Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowego.

2011/03/N/ST4/01293

Słowa kluczowe:

cystatyna C NMR struktura inhibitor Ab SAA fibrylizacja

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Martyna Maszota-Zieleniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 311 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-14

Zakończenie projektu: 2017-05-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Human cystatin C monomer, dimer, oligomer, and amyloid structures are related to health and disease IF: 3,519
  Autorzy:
  Przemysław Jurczak, Patrick Groves, Aneta Szymańska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło
  Czasopismo:
  FEBS Letters (rok: 2016, tom: 590, strony: 4192-4201), Wydawca: FEBS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/1873-3468.12463 - link do publikacji
 2. NMR and crystallographic structural studies of the extremely stable monomeric variant of human cystatin C with single amino acid substitution IF: 4,53
  Autorzy:
  Martyna Maszota -Zieleniak, Przemysław Jurczak, Marta Orlikowska, Igor Zhukov, Dominika Borek, Zbyszek Otwinowski, Piotr Skowron, Zuzanna Pietralik, Maciej Kozak, Aneta Szymańska, Sylwia Rodziewicz -Motowidło
  Czasopismo:
  The FEBS Jurnal (rok: 2019, ), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. NMR Studies of Human Cystatin C – Stable Isotope Labeling of Human Cystatin C
  Autorzy:
  Przemysław Jurczak, Martyna Maszota-Zieleniak
  Konferencja:
  CBSB14 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Academic Computer Centre in Gdansk
  Data:
  konferencja 25-27.05.2014
  Status:
  Opublikowana