Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania składu chemicznego pyłów drobnych wraz z oceną udziału nieorganicznego aerozolu wtórnego na stanowiskach tła miejskiego i pozamiejskiego

2011/03/N/ST10/05542

Słowa kluczowe:

zanieczyszczenie powietrza pył zawieszony PM2,5 PM10 wtórny aerozol nieorganiczny węgiel organiczny i elementarny

Deskryptory:

 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Barbara Błaszczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 149 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-06-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Ionic Composition of Fine Particulate Matter from Urban and Regional Background Sites in Poland IF: 1,426
  Autorzy:
  Barbara Błaszczak, Katarzyna Juda-Rezler, Wioletta Rogula-Kozłowska, Magdalena Reizer, Barbara Mathews, Katarzyna Maciejewska, Krzysztof Klejnowski
  Czasopismo:
  Environmental Engineering Science (rok: 2017, tom: 34(4), strony: 236-250), Wydawca: Mary Ann Liebert, Inc. publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/ees.2016.0193 - link do publikacji
 2. Chemical Compositions of PM2.5 at Two Non-Urban Sites from the Polluted Region in Europe IF: 2,606
  Autorzy:
  Barbara Błaszczak, Wioletta Rogula-Kozłowska, Barbara Mathews, Katarzyna Juda-Rezler, Krzysztof Klejnowski, Patrycja Rogula-Kopiec
  Czasopismo:
  Aerosol and Air Quality Research (rok: 2016, tom: 16, strony: 2333-2348), Wydawca: Taiwan Association for Aerosol Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4209/aaqr.2015.09.0538 - link do publikacji
 1. Analiza składu jonowego PM2,5 z obszarów miejskich i pozamiejskich oraz ocena jego zmienności sezonowej
  Autorzy:
  Barbara Błaszczak, Magdalena Reizer, Ewa Krajny, Katarzyna Juda-Rezler, Barbara Mathews, Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski
  Konferencja:
  XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt.: Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko-rozwój-innowacyjność) (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Data:
  konferencja 14-16 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Wykorzystanie analizy składowych głównych do identyfikacji źródeł pyłu PM2,5 z wybranych stanowisk tła miejskiego i pozamiejskiego w Polsce
  Autorzy:
  Barbara Błaszczak
  Konferencja:
  X Konferencja Naukowa Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 18-21 październik 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Pierwotne i wtórne składniki główne drobnego pyłu zawieszonego w dwóch obszarach tłowych Polski Południowej
  Autorzy:
  Wioletta Rogula-Kozłowska, Barbara Błaszczak, Krzysztof Klejnowski, Katarzyna Juda-Rezler, Barbara Mathews, Patrycja Rogula-Kopiec
  Konferencja:
  XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt.: Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko-rozwój-innowacyjność) (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Data:
  konferencja 14-16 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Analysis of national verses long-range transport contribution to organic and inorganic aerosol load in selected location in Poland
  Autorzy:
  Barbara Błaszczak, Magdalena Reizer, Katarzyna Juda-Rezler, Ewa Krajny, Barbara Mathews, Krzysztof Klejnowski
  Książka:
  Air Pollution Modeling and its Application (rok: 2016, tom: XXIV, strony: 65-70), Wydawca: Springer International Publishing AG, Cham
  Status:
  Opublikowana
 2. Zawartość węgla organicznego i elementarnego w pyle PM2,5 z wybranych stacji tła miejskiego i pozamiejskiego w Polsce
  Autorzy:
  Barbara Błaszczak, Barbara Mathews, Katarzyna Juda-Rezler
  Książka:
  Ochrona powietrza w teorii i praktyce (rok: 2014, tom: 2, strony: 29-42), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana