Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eutektyczne mieszaniny cieczy jonowych -Wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a własnościami otrzymanych eutektyków.

2011/03/D/ST5/06200

Słowa kluczowe:

ciecze jonowe mieszaniny eutektyczne rownowaga fazowa

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Śmiglak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 978 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-15

Zakończenie projektu: 2018-04-14

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do oznaczania zawartosci wody metoda Karla Fischera. Za kwotę 33 500 PLN
 2. Suszarka prozniowa. Za kwotę 36 000 PLN
 3. Olejowa pompa prozniowa. Za kwotę 8 000 PLN
 4. Wyparka laboratoryjna zestaw. Za kwotę 44 000 PLN
 5. Kolumny chromatograficzne zestaw. Za kwotę 25 000 PLN
 6. zestaw wag mikroanalitycznych. Za kwotę 23 700 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (38)
 1. Solid–liquid equilibria for a pyrrolidinium-based common-cation ternary ionic liquid system, and for a pyridinium-based ternary reciprocal ionic liquid system: an experimental study and a thermodynamic model IF: 4,123
  Autorzy:
  M. Mirarabrazi, O. Stolarska, M. Smiglak, C Robelin
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 637-657), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP04678B - link do publikacji
 2. Thermal behaviour of mixtures of 1-alkylpyridinium halides with and without a common ion IF: 3,648
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Ana Soto, Hector Rodriguez, Marcin Smiglak
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 268, strony: 781-790), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.07.106 - link do publikacji
 3. Properties modification by eutectic formation in mixtures of ionic liquids IF: 3,708
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Ana Soto, Hector Rodriguez, Marcin Smiglak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 22178-22187), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA17268J - link do publikacji
 4. Eutectic mixtures of pyrrolidinium-based ionic liquids IF: 2,241
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Hector Rodríguez, Marcin Smiglak
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 408, strony: 44570), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2015.08.007 - link do publikacji
 5. Mixtures of ionic liquids as more efficient media for cellulose dissolution IF: 5,13
  Autorzy:
  O. Stolarska, A. Pawlowska-Zygarowicz, A. Soto, H. Rodríguez, M. Smiglak
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2017, tom: 178, strony: 277-285), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2017.09.025 - link do publikacji
 1. DISSOLUTION OF CELLULOSE IN MIXTURES OF IONIC LIQUIDS COMBINED WITH MOLECULAR SOLVENTS
  Autorzy:
  Anna Pawlowska, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Institute Of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien
  Data:
  konferencja 3-08.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Determination of eutectic mixtures of pyridinium-based ionic liquids
  Autorzy:
  M. Smiglak, O. Stolarska, H. Rodríguez
  Konferencja:
  6th International Congress on Ionic Liquids (COIL-6) (rok: 2015, ), Wydawca: COIL
  Data:
  konferencja 16 – 20.VI
  Status:
  Opublikowana
 3. MIESZANINY EUTEKTYCZNE PIROLIDYNIOWYCH CIECZY JONOWYCH
  Autorzy:
  O. STOLARSKA, M. ŚMIGLAK
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 14,11
  Status:
  Opublikowana
 4. Thermal behaviour of mixtures of 1-alkylpyridinium halides with and without a common ion
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Olga Stolarska, Hector Rodríguez
  Konferencja:
  27th Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2018, ), Wydawca: Ciências ULisboa Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
  Data:
  konferencja 07-12.10
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza termiczna mieszanin pirydyniowych soli organicznych
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 6. DETERMINATION AND ANALYSIS OF THE EUTECTIC POINT OF MIXTURES OF IONIC LIQUIDS OR ORGANIC SALTS
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglaka
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien
  Data:
  konferencja 3-8.07
  Status:
  Opublikowana
 7. Eutectic mixtures of ionic liquids
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Olga Stolarska, Piotr Lewandowski, Hector Rodriguez
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids – EUCHEM 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 6-11.07
  Status:
  Opublikowana
 8. Investigation of the influence of co-solvent on the process of cellulose dissolution
  Autorzy:
  Anna Pawlowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  8th Green Solvents Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Dechema
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowana
 9. Mieszaniny eutektyczne cieczy jonowych - wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a własnościami otrzymanych eutektyków
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 10. Modeling the Thermodynamic Properties of Ionic Liquid" Mixtures
  Autorzy:
  C. Robelin, M. Mirarabrazi, O. Stolarska, M. Smiglak
  Konferencja:
  CALPHAD XLVII CONFERENCE (rok: 2018, ), Wydawca: CALPHAD 2018 Conference and Andora Consulting
  Data:
  konferencja 27.05-1.06
  Status:
  Opublikowana
 11. Physical properties of eutectic mixtures of ionic liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  COST CM1206 EXIL – EXchange on Ionic Liquids: WG1 and WG4 Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  Data:
  konferencja 19-20.04
  Status:
  Opublikowana
 12. Wykorzystanie mieszanin eutektycznych cieczy jonowych do rozpuszczania biopolimerów
  Autorzy:
  Olga Stolarska
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: Koło Naukowe "BioInicjatywa" Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 15,1
  Status:
  Opublikowana
 13. Wyznaczanie i analiza punktu eutektycznego mieszanin cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, M. Smiglak, H. Rodríguez
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 14. Właściwości fizyczne nowych mieszanin eutektycznych cieczy jonowych zawierających kation 1-alkilo-1- metylopirolidyniowy
  Autorzy:
  O. Stolarska, M. Smiglak, H. Rodríguez, T. Łuczak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 15. Analiza właściwości fizycznych mieszanin eutektycznych cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, H. Rodriguez, M. Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarszystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 16. Application of mixtures of ionic liquids in the process of cellulose dissolution
  Autorzy:
  Piotr Lewandowski, Anna Pawlowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  5th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (rok: 2017, ), Wydawca: Unesp Sao Paulo State University School of Pharmaceutical Sciences
  Data:
  konferencja 5-7.04
  Status:
  Opublikowana
 17. BIOPOLIMERY POLISACHARYDOWE - WPŁYW WARUNKÓW PROCESÓW ROZPUSZCZANIA I REGENERACJI NA ICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
  Autorzy:
  O. STOLARSKA, M. SMIGLAK
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 5,11
  Status:
  Opublikowana
 18. Cellulose dissolution in a mixtures of ionic liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska,Anna Pawłowska-Zygarowicz,Héctor Rodríguez,Ana Soto, Marcin Smiglak,
  Konferencja:
  8th Green Solvents Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Dachema
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowana
 19. Cellulose dissolution in a mixtures of ionic liquids and mixtures combined with molecular solvents
  Autorzy:
  Anna Pawlowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  Winter School of Ionic Liquids (rok: 2017, ), Wydawca: University of Porto
  Data:
  konferencja 7-10.02
  Status:
  Opublikowana
 20. Electrochemical And Physicochemical Properties of New Mixtures of Ionic Liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Hector Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  27th Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2018, ), Wydawca: Ciências ULisboa Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
  Data:
  konferencja 07-12.10
  Status:
  Opublikowana
 21. Nowe elektrolity oparte o mieszaniny eutektyczne cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, T. Łuczak, M. Smiglak
  Konferencja:
  II Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Kolo Naukowe "Bioinicjatywa"
  Data:
  konferencja 15,1
  Status:
  Opublikowana
 22. ROZPUSZCZANIE W CIECZACH JONOWYCH I OCENA REGENERACJI ROZPUSZCZONEJ CELULOZY
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Hector Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowana
 23. Solid–liquid equilibria for a pyrrolidinium-based common-cation ternary ionic liquid system, and for a pyridinium-based ternary reciprocal ionic liquid system
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Meysam Mirarabrazi, Christian Robelin, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Par k, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowana
 24. Wpływ długości łańcucha alkilowego na właściwości mieszanin eutektycznych cieczy jonowych
  Autorzy:
  O. Stolarska, H. Rodriguez, M. Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 25. WŁASCIWOSCI FIZYCZNE NOWYCH MIESZANIN EUTEKTYCZNYCH CIECZY JONOWYCH ZAWIERAJACYCH KATION 1-ALKILO-1-METYLOPIROLIDYNIOWY
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Teresa Łuczak, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowana
 26. Badanie wpływu ko-rozpuszczalnika na proces rozpuszczania celulozy
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 27. Mieszaniny cieczy jonowych jako wydajne medium do procesu rozpuszczania celulozy
  Autorzy:
  M. Smiglak, A. Pawłowska, O. Stolarska, H. Rodríguez, A. Soto
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 28. Mieszaniny eutektyczne cieczy jonowych i ich potencjalne zastosowanie do rozpuszczania celulozy
  Autorzy:
  Marcin Śmiglak, Olga Stolarska, Anna Pawłowska
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Poznański (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 5,12
  Status:
  Opublikowana
 29. Rozpuszczanie i regeneracja celulozy w mieszaninach cieczy jonowych
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Anna Pawłowska-Zygarowicz, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 30. Wpływ zastosowania mieszanin cieczy jonowych na proces rozpuszczania i regeneracji celulozy
  Autorzy:
  A. Pawłowska, O. Stolarska, H. Rodríguez, A. Soto, M. Smiglak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 31. ZASTOSOWANIE MIESZANIN CIECZY JONOWYCH JAKO WYDAJNEGO MEDIUM DO PROCESU ROZPUSZCZANIA CELULOZY
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowana
 32. Determination of the eutectic point of ionic liquids or organic salts mixtures and their physical properties
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  Winter School of Ionic Liquids (rok: 2017, ), Wydawca: University of Porto
  Data:
  konferencja 7-10.02
  Status:
  Opublikowana
 33. Eutectic Mixtures of Pyrrolidinium-based Ionic Liquids, and Their Physical Properties
  Autorzy:
  O. Stolarska, H. Rodríguez, A. Soto, M. Smiglak
  Konferencja:
  Ibroamerican Meeting on Ionic Liquids (rok: 2015, ), Wydawca: FUAM
  Data:
  konferencja 02-03.07
  Status:
  Opublikowana
 34. Eutectic mixtures of ionic liquids - determination of the eutectic point and analysis of the relationship between the structure of ions and the properties of obtained eutectic mixtures
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Ana Soto, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Par k, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowana
 35. Low-temperature phase equilibria in multi-ion systems
  Autorzy:
  Hector Rodriguez, Maria C. Castro, Olga Stolarska, Manuel N. Lugilde, Alberto Arce, Ana Soto, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien
  Data:
  konferencja 3-08.07
  Status:
  Opublikowana
 36. Phase Equilibria in Mixtures of Ionic Liquids
  Autorzy:
  H. Rodríguez, M. C. Castro, O. Stolarska, A. Arce, A. Soto, M. Śmiglak
  Konferencja:
  Ibroamerican Meeting on Ionic Liquids (rok: 2015, ), Wydawca: FUAM
  Data:
  konferencja 02-03.07
  Status:
  Opublikowana
 37. Rozpuszczanie celulozy w mieszaninach cieczy jonowych oraz badanie wpływu dodatku korozpuszczalnika
  Autorzy:
  A. Pawlowska-Zygarowicz, O. Stolarska, H. Rodriguez, M. Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 38. WYZNACZANIE SKŁADU I ANALIZA WŁASCIWOSCI FIZYCZNYCH MIESZANIN EUTEKTYCZNYCH CIECZY JONOWYCH
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Héctor Rodríguez, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.04
  Status:
  Opublikowana