Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Różne drogi zarodkowania metastabilnej fazy "beta bis" w utwardzalnych wydzieleniowo stopach AlMgSi oraz ich wpływ na strukturę i własności

2011/03/N/ST8/03886

Słowa kluczowe:

stop Al-Mg-Si utwardzanie wydzieleniowe przesycanie starzenie naturalne starznie sztuczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Osuch 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 260 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Effect of Precipitation Hardening on the Structure and Properties of Al-Mg-Si Conductor Alloys in Different Technological Routes
  Autorzy:
  Piotr Osuch, Beata Smyrak, Tadusz Knych
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2013, tom: 765, strony: 823 - 826), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.765.823 - link do publikacji
 2. Impact of the Direct Ageing Procedure on the Age Hardening Response of Al-Mg-Si 6101 Alloy IF: 3,325
  Autorzy:
  Piotr Osuch, Monika Walkowicz, Tadeusz Knych, Stanisław Dymek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 1239), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11071239 - link do publikacji
 3. Wpływ prędkości procesu ciągłego odlewania i walcowania na strukturę i własności przewodowego stopu Al-Mg-Si
  Autorzy:
  Piotr Osuch, Beata Smyrak, Tadeusz Knych
  Czasopismo:
  Hutnik - Wiadomości Hutnicze (rok: 2013, tom: LXXX (80), strony: 74 - 76), Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Microstructure and properties of Al-Mg-Si wire-rod subjected to continuous heat treatment
  Autorzy:
  Piotr Osuch, Monika Walkowicz, Beata Smyrak, Tadeusz Knych
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2014, tom: 794-796, strony: 1217-1220), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.794-796.1217 - link do publikacji
 1. Processing and Heat Treatment Technology of the 6XXX Series Conductor Alloy
  Autorzy:
  Piotr Osuch, Beata Smyrak, Tadeusz Knych
  Konferencja:
  European Metallurgical Conference EMC 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: GDMB Verlag GmbH
  Data:
  konferencja 23.06.2013 - 26.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Zróżnicowane ścieżki technologiczne obróbki cieplnej przewodowych stopów Al-Mg-Si
  Autorzy:
  Piotr Osuch
  Książka:
  Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3 (rok: 2012, tom: 3, strony: 203 - 211), Wydawca: Creative Time
  Status:
  Opublikowana
 2. Problematyka utwardzania wydzieleniowego aluminiowych stopów serii 6XXX w technologiach przetwórstwa dedykowanych na cele elektryczne
  Autorzy:
  Piotr Osuch
  Książka:
  Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3 (rok: 2012, tom: 3, strony: 196 - 202), Wydawca: Creative Time
  Status:
  Opublikowana