Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ 24-epibrasinolidu na mrozoodporność oraz odporność na pleśń śniegową życicy trwałej i żyta.

2011/03/D/NZ9/05548

Słowa kluczowe:

aklimacja do chłodu odporność na patogeny brasinosteroidy zimotrwałość

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewa Pociecha 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 297 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2015-08-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. urządzenie grzejno-chłodzące z łaźnią wodną. Za kwotę 5 000 PLN
 2. miernik powierzchni liści. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Assessment of candidate reference genes for the expression studies with brassinosteroids in Lolium perenne and Triticum aestivum IF: 3,065
  Autorzy:
  Barbara Jurczyk, Ewa Pociecha, Anna Janeczko, Robert Paczyński, Marcin Rapacz
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2014, tom: 171, strony: 1541-1544), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2014.07.008 - link do publikacji
 2. Brassinosteroids increase winter survival of winter rye (Secale cereale L.) by affecting photosynthetic capacity and carbohydrate metabolism during cold acclimation. IF: 2,646
  Autorzy:
  E. Pociecha, M. Dziurka, Jana Oklestkova, A. Janeczko
  Czasopismo:
  Plant Growth Regulation (rok: 2016, tom: 80, strony: 127–135), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10725-016-0149-z - link do publikacji
 3. 24-Epibrassinolide Pre-Treatment Modifies Cold-Induced Photosynthetic Acclimation Mechanisms and Phytohormone Response of Perennial Ryegrass in Cultivar-Dependent Manner IF: 2,073
  Autorzy:
  Ewa Pociecha, Michał Dziurka, Piotr Waligórski, Tomasz Krępski, Anna Janeczko
  Czasopismo:
  Journal of Plant Growth Regulation (rok: 2017, tom: 36, strony: 618–628), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00344-016-9662-6 - link do publikacji
 1. Brassinosteroids and winter resistance of winter rye
  Autorzy:
  Ewa Pociecha, Michał Dziurka, Jana Okleštková, Anna Janeczko
  Konferencja:
  10th International Plant Cold Hardiness Seminar (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences Kórnik Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan
  Data:
  konferencja 17-21 August
  Status:
  Opublikowana
 2. 24-epibrassinolide promotes carbohydrates accumulation in crowns of perennial ryegrass during cold acclimation by regulation of gene expression and enzyme activities which results in increased frost tolerance
  Autorzy:
  Ewa Pociecha, Barbara Jurczyk, Michał Dziurka, Robert Paczyński, Jana Okleštková, Anna Janeczko
  Konferencja:
  Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty (AGRI 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 15 - 17 February
  Status:
  Opublikowana