Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i badanie właściwości nowych materiałów węglowo-metalicznych.

2011/03/N/ST5/04444

Słowa kluczowe:

nanostruktury core-shell hybrydowe materiały węglowo-metaliczne porowate struktury sferyczne

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dominik Jamioła 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 246 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2014-08-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Organic acid-assisted soft-templating synthesis of ordered mesoporous carbons IF: 1,553
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Michał Marszewski, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2013, tom: 19, strony: 563-569), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-013-9479-6 - link do publikacji
 2. Development of mesoporosity in carbon spheres obtained by Stöber method IF: 3,365
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Weronika Fahrenholz, Dominik Jamioła, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2014, tom: 185, strony: 197-203), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2013.11.016 - link do publikacji
 3. Microporosity development in phenolic resin-based mesoporouscarbons for enhancing CO2adsorption at ambient conditions IF: 2,112
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 289, strony: 592-600), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.11.051 - link do publikacji
 4. Synteza i właściwości fizykochemiczne kulistych struktur węglowo-srebrowych IF: 1,633
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Dominik Jamioła, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2012, tom: 34, strony: 44993), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 35, strony: 44993), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych do usuwania wybranych związków organicznych z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 35, strony: 44993), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 1. Otrzymywanie i badanie właściwości optycznych nanostruktur krzemionkowo-metalicznych
  Autorzy:
  Dominik Jamioła, Weronika Fahrenholz, Jerzy Choma
  Konferencja:
  XXXVII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
  Data:
  konferencja 05 Czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Otrzymywanie i badanie właściwości struktur węglowo-metalicznych
  Autorzy:
  Malwina Wasilewska, Dominik Jamioła
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki – VI Edycja (rok: 2014, ), Wydawca: Creative Time
  Data:
  konferencja 25-27 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Funkcjonalizacja powierzchni sferycznych struktur węglowych grupami aminowymi
  Autorzy:
  Dominik Jamioła, Malwina Wasilewska, Wojciech Kiciński, Michał Czerwiński
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki – VI Edycja (rok: 2014, ), Wydawca: Creative Time
  Data:
  konferencja 25-27 kwietnia
  Status:
  Opublikowana