Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga mensiezii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych

2011/03/N/NZ9/04562

Słowa kluczowe:

Obce gatunki grzybów ektomikoryza różnorondość Daglezja zielona Sosna wejmutka

Deskryptory:

  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

INSTYTUT DENDROLOGII PAN W KÓRNIKU

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Pietras 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 232 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2015-06-15

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny. Za kwotę 3 000 PLN
  2. Cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka). Za kwotę 3 000 PLN