Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku

2011/03/D/HS3/03631

Słowa kluczowe:

geografia historyczna historia gospodarcza kartografia historyczna rekonstrukcja krajobrazu geoinformacja historyczna zabudowa hydrotechniczna młyny wodne stawy młyńskie

Deskryptory:

 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Brykała 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 232 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2018-02-19

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. odbiornik GPS. Za kwotę 2 000 PLN
 2. zestaw komputerowy (2 szt.). Za kwotę 9 000 PLN
 3. aparat fotograficzny. Za kwotę 3 500 PLN
 4. program komputerowy ArcGIS. Za kwotę 20 600 PLN
 5. mobilny rejestrator elementów kulturowych krajobrazu.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (25)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Wielowiekowe wykorzystanie energii wody – od młynów wodnych do MEW Soczewka
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Czasopismo:
  Energetyka Wodna (rok: 2016, tom: 5 (4), strony: 36-40), Wydawca: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
  Status:
  Opublikowana
 2. Evolution of landscapes influenced by watermills, based on examples from Northern Poland IF: 5,144
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Zbigniew Podgórski
  Czasopismo:
  Landscape and Urban Planning (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych na Drwęcy i pomorskim odcinku Wisły w pierwszej połowie XIX w.
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Maciej Prarat
  Czasopismo:
  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (rok: 2018, tom: 40 (2), strony: 71-89), Wydawca: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30450/201816 - link do publikacji
 4. Human-induced fire regime shifts during 19th century industrialization: a robust fire regime reconstruction using northern Polish lake sediments IF: 2,766
  Autorzy:
  Elisabeth Dietze, Dariusz Brykała, Laura T. Schreuder, Krzysztof Jażdżewski, Olivier Blarquez, Achim Brauer, Michael Dietze, Milena Obremska, Florian Ott, Anna Pieńczewska, Stefan Schouten, Ellen C. Hopmans, Michał Słowiński
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2019, tom: 14 (9), strony: e0222011), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0222011 - link do publikacji
 5. Architektura wiejska w granicach Prus Zachodnich jako przedmiot zainteresowań naukowych i konserwatorskich do lat 40. XX w.
  Autorzy:
  Maciej Prarat
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo (rok: 2014, tom: 45, strony: 185-221), Wydawca: Uniwersytet M. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/AUNC_ZiK.2014.008 - link do publikacji
 6. Wind- and water-mills as monuments in Poland - protection of cultural heritage in situ and in open-air museums
  Autorzy:
  Mosakowski Zachariasz, Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria, Podgórski Zbigniew, Lamparski Piotr
  Czasopismo:
  Muzeológia a kultúrne dedičstvo (rok: 2020, ), Wydawca: Faculty of Arts Comenius University
  Status:
  Złożona
 7. Sketches from the history of milling in Chełmno Land (in the north of Poland)
  Autorzy:
  Maciej Prarat
  Czasopismo:
  International Molinology (rok: 2016, tom: 93, strony: 21-29), Wydawca: The International Molinological Society
  Status:
  Opublikowana
 8. Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Zbigniew Podgórski, Łukasz Sarnowski, Piotr Lamparski, Jarosław Kordowski
  Czasopismo:
  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (rok: 2015, tom: 29, strony: 45191), Wydawca: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
  Status:
  Opublikowana
 1. Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski (red.)
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Młyny wodne w zlewni Skrwy Lewej jako przykład ginącego składnika krajobrazu
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Maciej Prarat
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Stopień szczegółowości treści map "szczegulnych" województw Karola Perthéesa na podstawie analizy sieci młynów wodnych i w odniesieniu do innych opracowań kartograficznych z epoki
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Konferencja:
  Mapa jako narracja interpretacyjna. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN
  Data:
  konferencja 24-26.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Watermills operation on the Pomeranian rivers at the beginning of the 20th century
  Autorzy:
  Brykała Dariusz, Chrzanowski Kamil, Czarnecki Piotr
  Konferencja:
  2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age (rok: 2013, ), Wydawca: Deutsches GeoForschungsZentrum
  Data:
  konferencja 23-26.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. 800 years of watermills' operation on rivers of the Central and Northern Poland
  Autorzy:
  Brykała Dariusz
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 27.04.-02.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Rozmieszczenie młynów łodnych na dolnej Wiśle w świetle źródeł kartograficznych z XVIII i XIX wieku
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Konferencja:
  Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego
  Data:
  konferencja 22-23 czerwca 2017 roku
  Status:
  Opublikowana
 7. Źródła pisane i ikonograficzne do badań nad młynami na terenie Pomorza w XIX i 1 połowie XX w.
  Autorzy:
  Maciej Prarat
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Density of watermills' location within the Lower Vistula River Basin (Poland) before the Industrial Revolution
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Konferencja:
  Second World Congress of Environmental History "Environmental History in the Making" (rok: 2014, ), Wydawca: University of Minho
  Data:
  konferencja 08-12.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Geoprzestrzenna rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego rzek Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o dane zawarte w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"
  Autorzy:
  Dziembowski M., Brykała D., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S.
  Konferencja:
  Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 22-23 czerwca 2017 roku
  Status:
  Opublikowana
 10. Hydraulic structures in studies of landscape reconstruction - examples from Northern Poland
  Autorzy:
  Dariusz Brykala, Piotr Czarnecki, Kamil Chrzanowski
  Konferencja:
  Changes, Challenges, Responsibility. International Geographical Union Regional Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 18-22.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Reconstruction of watermills network in the late 18th century in Poland on the basis of parishes descriptions
  Autorzy:
  Brykała D., Dziembowski M., Majerska M.
  Konferencja:
  17th International Conference of Historical Geographers (rok: 2018, ), Wydawca: University of Warsaw, Institute of History Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 15-20.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 12. Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych (pływaków) na dolnej Wiśle i jej dopływach w XVIII i XIX wieku
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. The role of the 19th century encyclopedic works as sources for the study on the reconstruction of the range of hydraulic structures' development of rivers in Poland
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Katarzyna Masloch, Wojciech Siudek, Sandra Tomczak, Krzysztof Szyszka
  Konferencja:
  4th Annual ICLEA Workshop 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Deutsches GeoForschungsZentrum
  Data:
  konferencja 23-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Using historical encyclopedic works in geospatial reconstruction of hydraulic structures in the rivers of Central and Eastern Europe
  Autorzy:
  Brykała D., Dziembowski M., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S.
  Konferencja:
  Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: GFZ German Research Centre for Geosciences
  Data:
  konferencja 7 - 9 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Zasięg przestrzenny map 'szczegulnych' województw Karola Perthéesa
  Autorzy:
  Brykała Dariusz, Strzyżewski Tomasz
  Konferencja:
  Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN - Zespół Historii Kartografii, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL w Lublinie
  Data:
  konferencja 19-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 16. Zmiany sieci młynów wodnych w ciągu ostatnich 300 lat
  Autorzy:
  Brykała D., Sarnowski Ł., Strzyżewski T., Szarek P.
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 17. For understanding former cultural landscape - preserved windmills and watermills in open-air museums in Poland
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Daria Jagiełło
  Konferencja:
  4th Annual ICLEA Workshop 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Deutsches GeoForschungsZentrum
  Data:
  konferencja 23-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Kartograficzne źródła do badań nad rekonstrukcją sieci młynów wodnych w dorzeczu dolnej Wisły
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Młyn wodny jako obiekt badań interdyscyplinarnych – wprowadzenie w tematykę Seminarium
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Maciej Prarat
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 20. Rola XIX-wiecznych prac encyklopedycznych jako źródła do badań nad rekonstrukcją zagospodarowania hydrotechnicznego rzek w Polsce
  Autorzy:
  Brykała D., Dziembowski M., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S.
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 21. Spatial coverage and contents of the Charles Perthées' special maps of Polish woivodeships from the end of the 18th century
  Autorzy:
  Brykała Dariusz, Strzyżewski Tomasz, Sarnowski Łukasz, Jańczak Anna
  Konferencja:
  The Four Elements: the Essentials of the History of Cartography. 25th International Conference on the History of Cartography (rok: 2013, ), Wydawca: The Cartographic Society of Finland
  Data:
  konferencja 30.06.-05.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 22. Zagospodarowanie hydrotechniczne rzek na mapach 'szczegulnych' województw Karola Perthéesa
  Autorzy:
  Brykała Dariusz, Sarnowski Łukasz
  Konferencja:
  Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN - Zespół Historii Kartografii, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL w Lublinie
  Data:
  konferencja 19-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 23. Human impact on the temporal and spatial conditions of the outflow from the Skrwa Lewa river basin (central Poland)
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Konferencja:
  15th Biennial Conference Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (rok: 2014, ), Wydawca: University of Coimbra
  Data:
  konferencja 9-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 24. Młyny wodne w XIX i 1 połowie XX wieku na obszarze Królestwa Polskiego (architektura, technika, stan zachowania) - podsumowanie badań terenowych dla obszaru dorzecza Bzury
  Autorzy:
  Daria Jagiełło, Maciej Prarat
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 25. Młyny wodne w XIX i 1 połowie XX wieku na terenie byłego zaboru pruskiego (architektura, technika, stan zachowania)
  Autorzy:
  Maciej Prarat
  Konferencja:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Data:
  konferencja 26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Wodny młyn w Grucznie – zabytkoznawcza analiza wartościująca
  Autorzy:
  Daria Jagiełło
  Książka:
  Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły (rok: 2016, tom: 2, strony: ), Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Reconstruction of Disposable Water Resources Stored in Mill Ponds in Poland in the Late 18th Century
  Autorzy:
  Dariusz Brykała
  Książka:
  Gestione dell'acqua in Europa (XII-XVIII secc.). Water Management in Europe (12th-18th centuries) (rok: 2018, tom: 49, strony: s. 337-352), Wydawca: Selezione di ricerche, Atti delle Settimane di Studi" e altri Convegni, Firenze University Press
  Status:
  Opublikowana
 3. Watermills and Mill Ponds − the Human Impact on Rivers in Poland
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Zbigniew Podgórski
  Książka:
  History of Water and Civilization. Water & Humanity: Historical Overview (rok: 2015, tom: 1, strony: ), Wydawca: UNESCO
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Badania nad wyposażeniem młyna wodnego w Grucznie z 1888 r. W poszukiwaniu metod analizy układu technologicznego
  Autorzy:
  Daria Jagiełło
  Książka:
  Stare i "Nowe" dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu (rok: 2017, tom: 2, strony: s. 217-225 (il. 357-360)), Wydawca: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 5. Wartość funkcji w ochronie drewnianych młynów - na wybranych przykładach z terenu Pomorza
  Autorzy:
  Maciej Prarat
  Książka:
  Wartość funkcji w obiektach zabytkowych (rok: 2014, tom: 1, strony: 231-242), Wydawca: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska
  Status:
  Opublikowana
 6. Kilka refleksji na temat badań i ochrony zabytkowych młynów w Polsce
  Autorzy:
  Maciej Prarat, Daria Jagiełło
  Książka:
  Młynarstwo tradycyjne - wczoraj, dziś, jutro... Problemy zachowania ginącego dziedzictwa (rok: 2017, tom: 1, strony: 215-231), Wydawca: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
  Status:
  Opublikowana
 7. Soczewka - uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji
  Autorzy:
  Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Jarosław Kordowski, Halina Kaczmarek, Sebastian Tyszkowski, Piotr Lamparski, Viktoria Babicheva
  Książka:
  Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby (rok: 2015, tom: 1, strony: 153-158), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
 8. Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły w XIX i XX wieku oraz ich stan zachowania
  Autorzy:
  Daria Jagiełło, Maciej Prarat, Dariusz Brykała
  Książka:
  Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły w XIX i XX wieku oraz ich stan zachowania (rok: 2018, tom: 266, strony: ss. 151), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Złożona