Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Patogeneza przeżywania komórek raka jajnika w warunkach braku adhezji: analiza transkryptomiczna i próby ingerencji w cele molekularne metodami terapii genowej

2011/03/N/NZ1/00141

Słowa kluczowe:

rak jajnika wodobrzusze angiogeneza terapia genowa RNAi

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_5: Inżynieria genetyczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Stachurska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 297 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2016-08-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Vectorology of adeno-associated viruses (AAV).
  Autorzy:
  Skubis-Zegadło J, Stachurska A, Małecki M
  Czasopismo:
  Developmental Period Medicine (rok: 2013, tom: 17, strony: 202-206), Wydawca: Wydawnictwo Aluna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  Developmental - link do publikacji
 2. PROM1, CXCL8, RUNX1, NAV1 and TP73 genes as independent markers predictive of prognosis or response to treatment in two cohorts of high-grade serous ovarian cancer patients IF: 3,24
  Autorzy:
  Agnieszka Dansonka-Mieszkowska , Laura Aleksandra Szafron , Magdalena Kulesza , AnnaStachurska , Pawel Leszczynski , Agnieszka Tomczyk-Szatkowska , Piotr Sobiczewski, Joanna Parada , Mariusz Kulinczak , Joanna Moes-Sosnowska, Barbara Pienkowska-Grela , Jolanta Kupryjanczyk ,Magdalena Chechlinska and Lukasz Michal Szafron
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2021, ), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. siRNA preparations in gene therapy of ovarian cancer.
  Autorzy:
  Pankowska M, Stachurska A, Woźniak M, Małecki M
  Czasopismo:
  Current Gynecologic Oncology (rok: 2014, tom: 12, strony: 197-205), Wydawca: Medical Communications Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 1. Terapia genowa raka jajnika: ocena transkryptomiczna komórek, selekcja celów molekularnych terapii.
  Autorzy:
  Ilona Szabłowska-Gadomska, Anna Stachurska, Magdalena Pankowska, Piotr Sunderland, Joanna Skubis-Zegadło, Krzysztof Gawrychowski, Magdalena Kowalska, Beata Śpiewankiewicz, Maciej Małecki
  Konferencja:
  XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (rok: 2013, ), Wydawca: PTFarm
  Data:
  konferencja 18-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Gene therapy of ovarian cancer: transcriptomic analysis of intraperitoneal derived ovarian cancer cells
  Autorzy:
  Stachurska A, Szabłowska-Gadomska I, Skubis-Zegadło J, Swoboda P, Gawrychowski K, Małecki M
  Konferencja:
  Educatioal Workshop on Targeted Gene Delivery: From Basic Virology to Vector Engineering. SFCGT (rok: 2013, ), Wydawca: SFCGT
  Data:
  konferencja 21-22.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. The influence of the microenvironment of a cell culture derived from ovarian cancer on HEK 293 cells
  Autorzy:
  Ilona Szabłowska-Gadomska, Magdalena Pankowska, Joanna Bogusławska, Joanna Skubis-Zegadło, MagdalenaDucher, Anna Stachurska, Magdalena Kowalska, Beata Śpiewankiewicz, Maciej Małecki
  Konferencja:
  BIO 2014 Congress 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Warszawa 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PTBioch
  Data:
  konferencja 9-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana