Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eutektyczne mieszaniny cieczy jonowych -Wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a własnościami otrzymanych eutektyków.

2011/03/D/ST5/06200

Słowa kluczowe:

ciecze jonowe mieszaniny eutektyczne rownowaga fazowa

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Śmiglak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 978 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-15

Zakończenie projektu: 2018-04-14

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw wag mikroanalitycznych. Za kwotę 23 700 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (38)
 1. Eutectic mixtures of pyrrolidinium-based ionic liquids IF: 2,241
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Hector Rodríguez, Marcin Smiglak
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 408, strony: 44205), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2015.08.007 - link do publikacji
 2. Mixtures of ionic liquids as more efficient media for cellulose dissolution IF: 5,13
  Autorzy:
  O. Stolarska, A. Pawlowska-Zygarowicz, A. Soto, H. Rodríguez, M. Smiglak
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2017, tom: 178, strony: 277-285), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2017.09.025 - link do publikacji
 3. Properties modification by eutectic formation in mixtures of ionic liquids IF: 3,708
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Ana Soto, Hector Rodriguez, Marcin Smiglak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 22178-22187), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C4RA17268J - link do publikacji
 4. Solid–liquid equilibria for a pyrrolidinium-based common-cation ternary ionic liquid system, and for a pyridinium-based ternary reciprocal ionic liquid system: an experimental study and a thermodynamic model IF: 4,123
  Autorzy:
  M. Mirarabrazi, O. Stolarska, M. Smiglak, C Robelin
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 637-657), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C7CP04678B - link do publikacji
 5. Thermal behaviour of mixtures of 1-alkylpyridinium halides with and without a common ion IF: 3,648
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Ana Soto, Hector Rodriguez, Marcin Smiglak
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 268, strony: 781-790), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.07.106 - link do publikacji
 1. Analiza właściwości fizycznych mieszanin eutektycznych cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, H. Rodriguez, M. Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarszystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowane
 2. Determination of eutectic mixtures of pyridinium-based ionic liquids
  Autorzy:
  M. Smiglak, O. Stolarska, H. Rodríguez
  Konferencja:
  6th International Congress on Ionic Liquids (COIL-6) (rok: 2015, ), Wydawca: COIL
  Data:
  konferencja 16 – 20.VI
  Status:
  Opublikowane
 3. Determination of the eutectic point of ionic liquids or organic salts mixtures and their physical properties
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  Winter School of Ionic Liquids (rok: 2017, ), Wydawca: University of Porto
  Data:
  konferencja 7-10.02
  Status:
  Opublikowane
 4. Electrochemical And Physicochemical Properties of New Mixtures of Ionic Liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Hector Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  27th Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2018, ), Wydawca: Ciências ULisboa Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
  Data:
  konferencja 07-12.10
  Status:
  Opublikowane
 5. Low-temperature phase equilibria in multi-ion systems
  Autorzy:
  Hector Rodriguez, Maria C. Castro, Olga Stolarska, Manuel N. Lugilde, Alberto Arce, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien
  Data:
  konferencja 3-08.07
  Status:
  Opublikowane
 6. Rozpuszczanie i regeneracja celulozy w mieszaninach cieczy jonowych
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Anna Pawłowska-Zygarowicz, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowane
 7. WYZNACZANIE SKŁADU I ANALIZA WŁASCIWOSCI FIZYCZNYCH MIESZANIN EUTEKTYCZNYCH CIECZY JONOWYCH
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.04
  Status:
  Opublikowane
 8. WŁASCIWOSCI FIZYCZNE NOWYCH MIESZANIN EUTEKTYCZNYCH CIECZY JONOWYCH ZAWIERAJACYCH KATION 1-ALKILO-1-METYLOPIROLIDYNIOWY
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Teresa Łuczak, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowane
 9. Badanie wpływu ko-rozpuszczalnika na proces rozpuszczania celulozy
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowane
 10. Eutectic Mixtures of Pyrrolidinium-based Ionic Liquids, and Their Physical Properties
  Autorzy:
  O. Stolarska, H. Rodríguez, A. Soto, M. Smiglak
  Konferencja:
  Ibroamerican Meeting on Ionic Liquids (rok: 2015, ), Wydawca: FUAM
  Data:
  konferencja 02-03.07
  Status:
  Opublikowane
 11. Investigation of the influence of co-solvent on the process of cellulose dissolution
  Autorzy:
  Anna Pawlowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  8th Green Solvents Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Dechema
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowane
 12. Mieszaniny eutektyczne cieczy jonowych i ich potencjalne zastosowanie do rozpuszczania celulozy
  Autorzy:
  Marcin Śmiglak, Olga Stolarska, Anna Pawłowska
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Poznański (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 5,12
  Status:
  Opublikowane
 13. Modeling the Thermodynamic Properties of Ionic Liquid" Mixtures
  Autorzy:
  C. Robelin, M. Mirarabrazi, O. Stolarska, M. Smiglak
  Konferencja:
  CALPHAD XLVII CONFERENCE (rok: 2018, ), Wydawca: CALPHAD 2018 Conference and Andora Consulting
  Data:
  konferencja 27.05-1.06
  Status:
  Opublikowane
 14. Nowe elektrolity oparte o mieszaniny eutektyczne cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, T. Łuczak, M. Smiglak
  Konferencja:
  II Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Kolo Naukowe "Bioinicjatywa"
  Data:
  konferencja 15,1
  Status:
  Opublikowane
 15. Thermal behaviour of mixtures of 1-alkylpyridinium halides with and without a common ion
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Olga Stolarska, Hector Rodríguez
  Konferencja:
  27th Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2018, ), Wydawca: Ciências ULisboa Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
  Data:
  konferencja 07-12.10
  Status:
  Opublikowane
 16. Wpływ długości łańcucha alkilowego na właściwości mieszanin eutektycznych cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, H. Rodriguez, M. Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowane
 17. Wykorzystanie mieszanin eutektycznych cieczy jonowych do rozpuszczania biopolimerów
  Autorzy:
  Olga Stolarska
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: Koło Naukowe "BioInicjatywa" Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 15,1
  Status:
  Opublikowane
 18. Cellulose dissolution in a mixtures of ionic liquids and mixtures combined with molecular solvents
  Autorzy:
  Anna Pawlowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  Winter School of Ionic Liquids (rok: 2017, ), Wydawca: University of Porto
  Data:
  konferencja 7-10.02
  Status:
  Opublikowane
 19. DETERMINATION AND ANALYSIS OF THE EUTECTIC POINT OF MIXTURES OF IONIC LIQUIDS OR ORGANIC SALTS
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglaka
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien
  Data:
  konferencja 3-8.07
  Status:
  Opublikowane
 20. Phase Equilibria in Mixtures of Ionic Liquids
  Autorzy:
  H. Rodríguez, M. C. Castro, O. Stolarska, A. Arce, A. Soto, M. Śmiglak
  Konferencja:
  Ibroamerican Meeting on Ionic Liquids (rok: 2015, ), Wydawca: FUAM
  Data:
  konferencja 02-03.07
  Status:
  Opublikowane
 21. ROZPUSZCZANIE W CIECZACH JONOWYCH I OCENA REGENERACJI ROZPUSZCZONEJ CELULOZY
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Hector Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowane
 22. Rozpuszczanie celulozy w mieszaninach cieczy jonowych oraz badanie wpływu dodatku korozpuszczalnika
  Autorzy:
  A. Pawlowska-Zygarowicz, O. Stolarska, H. Rodriguez, M. Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowane
 23. Eutectic mixtures of ionic liquids - determination of the eutectic point and analysis of the relationship between the structure of ions and the properties of obtained eutectic mixtures
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Ana Soto, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Par k, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowane
 24. MIESZANINY EUTEKTYCZNE PIROLIDYNIOWYCH CIECZY JONOWYCH
  Autorzy:
  O. STOLARSKA, M. ŚMIGLAK
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 14,11
  Status:
  Opublikowane
 25. Mieszaniny cieczy jonowych jako wydajne medium do procesu rozpuszczania celulozy
  Autorzy:
  M. Smiglak, A. Pawłowska, O. Stolarska, H. Rodríguez, A. Soto
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowane
 26. Mieszaniny eutektyczne cieczy jonowych - wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a własnościami otrzymanych eutektyków
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowane
 27. Solid–liquid equilibria for a pyrrolidinium-based common-cation ternary ionic liquid system, and for a pyridinium-based ternary reciprocal ionic liquid system
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Meysam Mirarabrazi, Christian Robelin, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Par k, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowane
 28. Właściwości fizyczne nowych mieszanin eutektycznych cieczy jonowych zawierających kation 1-alkilo-1- metylopirolidyniowy
  Autorzy:
  O. Stolarska, M. Smiglak, H. Rodríguez, T. Łuczak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowane
 29. ZASTOSOWANIE MIESZANIN CIECZY JONOWYCH JAKO WYDAJNEGO MEDIUM DO PROCESU ROZPUSZCZANIA CELULOZY
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowane
 30. Analiza termiczna mieszanin pirydyniowych soli organicznych
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowane
 31. Application of mixtures of ionic liquids in the process of cellulose dissolution
  Autorzy:
  Piotr Lewandowski, Anna Pawlowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  5th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (rok: 2017, ), Wydawca: Unesp Sao Paulo State University School of Pharmaceutical Sciences
  Data:
  konferencja 5-7.04
  Status:
  Opublikowane
 32. BIOPOLIMERY POLISACHARYDOWE - WPŁYW WARUNKÓW PROCESÓW ROZPUSZCZANIA I REGENERACJI NA ICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
  Autorzy:
  O. STOLARSKA, M. SMIGLAK
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 5,11
  Status:
  Opublikowane
 33. Cellulose dissolution in a mixtures of ionic liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska,Anna Pawłowska-Zygarowicz,Héctor Rodríguez,Ana Soto, Marcin Smiglak,
  Konferencja:
  8th Green Solvents Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Dachema
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowane
 34. DISSOLUTION OF CELLULOSE IN MIXTURES OF IONIC LIQUIDS COMBINED WITH MOLECULAR SOLVENTS
  Autorzy:
  Anna Pawlowska, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Institute Of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien
  Data:
  konferencja 3-08.07
  Status:
  Opublikowane
 35. Eutectic mixtures of ionic liquids
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Olga Stolarska, Piotr Lewandowski, Hector Rodriguez
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids – EUCHEM 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 6-11.07
  Status:
  Opublikowane
 36. Physical properties of eutectic mixtures of ionic liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  COST CM1206 EXIL – EXchange on Ionic Liquids: WG1 and WG4 Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  Data:
  konferencja 19-20.04
  Status:
  Opublikowane
 37. Wpływ zastosowania mieszanin cieczy jonowych na proces rozpuszczania i regeneracji celulozy
  Autorzy:
  A. Pawłowska, O. Stolarska, H. Rodríguez, A. Soto, M. Smiglak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowane
 38. Wyznaczanie i analiza punktu eutektycznego mieszanin cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, M. Smiglak, H. Rodríguez
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowane