Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu

2011/03/D/ST10/05193

Słowa kluczowe:

Kaledonidy Arktyki relacje przestrzenne Laurencja - Baltika - Svalbard amalgamacja ordowik - sylur

Deskryptory:

 • ST10_16: Geomagnetyzm, paleomagnetyzm, magnetotelluryka
 • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna
 • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Michalski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 596 590 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2016-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny ACER Aspire V3-571G wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 1 473 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Palaeomagnetic investigations across Hinlopenstretet border zone: from Caledonian metamorphosed rocks of Ny Friesland to foreland facies of Nordaustlandet (NE Svalbard) IF: 3,037
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof, Manby Geoffrey, Nejbert Krzysztof, Siuda-Domańska Justyna, Burzyński Mariusz
  Czasopismo:
  Journal of the Geological Society (), Wydawca: Geological Society of London
  Status:
  Złożona
 2. New palaeomagnetic data from metamorphosed carbonates of Western Spitsbergen, Oscar II Land IF: 0,788
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof, Nejbert Krzysztof, Domańska-Siuda Justyna, Manby Geoffrey
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2014, tom: 35 (4), strony: 553-592), Wydawca: Committee on Polar Research of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/popore−2014−0031 - link do publikacji
 3. Using palaeomagnetic and isotopic data to investigate late/post- Caledonian tectono-thermal processes within Western Terrane of Oscar II Land, Svalbard IF: 3,037
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof, Manby Geoffrey, Nejbert Krzysztof, Siuda-Domańska Justyna, Burzyński Mariusz
  Czasopismo:
  Journal of the Geological Society (rok: 2017, tom: 174 (3), strony: 44580), Wydawca: Geological Society of London
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1144/jgs2016-037 - link do publikacji
 4. High-resolution mineralogical and rock-magnetic study of ferromagnetic phases in metabasites from Oscar II Land, Western Spitsbergen - toward reliable model linking mineralogical and palaeomagnetic data IF: 2,414
  Autorzy:
  Burzyński Mariusz, Michalski Krzysztof, Nejbert Krzysztof, Siuda-Domańska Justyna, Manby Geoffrey
  Czasopismo:
  Geophysical Journal International (rok: 2017, tom: 210, strony: 390-405), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/gji/ggx157 - link do publikacji
 5. Palaeomagnetism of metacarbonates and fracture fills of Kongsfjorden islands (western Spitsbergen): Towards a better understanding of late- to post-Caledonian tectonic rotations IF: 0,636
  Autorzy:
  Krzysztof Michalski
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2018, tom: 39 (1), strony: 51-75), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/118738 - link do publikacji
 6. Mineralogical, rock-magnetic and palaeomagnetic properties of metadolerites from the Western Caledonide Terrane of Svalbard IF: 2,088
  Autorzy:
  Burzyński Mariusz, Michalski Krzysztof, Manby Geoffrey, Nejbert Krzysztof
  Czasopismo:
  Minerals (), Wydawca: MDPI
  Status:
  Złożona
 1. Origin of ferromagnetic minerals from the st. Jonsfjorden metadolerite, western Spitsbergen
  Autorzy:
  Nejbert Krzysztof, Siuda - Domańska Justyna, Michalski Krzysztof, Manby Geoffrey, Burzyński Mariusz
  Konferencja:
  Proterozoic and Lower Palaeozoic basement of Svalbard state of knowledge and new perspectives of investigations - SvalGeoBase (rok: 2013, ), Wydawca: Norsk Polar Institute Report Series
  Data:
  konferencja 1-8 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Integration of palaeomagnetic, structural and geochemical studies to understand Svalbard Caledonian Terranes assemblage (PALMAG project 2012-2015) – preliminary results.
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof, Nejbert Krzysztof, Domańska-Siuda Justyna, Manby Geoffrey
  Konferencja:
  35th Polar Symposium: Diversity and state of polar ecosystems - Wrocław 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław
  Data:
  konferencja 4-7 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Impact of diverse oxygen fugacity (fO2) during greenschist facies metamorphism on Fe-Ti oxides in mafic rocks - a case study from St Jonsfiorden and Eidenbukta areas, central Western Spitsbergen.
  Autorzy:
  Nejbert Krzysztof, Domańska-Siuda Justyna., Michalski Krzysztof., Manby Geoffrey
  Konferencja:
  Central European Mineralogical Conference (CEMC 2014 - Chech Republic, Skalsky Dwur) (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały Konferencyjne
  Data:
  konferencja 24-26 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Palaeomagnetic, rock-magnetic and mineralogical investigations of metadolerites from Western Svalbard : A preliminary report. EGU General Assembly 2014.
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof, Nejbert Krzysztof, Domańska-Siuda Justyna, Manby Geoffrey
  Konferencja:
  European Geophysical Union General Assemby (rok: 2014, ), Wydawca: European Geophysical Union
  Data:
  konferencja 27 kwietnia - 2 maja
  Status:
  Opublikowana
 5. Integration of palaeomagnetic, isotopic and structural data to understand Svalbard Caledonian Terranes assemblage - PALMAG project 2012-2015
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof., Siuda - Domańska Justyna, Nejbert Krzysztof, Manby Geoffrey, Burzyński Mariusz
  Konferencja:
  Proterozoic and Lower Palaeozoic basement of Svalbard state of knowledge and new perspectives of investigations - SvalGeoBase (rok: 2013, ), Wydawca: Norsk Polar Institute Report Series
  Data:
  konferencja 1-8 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Magnetic petrology of Precambrian metadolerites from St. Jonsfiorden area, Central Western Spitsbergen
  Autorzy:
  Nejbert Krzysztof, Michalski Krzysztof, Siuda Domańska Justyna, Manby Geoffrey
  Konferencja:
  XX Anniversary Meeting of the Petrology Group of th e Mineralogical Society of Poland "From the deep Earth to the human's environment" (rok: 2013, ), Wydawca: Mineralogical Society of Poland
  Data:
  konferencja 17-20 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Using Paleomagnetic, Geochemical and Structural Data to Recognize Post-metamorphic Tectonic Events in the Caledonide Terranes of Western Svalbard
  Autorzy:
  Michalski Krzysztof, Manby Geoffrey, Nejbert Krzysztof, Domańska-Siuda Justyna, Burzyński Mariusz
  Konferencja:
  AGU FALL MEETING San Francisco (rok: 2015, ), Wydawca: American Geoophysical Union
  Data:
  konferencja 14-18 Grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana