Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowej grupy adsorbentów z przeznaczeniem do usuwania metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych z odpadowych roztworów wodnych

2011/03/D/ST5/05802

Słowa kluczowe:

adsorbenty nieorganiczne strącanie ukladów tlenkowych proces adsorpcji biosorbenty metale ciężkie zanieczyszczenia organiczne wlaściwości adsorpcyjne

Deskryptory:

 • ST5_13: Chemia środowiska
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Filip Ciesielczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 296 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. The sol-gel approach as a method of synthesis of xMgO•ySiO2 powder with defined physicochemical properties including crystalline structure IF: 1,547
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Milena Przybysz, Jakub Zdarta, Adam Piasecki, Dominik Paukszta, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Journal of Sol-Gel Science and Technology (rok: 2014, tom: 71(3), strony: 501-513), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10971-014-3398-1 - link do publikacji
 2. A novel method of combination of Kraft lignin with synthetic mineral support IF: 1,642
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Łukasz Klapiszewski, Karolina Szwarc-Rzepka, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Advanced Powder Technology (rok: 2014, tom: 25(2), strony: 695-703), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Influence of calcinations parameters on physicochemical and structural properties of co-precipitated magnesium silicate IF: 0,862
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak, Łukasz Klapiszewski, Dominik Paukszta, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Physicochemical Problems of Mineral Processing (rok: 2014, tom: 50(1), strony: 119-129), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ppmp140111 - link do publikacji
 4. A comprehensive study of Cd(II) ions removal utilizing high-surface-area binary Mg-Si hybrid oxide adsorbent IF: 1,794
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak and Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  International journal of environmental Science and Technology (rok: 2015, tom: 12, strony: 3613-3626), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13762-015-0791-4 - link do publikacji
 5. Removal of nickel(II) and cadmium(II) ions from aqueous solutions using an oxide adsorbent of MgO•SiO2 type IF: 0,988
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2015, tom: 55, strony: 1271-1284), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.925832 - link do publikacji
 6. Adsorption of Ni(II) from model solutions using co-precipitated inorganic oxides IF: 1,553
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak, Karolina Wieszczycka, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Magdalena Nowacka, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2013, tom: 19, strony: 423-434), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-012-9464-5 - link do publikacji
 7. Removal of cadmium(II) and lead(II) ions from model aqueous solutions using sol-gel-derived inorganic oxide adsorbent IF: 1,771
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Adsorption (tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Novel, functional adsorbents - synthesis, properties and application
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak, Jakub Zdarta, Łukasz Klapiszewski, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Interfacial Phenomena in Theory and Practice (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
  Data:
  konferencja 21-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie nowej grupy funkcjonalnych adsorbentów w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie (rok: 2013, ), Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk Sp.J.
  Data:
  konferencja 11-14 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. A novel group of inorganic materials obtained via sol-gel route dedicated for environmental applications
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Milena Przybysz, Przemysław Bartczak and Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Interfacial Phenomena in Theory and Practice (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
  Data:
  konferencja 22-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis of xMgO-ySiO2 powder via sol-gel method
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Milena Przybysz, Jakub Zdarta and Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  BaltSilica 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemiczny UAM w Poznaniu
  Data:
  konferencja 1-3 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Hybrydowe układy tlenkowe typu MgO-SiO2 - skuteczne nośniki substancji organicznych
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk, Przemysław Bartczak and Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Poznański, Wydział Chemii UAM w Poznaniu
  Data:
  konferencja 5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Preparation and application of sol-gel derived high-surface-area Mg-Si hybrid oxide adsorbent
  Autorzy:
  Filip Ciesielczyk. Przemysław Bartczak, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Ninth International Symposium - Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana