Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na obszarze młodoglacjalnym w warunkach naturalnych i antropopresji hydrodynamicznej

2011/03/N/ST10/05014

Słowa kluczowe:

bilans wodny jeziora modelowanie matematyczne krążenie wód wahania wód powierzchniowych i podziemnych Pojezierze Gnieźnieńskie

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bogumił Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 205 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-05

Zakończenie projektu: 2015-09-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Natural and anthropogenic conditions of water level fluctuations in lakes – Lake Powidzkie case study (Central-Western Poland)
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Mariusz Ptak
  Czasopismo:
  Polish Journal of Water and Land Development (rok: 2019, tom: 40 (I-III), strony: 13-25), Wydawca: Institute of Technology and Life Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/jwld-2019-0002 - link do publikacji
 2. Recharge and drainage of lakes in Powidzki Landscape Park in the conditions of increased anthropogenic and environmental pressure (Central-Western Poland) IF: 1,111
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Jan Przybyłek
  Czasopismo:
  Geological Quaterly (rok: 2020, tom: 64 (1), strony: 0-0), Wydawca: Polish Geological Institute - National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1524 - link do publikacji
 3. Effect of a water dam on Lake Powidzkie and its vicinity
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Mariusz Ptak
  Czasopismo:
  Bulletin of Geography. Physical Geography Series (rok: 2018, tom: 15, strony: 45059), Wydawca: UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/bgeo-2018-0011 - link do publikacji
 4. Evaluation of the potential for the use of lakes in restoring water resources and flood protection, with the example of the Noteć Zachodnia River catchment (Gniezno Lakeland, Poland)
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Anna Nadolna, Paulina Stanek
  Czasopismo:
  Meteorology Hydrology and Water Management Research and Operational Applications (rok: 2018, tom: 6 (2), strony: 45-58), Wydawca: IMGW-PIB
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26491/mhwm/90604 - link do publikacji
 5. The influence of hydrometeorological conditions on changes in littoral and riparian vegetation of a meromictic lake in the last half-century IF: 2,25
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Agnieszka E. Ławniczak
  Czasopismo:
  Water (rok: 2019, tom: 11, strony: 2651), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w11122651 - link do publikacji
 1. Zasilanie i drenaż podziemny jezior na przykładzie akwenów Powidzkiego Parku Krajobrazowego
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Maciej Mielcarek
  Konferencja:
  XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 8-10.11.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Kontakty hydrauliczne jezior w Powidzkim Parku Krajobrazowym
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Maciej Mielcarek
  Konferencja:
  7. Konferencja Naukowa Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 25-26.11.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Water resources of Powidzkie Lake and its catchment
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Maciej Mielcarek
  Konferencja:
  International Conference "Lakes, Reservoirs and Ponds Impact – Threats – Conservation" (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Limnological Society
  Data:
  konferencja 31.05-03.06.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Zmiany powierzchni Jeziora Powidzkiego w ostatnim stuleciu
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Anna Nadolna
  Konferencja:
  7. Konferencja Naukowa "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 25-26.11.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Przemiany hydrograficzne Jeziora Powidzkiego i jego okolic
  Autorzy:
  Bogumił Nowak, Anna Nadolna, Grzegorz Kowalewski
  Książka:
  Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś (rok: 2019, tom: 1, strony: 21-29), Wydawca: IMGW-PIB
  Status:
  Opublikowana
 2. Reżim hydrologiczny Jeziora Powidzkiego i jego znaczenie w lokalnych i regionalnych systemach wodonośnych
  Autorzy:
  Bogumił Nowak
  Książka:
  Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś (rok: 2019, tom: 1, strony: 37-48), Wydawca: IMGW-PIB
  Status:
  Opublikowana