Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi

2011/03/D/ST7/03540

Słowa kluczowe:

interferometria niskokoherencyjna spektroskopia Ramana spektroskopia optyczna

Deskryptory:

 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 809 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2016-08-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Źródło niskokoherentne typu dioda superluminescencyjna Superlum BroadLighters S930-B-I-10. Za kwotę 26 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Biophotonic low-coherence sensors with boron-doped diamond thin layer
  Autorzy:
  D. Milewska, K. Karpienko, M. Sobaszek, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications XVI, Proc. of SPIE (rok: 2016, tom: 9702, strony: 97020P-1-97020P-5), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2208258 - link do publikacji
 2. Haemocompatibility Of Non-Functionalized And Plasmachemical Functionalized Detonation Nanodiamond Particles IF: 1,09
  Autorzy:
  K. Mitura, M. Jędrzejewska-Szczerska, P. Ceynowa, M. Dudek, M. Cicha, I. Kotela, S. Mitura
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2183-2189), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0364 - link do publikacji
 3. Measurement of complex refractive index of human blood by low-coherence interferometry IF: 1,796
  Autorzy:
  M.Jedrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  The European Physical Journal Special Topics (rok: 2013, tom: 222, strony: 2367-2372), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1140/epjst/e2013-02018-7 - link do publikacji
 4. Spectral reflectance and transmission modeling of multi-cavity Fabry-Pérot interferometer with ZnO thin films
  Autorzy:
  M. Hirsch, A. Szreder
  Czasopismo:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, Proc. of SPIE (rok: 2016, tom: 10031, strony: 1003115-1-1003115-6), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2249182 - link do publikacji
 5. Spectroscopic and Wireless Sensor of Hematocrit Level
  Autorzy:
  E. Krystian, M. Jędrzejewska-Szczerska, M. Sobaszek
  Czasopismo:
  Procedia Engineering (rok: 2012, tom: 47, strony: 156-159), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.proeng.2012.09.108 - link do publikacji
 6. Spectroscopic wireless sensor of hematocrit level IF: 1,841
  Autorzy:
  M. Jędrzejewska-Szczerska, M. Gnyba, M. Sobaszek, E. Krystian
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators A: Physical (rok: 2013, tom: 202, strony: 8–12), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.sna.2013.03.040 - link do publikacji
 7. Application of thin diamond films in low-coherence fiber-optic Fabry Pérot displacement sensor IF: 2,125
  Autorzy:
  D. Milewska, K. Karpienko, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Diamond & Related Materials (rok: 2016, tom: 64, strony: 169–176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2016.02.015 - link do publikacji
 8. Investigation of photothermolysis therapy of human skin diseases using optical phantoms
  Autorzy:
  M. Jędrzejewska-Szczerska, M. S. Wróbel, S. Galla ; A. P. Popov, A. V. Bykov, V. V. Tuchin, A. Cenian
  Czasopismo:
  18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Proc. SPIE (rok: 2015, tom: 9447, strony: bd.), Wydawca: SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2177790 - link do publikacji
 9. Optoelectronic device for hematocrit measurements
  Autorzy:
  M. Pluta, D. Milewska, A. Mazikowski
  Czasopismo:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015, Proc. SPIE (rok: 2015, tom: 9662, strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2203448 - link do publikacji
 10. Response of a New Low-Coherence Fabry-Perot Sensor to Hematocrit Levels in Human Blood IF: 2,048
  Autorzy:
  M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  SENSORS (rok: 2014, tom: 14 (4), strony: 6965-6976), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3390/s140406965 - link do publikacji
 11. Use of optical skin phantoms for calibration of dermatological lasers
  Autorzy:
  M.S. Wróbel, A. Sękowska, M. Marchwiński, S. Galla, A. Cenian
  Czasopismo:
  Reflection, Scattering, and Diffraction from Surfaces V, Proc. SPIE (rok: 2016, tom: 9961, strony: 996113-1-996113-7), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2240064 - link do publikacji
 12. ALD thin ZnO layer as an active medium in a fiber-optic Fabry-Perot interferometer IF: 1,943
  Autorzy:
  M. Jedrzejewska-Szczerska, P. Wierzba, A. Abou Chaaya, M. Bechelany, P. Miele, R. Viter, A. Mazikowski, K. Karpienko, M. Wróbel
  Czasopismo:
  Sensors & Actuators: A. Physical (rok: 2014, tom: 221, strony: 88-94), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/J.SNA.2014.11.001 - link do publikacji
 13. Combined analysis of whole human blood parameters by Raman spectroscopy and spectral-domain low-coherence interferometry
  Autorzy:
  M. Gnyba, M.S. Wróbel, K. Karpienko, D. Milewska, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging IV (rok: 2015, tom: 9537, strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2183645 - link do publikacji
 14. Detection of propofol concentrations in blood by Raman spectroscopy
  Autorzy:
  M.S. Wróbel, M. Gnyba, R.Urniaż, T.S. Myllylä, M. Jędrzejwska-Szczerska
  Czasopismo:
  Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging IV, Proc. SPIE (rok: 2015, tom: 9537, strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2182963 - link do publikacji
 15. Optimization of a Fabry-Perot Sensing Interferometer design for an optical fiber sensor of hematocrit level IF: 0,531
  Autorzy:
  P.Wierzba, M.Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 586-588), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.586 - link do publikacji
 16. ALD thin ZnO layer as an active medium in a fiber-optic Fabry–Perotinterferometer IF: 1,903
  Autorzy:
  M. Jedrzejewska-Szczerska, P. Wierzba, A. Abou Chaaya, M. Bechelany, P. Miele, R. Viter, A. Mazikowski, K. Karpienko, M. Wróbel
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators A: Physical (rok: 2015, tom: 221, strony: 88-94), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.sna.2014.11.001 - link do publikacji
 17. Determination of refractive index dispersion using fiber-optic low-coherence Fabry–Perot interferometer: implementation and validation IF: 0,958
  Autorzy:
  K. Karpienko, M. S. Wróbel, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Optical Engineering (rok: 2014, tom: 53 (7), strony: 077103-1 - 077103-8), Wydawca: SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/1.OE.53.7.077103 - link do publikacji
 18. Diamond-based protective layer for optical biosensors
  Autorzy:
  D. Majchrowicz, M. Ficek, T. Baran, M. Wąsowicz, P. Struk, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Nanostructured Thin Films IX, Proc. of SPIE (rok: 2016, tom: 9929, strony: 99291J-1-99291J-6), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2240115 - link do publikacji
 19. Measurements of fundamental properties of homogeneous tissue phantoms IF: 2,859
  Autorzy:
  M.S. Wróbel, A.P. Popov, A.V. Bykov, M. Kinnunen, M. Jedrzejewska-Szczerska, V.V. Tuchin
  Czasopismo:
  Journal of Biomedical Optics (rok: 2015, tom: 20(4), strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/1.JBO.20.4.045004 - link do publikacji
 20. Nanoparticle-free tissue-mimicking phantoms with intrinsic scattering IF: 3,344
  Autorzy:
  M. S. Wróbel, A. P. Popov, A. V. Bykov, V. V. Tuchin, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Biomedical Optics Express (rok: 2016, tom: 7(6), strony: 2088-2094), Wydawca: Optical Society of America, Inc.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1364/BOE.7.002088 - link do publikacji
 21. The low coherence Fabry-Pérot interferometer with diamond and ZnO layers
  Autorzy:
  D. Majchrowicz, W. Den, M. Hirsch
  Czasopismo:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, Proc. of SPIE (rok: 2016, tom: 10031, strony: 1003112-1-1003112-6), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2249162 - link do publikacji
 22. Use of optical skin phantoms for preclinical evaluation of laser efficiency for skin lesion therapy IF: 2,859
  Autorzy:
  M.S. Wróbel, M. Jędrzejewska-Szczerska, S. Galla, L. Piechowski, M. Sawczak, A.P. Popov, A.V. Bykov, V.V. Tuchin. A. Cenian
  Czasopismo:
  Journal of Biomedical Optics (rok: 2015, tom: 20(8), strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/1.JBO.20.8.085003 - link do publikacji
 23. Absorption spectroscopy setup for determination of whole human blood and blood–derived materials spectral characteristics
  Autorzy:
  M.S. Wróbel, M. Gnyba, D. Milewska, K. Mitura, K Karpienko
  Czasopismo:
  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015, Proc. SPIE (rok: 2015, tom: 9662, strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2201132 - link do publikacji
 24. Application of Thin ZnO ALD Layers in Fiber-Optic Fabry-Pérot Sensing Interferometers IF: 2,033
  Autorzy:
  D. Majchrowicz, M. Hirsch, P. Wierzba, M. Bechelany, R. Viter, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2016, tom: 16(3), strony: 416), Wydawca: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3390/s16030416 - link do publikacji
 25. Blood equivalent phantom vs. whole human blood, a comparative study IF: 1,033
  Autorzy:
  K. Karpienko, M. Gnyba, D. Milewska, M. S. Wróbel, M. Jędrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Journal of Innovative Optical Health Sciences (rok: 2016, tom: 9(02), strony: 1650012-1-1650012-9), Wydawca: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1142/S1793545816500127 - link do publikacji
 26. Experimental results of full scattering profile from finger tissue-like phantom IF: 3,344
  Autorzy:
  I. Feder, M. Wróbel, H.Duadi, M. Jędrzejewska-Szczerska, D. Fixler
  Czasopismo:
  Biomedical Optics Express (rok: 2016, tom: 7(11), strony: 4695-4701), Wydawca: Optical Society of America, Inc.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1364/BOE.7.004695 - link do publikacji
 27. Modeling of multi-cavity Fabry-Perot optical fiber sensors
  Autorzy:
  P. Wierzba
  Czasopismo:
  Optical Fibers and Their Applications 2015, Proc. SPIE (rok: 2015, tom: 9816, strony: b.d.), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2223011 - link do publikacji
 28. Multi-layered tissue head phantoms for noninvasive optical diagnostics IF: 0,933
  Autorzy:
  M.S Wróbel, A.P Popov, A.V Bykov, M. Kinnunen, M. Jędrzejewska-Szczerska, V. V. Tuchin
  Czasopismo:
  Journal of Innovative Optical Health Sciences (rok: 2014, tom: 8 (3), strony: 1541005-1÷1541005-10), Wydawca: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1142/S1793545815410059 - link do publikacji
 29. Optoelectronic investigation of nanodiamond interactions with human blood
  Autorzy:
  M. Ficek, M.S. Wróbel, M. Wasowicz, M. Jedrzejewska-Szczerska
  Czasopismo:
  Nanoscale Imaging, Sensing, and Actuation for Biomedical Applications XIII, Proc. of SPIE (rok: 2016, tom: 9721, strony: 97210H-1-97210H-7), Wydawca: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1117/12.2208443 - link do publikacji
 1. Metody matematyczne syntezowania źródeł optycznych do interferometrów niskokoherentnych dla zastosowa biomedycznych
  Autorzy:
  M.Jedrzejewska-Szczerska
  Książka:
  Metody matemattyczne w zastosowaniach (rok: 2013, tom: 1, strony: 111-120), Wydawca: Politechnika Gdanska
  Status:
  Opublikowane
 2. Sensors for Rapid Detection of Environmental Toxicity in Blood of Poisoned People
  Autorzy:
  M. Jędrzejewska-Szczerska, K. Karpienko, M.S. Wróbel, V.V. Tuchin
  Książka:
  Advanced Sciences and Technologies for Security Applications: Biosensors for Security and Bioterrorism Applications (rok: 2015, tom: -, strony: 413–430), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland
  Status:
  Opublikowane