Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stworzenie hybrydowej, bazującej na metagenomie metodyki oceny różnorodności biologicznej i potencjału toksykogenicznego grzybów środowisk antropogenicznych

2011/03/D/NZ2/01435

Słowa kluczowe:

metagenom metabolity wtórne biosynteza mikotoksyn ewolucja bioróżnorodność horyzontalny transfer genów

Deskryptory:

 • NZ2_7: Bioinformatyka
 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ8_1: Biologia ewolucyjna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Koczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 990 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Assessing contamination of microalgal astaxanthin producer Haematococcus cultures with high resolution melting curve analysis IF: 1,655
  Autorzy:
  Dawidziuk A, Popiel D, Luboińska M, Grzebyk M, Wiśniewski M, Koczyk G
  Czasopismo:
  Journal of Applied Genetics (rok: 2017, tom: 58, strony: 277), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13353-016-0378-x - link do publikacji
 2. The Distant Siblings—A Phylogenomic Roadmap Illuminates the Origins of Extant Diversity in Fungal Aromatic Polyketide Biosynthesis IF: 4,229
  Autorzy:
  Koczyk G, Dawidziuk A, Popiel D
  Czasopismo:
  Genome Biology and Evolution (rok: 2015, tom: 7, strony: 3132-3154), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/gbe/evv204 - link do publikacji
 1. Growth on the graveyard of chemical warfare - the plasticity of aromatic polyketide biosynthesis in higher fungi
  Autorzy:
  Koczyk G, Dawidziuk A, Popiel D
  Konferencja:
  XVII Congress of European Mycologists (rok: 2015, ), Wydawca: XVII Congress of European Mycologists
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Interactions between filamentous fungi found in agricultural and other anthropogenic environments
  Autorzy:
  Dawidziuk A, Popiel D, Koczyk G
  Konferencja:
  XVII Congress of European Mycologists (rok: 2015, ), Wydawca: XVII Congress of European Mycologists
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 3. The (not so) secret history of non-reducing polyketide synthase diversity.
  Autorzy:
  Koczyk G,. Dawidziuk A., Popiel D.
  Konferencja:
  12th European Conference On Fungal Genetics (rok: 2014, ), Wydawca: 12th European Conference On Fungal Genetics
  Data:
  konferencja 23-27.03
  Status:
  Opublikowana
 4. Towards probing the toxigenic potential of fungal communities in environmental samples.
  Autorzy:
  Koczyk G,. Popiel D., Dawidziuk A
  Konferencja:
  11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (rok: 2014, ), Wydawca: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology
  Data:
  konferencja 8-13.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Zearalenone detoxification and evolution of lactonase activity in fungi.
  Autorzy:
  Popiel D., Koczyk G., Dawidziuk A., Gromadzka K., Błaszczyk L., Chełkowski J.
  Konferencja:
  The 36th Mycotoxin Workshop (rok: 2014, ), Wydawca: The 36th Mycotoxin Workshop
  Data:
  konferencja 16-18.06
  Status:
  Opublikowana
 6. The distant siblings – investigating the origins of secondary metabolite diversity
  Autorzy:
  Koczyk G., Dawidziuk A., Popiel D.
  Konferencja:
  COST 2014 - 2nd Annual Conference of the SUSTAIN Action (rok: 2014, ), Wydawca: COST 2014 - 2nd Annual Conference of the SUSTAIN Action
  Data:
  konferencja 15-17.10
  Status:
  Opublikowana
 7. Detecting mycotoxin producers in environmental samples via phylogeny-based preamplification and sequencing protocol
  Autorzy:
  Koczyk G, Popiel D, Dawidziuk A
  Konferencja:
  37th Mycotoxin Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: 37th Mycotoxin Workshop
  Data:
  konferencja 1-3.07
  Status:
  Opublikowana
 8. Metagenomowym palcem po (filogenomicznej) mapie - bezpośrednia charakteryzacja genów biosyntezy poliketydów w próbkach środowiskowych
  Autorzy:
  Koczyk G, Dawidziuk A, Popiel D, Wyrwa K
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 29-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana