Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i modelowanie numeryczne heterostruktur typu nBn z HgCdTe oraz ich wytwarzanie metodą MOCVD w celu otrzymania wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni o podwyższonych parametrach detekcyjnych.

2011/03/D/ST7/03161

Słowa kluczowe:

detektory podczerwieni struktury barierowe struktury wielokrotne heterostruktury HgCdTe MOCVD

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Kopytko 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 785 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2015-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przyrząd pomiarowo-sterujący NI VirtualBench + środowisko programistyczne LabVIEW. Za kwotę 63 951 PLN
 2. Stacja pomiaru niskich temperatur Montana Instruments. Za kwotę 490 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Fundamental limits of MWIR HgCdTe barrier detectors operating under non-equilibrium mode IF: 1,514
  Autorzy:
  M. Kopytko, K. Jóźwikowski, A. Rogalski
  Czasopismo:
  Solid-State Electronics (rok: 2014, tom: 100, strony: 20–26), Wydawca: ScienceDirect
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sse.2014.06.041 - link do publikacji
 2. MOCVD Grown HgCdTe Barrier Structures for HOT Conditions IF: 2,358
  Autorzy:
  M. Kopytko, A.Kębłowski, W. Gawron, A. Kowalewski, A. Rogalski
  Czasopismo:
  IEEE Transactions On Electron Devices (rok: 2014, tom: 61(11), strony: 3803-3807), Wydawca: |IEEE Xplore Digital Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TED.2014.2359224 - link do publikacji
 3. The bulk generation-recombination processes and the carrier lifetime in mid-wave infrared and long-wave infrared liquid nitrogen cooled HgCdTe alloys IF: 2,185
  Autorzy:
  K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2012, tom: 112, strony: 033718-8), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4745872 - link do publikacji
 4. Design and modelling of high-operating temperature MWIR HgCdTe nBn detector with n- and p-type barriers IF: 1,46
  Autorzy:
  M. Kopytko
  Czasopismo:
  Infrared Physics & Technology (rok: 2014, tom: 64, strony: 47–55), Wydawca: ScienceDirect
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.infrared.2014.01.015 - link do publikacji
 5. Different cap-barrier design for MOCVD grown HOT HgCdTe barrier detectors IF: 1,279
  Autorzy:
  M. Kopytko, A. Kębłowski, W. Gawron, P. Madejczyk
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2015, tom: 23, strony: 143-148), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/oere−2015−0017 - link do publikacji
 6. Generation-Recombination Effect in MWIR HgCdTe Barrier Detectors for High-Temperature Operation IF: 2,358
  Autorzy:
  M. Kopytko, K. Jóźwikowski
  Czasopismo:
  IEEE Transactions On Electron Devices (rok: 2015, tom: 62, strony: 2278-2284), Wydawca: IEEE Xplore Digital Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TED.2015.2430527 - link do publikacji
 7. High-operating temperature MWIR nBn HgCdTe detector grown by MOCVD IF: 1,279
  Autorzy:
  M. Kopytko, A. Kębłowski, W. Gawron, P. Madejczyk, A. Kowalewski, K. Jóźwikowski
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2013, tom: 21, strony: 402-405), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11772−013−0101−y - link do publikacji
 8. MOCVD grown HgCdTe barrier detectors for MWIR high-operating temperature operation IF: 0,954
  Autorzy:
  M. Kopytko, A. Kębłowski, W. Gawron, P. Martyniuk, P. Madejczyk, K. Jóźwikowski, A. Kowalewski, O. Markowska, A. Rogalski
  Czasopismo:
  Optical Engineering (rok: 2015, tom: 54, strony: 105105-7), Wydawca: SPIE Digital Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Numerical Analysis of Current–Voltage Characteristics of LWIR nBn and p-on-n HgCdTe Photodetectors IF: 1,675
  Autorzy:
  M. Kopytko, K. Jóźwikowski
  Czasopismo:
  Journal of Electronic Materials (rok: 2013, tom: 42, strony: 3211-3216), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11664-013-2776-8 - link do publikacji
 1. Numerical analysis of fluctuation phenomena in HOT HgCdTe barrier detectors
  Autorzy:
  M. Kopytko, A. Jozwikowska, K. Jozwikowski, A. Martyniuk, J. Antoszewski, L. Faraone
  Konferencja:
  Optoelectronic and Microelectronic Materials & Devices (COMMAD), 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Xplore Digital Library
  Data:
  konferencja 14-17 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 2. MOCVD grown HgCdTe p+BnN+ barrier detector for MWIR HOT operation
  Autorzy:
  M. Kopytko, A. Kębłowski, W. Gawron, P. Martyniuk, P. Madejczyk, K. Jóźwikowski, O. Markowska, A. Rogalski
  Konferencja:
  Infrared Technology and Applications XLI (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings of SPIE
  Data:
  konferencja 20-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana