Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne mechanizmy powstawania oporności wielolekowej na syntetyczne substancje fungicydowe u grzybów rodzaju Fusarium

2011/03/D/NZ9/02061

Słowa kluczowe:

oporność wielolekowa pompy efluksowe fungicydy Fusarium sp.

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Delfina Popiel 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 578 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Optimal Trichoderma strains for control of stem canker of brassicas: molecular basis of biocontrol properties and azole resistance IF: 1,693
  Autorzy:
  Dawidziuk A, Popiel D, Kaczmarek J, Strakowska J, Jędryczka M.
  Czasopismo:
  BioControl (rok: 2016, tom: 61, strony: 755-768), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10526-016-9743-2 - link do publikacji
 2. Adaptation and response to mycotoxin presence in pathogen – pathogen interactions, within the Fusarium genus IF: 2,157
  Autorzy:
  A. Dawidziuk1, G. Koczyk1, D. Popiel
  Czasopismo:
  World Mycotoxin Journal (rok: 2016, tom: 9, strony: 565-575), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3920/WMJ2015.2010 - link do publikacji
 3. Efflux pumps as an additional source of resistance to trichothecenes in non-producing Fusarium species IF: 2,268
  Autorzy:
  Delfina Popiel, Grzegorz Koczyk, Adam Dawidziuk
  Czasopismo:
  Microbiology , Wydawca: Microbiology Society
  Status:
  Złożona
 1. Phylogenomics of efflux – evolutionary diversification of membrane transporters in plant pathogenic fungi
  Autorzy:
  Koczyk G, Popiel D, Dawidziuk A and Kaczmarek J.
  Konferencja:
  10th International Congress of Plant Pathology (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Phytopathologica Sinica
  Data:
  konferencja 25-30.08
  Status:
  Opublikowana
 2. Rola mykotoksyn w interakcjach pomiędzy grzybami patogenicznymi dla roślin
  Autorzy:
  Dawidziuk A, Koczyk G, Popiel D
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-13.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Role of mycotoxins in fungal pathogen populations.
  Autorzy:
  Dawidziuk A., Popiel D., Koczyk G.
  Konferencja:
  The 36th Mycotoxin Workshop (rok: 2014, ), Wydawca: The 36th Mycotoxin Workshop
  Data:
  konferencja 16 – 18 .06
  Status:
  Opublikowana
 4. Coping with exo- and endogenous toxins – efflux, accumulation, growth
  Autorzy:
  Dawidziuk A, Koczyk G, Popiel D and Kaczmarek
  Konferencja:
  16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles (rok: 2012, ), Wydawca: 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles
  Data:
  konferencja 18-21.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Interakcje pomiędzy grzybami patogenicznymi dla roślin – transport, rozkład, sygnalizacją
  Autorzy:
  Dawidziuk A, Koczyk G, Popiel D
  Konferencja:
  56 zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Mantis, Olsztyn
  Data:
  konferencja 24-30.06
  Status:
  Opublikowana
 6. Mycotoxins in pathogen – patogen interactions: adaptation and response within Fusarium genus.
  Autorzy:
  Dawidziuk A., Koczyk G., Popiel D.
  Konferencja:
  11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (rok: 2014, ), Wydawca: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology
  Data:
  konferencja 8-12.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Signalling role of mycotoxins in pathogen – pathogen interactions
  Autorzy:
  Dawidziuk A., Popiel D., Koczyk G., Kaczmarek J.
  Konferencja:
  12th European Conference On Fungal Genetics (rok: 2014, ), Wydawca: 12th European Conference On Fungal Genetics
  Data:
  konferencja 23-27.03
  Status:
  Opublikowana
 8. Natural and synthetic fungicides from fungal cells – regulated transport or transported regulators?
  Autorzy:
  Dawidziuk A., Popiel D., Koczyk G., Kaczmarek J
  Konferencja:
  10th International Congress of Plant Pathology (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Phytopathologica Sinica
  Data:
  konferencja 25-30.08
  Status:
  Opublikowana