Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polacy - jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1919.

2011/03/N/HS3/00901

Słowa kluczowe:

jeńcy obozy jenieckie wojna światowa 1914-1918 Włochy Austro-Węgry Rosja Serbia Syberia niewola,

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Janik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 74 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2014-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie dotyczy.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Поляки – полякам – неизвестные эпизоды помощи военнопленным в России в 1914 – 1918 гг [http://nkvd.tomsk.ru/content/editor/DOCUMENTS/Polsko-Sibirijskij%20Arhiwum/Janik-M-Polacy-Polakom-t__umaczenie-ros.pdf]
  Autorzy:
  Яник Михал [Janik Michał]
  Czasopismo:
  Сибирско-польский архив /Syberyjsko-polskie archiwum [repozytorium internetowe] - http://nkvd.tomsk.ru/researches/Siberian-Polish/Publikacje/ (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» (структурное подразделение Томского областного краеведческого музея)
  Status:
  Opublikowana
 1. Żołnierze armii austro-węgierskiej narodowości polskiej w rosyjskiej niewoli 1914-1918. Wybrane zagadnienia.
  Autorzy:
  Michał Baczkowski, Kamil Ruszała (redakcja)
  Książka:
  Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej. (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 201-218), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 2. Polacy Polakom – nieznane epizody pomocy jeńcom wojennym w Rosji 1914 – 1918
  Autorzy:
  Michał Janik
  Książka:
  Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (cz.II) (rok: 2018, tom: II, strony: -), Wydawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie
  Status:
  Przyjęta do publikacji