Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoporowate warstwy tlenkowe na Ti i Zr zawierające nanocząstki Ag lub ZnO jako perspektywiczne materiały do zastosowań biomedycznych

2011/03/N/ST5/04388

Słowa kluczowe:

biomateriały warstwy kompozytowe biozgodność antyseptyczność

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agata Roguska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 286 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-08

Zakończenie projektu: 2014-10-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Antibacterial composite layers on Ti: role of ZnO nanoparticles IF: 1,09
  Autorzy:
  Agata Roguska, Anna Belcarz, Przemysław Suchecki, Mariusz Andrzejczuk, Małgorzata Lewandowska
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy (rok: 2016, tom: 61, strony: 213-216), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0039 - link do publikacji
 2. Synthesis and characterization of ZnO and Ag nanoparticle-loaded TiO2 nanotube composite layers intended for antibacterial coatings IF: 1,867
  Autorzy:
  Agata Roguska, Marcin Pisarek, Mariusz Andrzejczuk, Małgorzata Lewandowska
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2014, tom: 553, strony: 173-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2013.11.057 - link do publikacji
 3. TiO2 nanotube composite layers as delivery system for ZnO and Ag nanoparticles – an unexpected overdose effect decreasing their antibacterial efficacy IF: 3,23
  Autorzy:
  Agata Roguska, Anna Belcarz, Marcin Pisarek, Grażyna Ginalska, Małgorzata Lewandowska M.
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 51, strony: 158-166), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.02.046 - link do publikacji
 4. Improvement of biofunctional properties of TiO2 nanotubes IF: 2,735
  Autorzy:
  A. Roguska M. Pisarek A. Belcarz L. Marcon M. Holdynski M. Andrzejczuk M. Janik-Czachor
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.03.128 - link do publikacji
 1. Metal oxide nanotubular layers loaded with Ag and ZnO nanoparticles intended for antibacterial coatings
  Autorzy:
  Agata Roguska, Marcin Pisarek, Małgorzata Lewandowska, Krzysztof J Kurzydłowski
  Konferencja:
  4th International Symposium on Surfaces and Interfaces for Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: European Cells and Materials, eCM Supplements, ISSN 1473-2262
  Data:
  konferencja 24-28 września, 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Self-organized TiO2, Al2O3 and ZrO2 nanotubular layers: properties and applications
  Autorzy:
  Andrzej Kudelski, Maria Janik-Czachor, Marcin Holdynski, Agata Roguska, Marcin Pisarek
  Książka:
  Comprehensive Guide for Nanocoatings Technology (rok: 2015, tom: 3, strony: 435-462), Wydawca: Nova Science Publishers
  Status:
  Opublikowana