Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza.

2011/03/N/NZ9/04239

Słowa kluczowe:

kwasy huminowe torfy metale ciężkie degradacja torfowisk glebowa materia organiczna

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • ST10_12: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_11: Geochemia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Patrycja Boguta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 78 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2013-08-15

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania. Za kwotę 7 191 PLN
 2. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Za kwotę 3 980 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Effects of selected chemical and physicochemical properties of humic acids frompeat soils on their interaction mechanismswith copper ions at various pHs IF: 2,464
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Valeria D'Orazio, Zofia Sokołowska, Nicola Senesi
  Czasopismo:
  Journal of Geochemical Exploration (rok: 2016, tom: 168, strony: 119-126), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gexplo.2016.06.004 - link do publikacji
 2. Influence of copper (II) ions on stability of dissolved humic acids – coagulation studies
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Czasopismo:
  Acta Agrophysica (rok: 2013, tom: 20(2), strony: 253-267), Wydawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Statistical relationship between selected physicochemical properties of peaty-muck soils and their fraction of humic acids IF: 1,067
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Czasopismo:
  International Agrophysics (rok: 2014, tom: 28(3), strony: 269-278), Wydawca: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/intag-2014-0017 - link do publikacji
 1. Application of fluorescence spectroscopy in study of interactions between humic acids and metals
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  12th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 21-23.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie analizatora cząstek w analizie materiału glebowego
  Autorzy:
  Kamil Skic
  Konferencja:
  VI Sympozjum Doktorantów, Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki PAN
  Data:
  konferencja 17.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of iron ions on stability of humic acids solutions
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  ICA 2013, 10th International Conference on Agrophysics (rok: 2013, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 5-7.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Relationship between selected physicochemical properties of peaty-mucks soils and main absorbance bands of its FTIR spectra
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  European Union Geoscience General Assembly 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: European Union Geoscience
  Data:
  konferencja 7-12.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Relationship between selected properties of organic soils and elemental composition of their humic acids fraction
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  ICA 2013, 10th International Conference on Agrophysics (rok: 2013, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 5-7.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Kamil Skic, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  Ocena Gleb Użytkowanych Rolniczo (rok: 2014, ), Wydawca: IUNG, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
  Data:
  konferencja 26-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Study of coagulation processes of selected humic acids under copper ions influence
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  European Union Geoscience General Assembly 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: European Union Geoscience
  Data:
  konferencja 7-12.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Badanie mechanizmu interakcji kwasów huminowych z jonami manganu na podstawie analizy widm kompleksów w podczerwieni
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  Ocena Gleb Użytkowanych Rolniczo (rok: 2014, ), Wydawca: IUNG, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
  Data:
  konferencja 26-27 czerwca 2014 Puławy
  Status:
  Opublikowana
 1. Rozdział: Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach mechanizmu interakcji pomiędzy kwasem huminowym a jonami manganu (II)
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska, Kamil Skic
  Książka:
  Nauka i Przemysł Metody Spektroskopowe w Praktyce - Nowe Wyzwania i Możliwości (rok: 2014, tom: 1, strony: 377-380), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Cała monografia: "Interactions of humic acids with metals"
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Książka:
  Cała monografia: "Interactions of humic acids with metals" (rok: 2013, tom: 2, strony: 1-113), Wydawca: Acta Agrophysica Monographiae
  Status:
  Opublikowana