Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Superkrytyczność - nowe wyzwanie fizyki przejść fazowych

2011/03/B/ST3/02352

Słowa kluczowe:

superkrytyczność zjawiska krytyczne linia Widoma przejście ciecz-ciecz roztwory krytyczne cieczy o ograniczonej mieszalności wysokie ciśnienia

Deskryptory:

 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz
 • ST3_17: Fizyka statystyczna (materii skondensowanej)
 • ST4_7: Fizyka chemiczna

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Sylwester Rzoska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 500 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2016-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Fractional Debye-Stokes-Einstein behaviour in pressurized ultraviscous nanocolloid: glycerol and silver nanoparticles IF: 4,15
  Autorzy:
  Szymon Starzonek, Sylwester J. Rzoska , Aleksandra Drozd-Rzoska, Sebastian Pawlus, Ewelina Biała
  Czasopismo:
  SOFT MATTER (rok: 2015, tom: 11, strony: 5554-5562), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5SM00266D - link do publikacji
 2. Pretransitional behavior of nonlinear dielectric effect for the liquid – solid transition in nitrobenzene IF: 2,7
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska and Sylwester J. Rzoska
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2016, tom: 93, strony: 62131), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.93.062131 - link do publikacji
 3. Structure and Mechanical Properties of Compressed Sodium Aluminosilicate Glasses: Role of Non-Bridging Oxygens IF: 2,4
  Autorzy:
  T. K. Bechgaard; Ashutosh Goel, R. E. Youngman, J. C Mauro, S. J Rzoska, M. Bockowski; L. R. Jensen, M. M Smedskjaer
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2016, tom: 441, strony: 49-57), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
 4. Distortion-sensitive insight into the pretransitional behavior of 4-n-octyloxy-40-cyanobiphenyl (8OCB) IF: 2,4
  Autorzy:
  Sylwester J Rzoska, Aleksandra Drozd-Rzoska, Prabir K Mukherjee, David O Lopez and Julio C Martinez-Garcia
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2013, tom: 25, strony: 245105), Wydawca: IoP Bristol UK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/25/24/245105 - link do publikacji
 5. Divergent dynamics and the Kauzmann temperature in glass forming systems IF: 3
  Autorzy:
  Sylwester J. Rzoska, Aleksandra Drzozd-Rzoska, Jorge Martinez-Garcia, and John C. Mauro
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2014, tom: 4, strony: 5160-5167), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 6. Nonlinear dielectric effect in supercritical diethyl ether IF: 3,5
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska, Sylwester J. Rzoska, Julio Cesar Martinez-Garcia
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2014, tom: 141, strony: 94907), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
 7. Temperature-Dependent Densification of Sodium Borosilicate Glass IF: 3,6
  Autorzy:
  M. Smoeksdsjaer, S. J. Rzoska, M. Bockowski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 96, strony: 78845-78851), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA16219J - link do publikacji
 8. The challenge of decomposition and melting of gallium nitride under high pressure and high temperature IF: 1,7
  Autorzy:
  Sylwester Porowski, Bogdan Sadovyi, Stanisław Gierlotka, Sylwester J. Rzoska, 1Izabella Grzegory, Igor Petrusha, Volodymyr Turkevich, Denys Statiichuk
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2015, tom: 85, strony: 138-143), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 9. The impact of BaTiO3 nanonoparticles on pretransitional effects in liquid crystalline dodecylcyanobiphenyl IF: 2,7
  Autorzy:
  S. J. Rzoska, S, Starzonek, A. Drozd-Rzoska, K. Czupryński, K. Chmiel, G. Gaura, A. Michulec, B. Szczypek, W. Walas
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2016, tom: 93, strony: 20701), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.93.020701 - link do publikacji
 10. Unique effects of thermal and pressure histories on glass hardness: Structural and topological origin IF: 3,6
  Autorzy:
  M. M. Smedskjaer,. M. Bauchy, J. C. Mauro,. S. J. Rzoska,.and M. Bockowski
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2015, tom: 143, strony: 164505), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4934540 - link do publikacji
 11. Effects of Thermal and Pressure Histories on the Chemical Strengthening of Sodium Aluminosilicate Glass IF: 5,7
  Autorzy:
  M. N. Svenson, L. M. Thirion, R. E. Youngman, J.C. Mauro, M. Bauchy, S. J. Rzoska, M. Bockowski, M. M. Smedskjaer
  Czasopismo:
  Frontiers in Materials (rok: 2016, tom: 3, strony: 14-1 14-11), Wydawca: Frontiers Media S.A
  Status:
  Opublikowana
 12. The super- and sub- critical effects for dielectric constant in diethyl ether IF: 3,6
  Autorzy:
  A. Drozd-Rzoska and S. J. Rzoska
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2016, tom: 144, strony: 224506), Wydawca: American Institute of Phyics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0021-9606/2016/144(22)/224506/5/$30.00 - link do publikacji
 13. Unique effects of thermal and pressure histories on glass hardness: Structural and topological origin IF: 3,6
  Autorzy:
  Morten M. Smedskjaer,, Mathieu Bauchy, John Mauro, Sylwester J. Rzoska, Michał Bockowski
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2015, tom: 143, strony: 164505), Wydawca: AIP (USA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0021-9606/2015/143(16)/164505/6/$30.00 - link do publikacji
 14. Composition-Structure-Property Relations of Compressed Borosilicate Glasses IF: 2
  Autorzy:
  Mouritz N. Svenson, Tobias K. Bechgaard, Søren D. Fuglsang, Rune H. Pedersen, Anders Ø. Tjell, Martin B. Østergaard, Randall E. Youngman, John C. Mauro, Sylwester J. Rzoska, Michal Bockowski, and Morten M. Smedskjaer
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Applied (rok: 2014, tom: 2, strony: 24006), Wydawca: APS (USA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.2.024006 - link do publikacji
 15. Fragility and basic process energies in vitrifying systems IF: 6
  Autorzy:
  Julio Cesar Martinez-Garcia, Sylwester J. Rzoska, Aleksandra Drozd-Rzoska, Szymon Starzonek & John C. Mauro
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 8314), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep08314 - link do publikacji
 16. Indentation Deformation Mechanism of Isostatically Compressed Mixed Alkali Aluminosilicate Glasses IF: 2,4
  Autorzy:
  M. M. Smedskjaer, S. J. Rzoska, M. Bockowski, and J. C. Mauro
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2015, tom: 426, strony: 175–183), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2015.06.028 - link do publikacji
 17. Pressure-Induced Changes in Interdiffusivity and Compressive Stress in Chemically Strengthened Glass IF: 5
  Autorzy:
  Mouritz N. Svenson, Lynn M. Thirion, Randall E. Youngman, John C. Mauro, Sylwester J. Rzoska,,∥ Michal Bockowski, and Morten M. Smedskjaer
  Czasopismo:
  ACS Appl. Mater. Interfaces (rok: 2014, tom: 6, strony: 10436–10444), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/am5019868 - link do publikacji
 1. Dual-field nonlinear dielectric spectroscopy in complex liquds (supercooled , superpressed and supercritical)
  Autorzy:
  S. J. Rzoska i A. Drozd-Rzoska
  Konferencja:
  7th International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Liquids, Barcelona, Spain (rok: 2013, ), Wydawca: Universita Polytecnica de Catalunya
  Data:
  konferencja 21-26 July, 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Nonlinear Dielectric Spectroscopy in Critical Liquids
  Autorzy:
  Sylwester J. Rzoska and Aleksandra Drozd-Rzoska
  Konferencja:
  8th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications (rok: 2015, ), Wydawca: University of Silesia
  Data:
  konferencja 14-19 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Dynamics of supercooled and supercritical liquids: the possible impact of nanocomposites
  Autorzy:
  S. J. Rzoska,
  Konferencja:
  Polish Ukrainian Coop in High Pressure Research Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: V. Bakul Institute of Supehard Materials, Kiev, Ukraine
  Data:
  konferencja 27.02.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Dielectric spectroscopy in nanoparticles - liquid crystal pressurized composites
  Autorzy:
  S. J. Rzoska i S. Starzonek
  Konferencja:
  European Science Foundation Exploratory Workshop Defect-assembled soft matter for nanoscience and biotechnology (rok: 2013, ), Wydawca: Universita Maribor, Slovenia
  Data:
  konferencja 13-16 Oct. 2013, Rogaska Slatina, Slovenia
  Status:
  Opublikowana