2015, tom: 63/3, strony: 789-814), Wydawca: Versita, Warsaw and Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/acgeo-2015-0013 - link do publikacji
 2. Criteria Parameters for Fluid Flow Simulation in Tight Reservoir Rocks
  Autorzy:
  Krakowska P., Madejski P.
  Czasopismo:
  Logistyka - nauka (rok: 2014, tom: 4, strony: 4537-4542), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 3. Computed X-ray microtomography as the useful tool in petrophysics: A case study of tight carbonates Modryn formation from Poland IF: 2,718
  Autorzy:
  Krakowska, Dohnalik, Jarzyna, Wawrzyniak-Guz
  Czasopismo:
  Journal of Natural Gas Science and Engineering (rok: 2016, tom: 31, strony: 67-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jngse.2016.03.011 - link do publikacji
 4. Digital rock models of Precambrian and Paleozoic tight formations from Poland IF: 1,129
  Autorzy:
  Krakowska P.
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2017, tom: 61/4, strony: 896-907), Wydawca: Polish Geological Institute-National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1386 - link do publikacji
 5. X-ray computed tomography - a useful tool for petrophysical properties determination IF: 1,602
  Autorzy:
  Jarzyna, Krakowska, Puskarczyk, Wawrzyniak-Guz, Bielecki, Tkocz, Tarasiuk, Wroński, Dohnalik
  Czasopismo:
  Computational Geoscience (rok: 2016, tom: 20/5, strony: 1155-1167), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10596-016-9582-3 - link do publikacji
 1. Permeability Estimation Using CFD Modeling in Tight Carboniferous Sandstone
  Autorzy:
  Krakowska P., Madejski P., Jarzyna J.
  Konferencja:
  76th EAGE Conference and Exhibition 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: European Association of Geoscientists and Engineers
  Data:
  konferencja 16-19 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Criteria Parameters for Fluid Flow Simulation in Tight Reservoir Rocks
  Autorzy:
  Krakowska P., Madejski P.
  Konferencja:
  IX Krakow Conference of Young Scientists (rok: 2014, ), Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza "OSTOJA"
  Data:
  konferencja 2-4.10
  Status:
  Opublikowana
 3. Petrophysical Analysis of the Tight Modryn Formation in the Lublin Basin Poland
  Autorzy:
  Krakowska P.
  Konferencja:
  76th EAGE Conference and Exhibition 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: European Association of Geoscientists and Engineers
  Data:
  konferencja 16-19 czerwiec
  Status:
  Opublikowana