Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Supramolekularne kompleksy kukurbiturili jako krystaliczne materiały funkcjonalne: synteza, badania struktury i wlaściwości

2011/03/D/ST5/05486

Słowa kluczowe:

leki supramolekularne materiały porowate związki makrocykliczne inżynieria krystaliczna

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_22: Chemia supramolekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oksana Danylyuk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 387 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-09-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Mikroskop polaryzacyjny z stolikiem grzejnym. Za kwotę 84 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Kinetic trapping of the host–guest association intermediate and its transformation into a thermodynamic inclusion complex IF: 6,378
  Autorzy:
  Oksana Danylyuk, Vladimir P. Fedin, Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2013, tom: 49, strony: 1859-1861), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc37868c - link do publikacji
 2. Unexpected crystallization of the metastable tubular coordination polymer of cucurbit[6]uril with magnesium ions which spontaneously transforms into a discrete coordination complex IF: 3,858
  Autorzy:
  Oksana Danylyuk, Vladimir P. Fedin
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2014, tom: 16, strony: 3699-3702), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CE42287A - link do publikacji
 3. Host–guest complexes of cucurbit[6]uril with isoprenaline: the effect of the metal ion on the crystallization pathway and supramolecular architecture IF: 3,879
  Autorzy:
  Oksana Danylyuk, Vladimir P. Fedin, Volodymyr Sashuk
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2013, tom: 15, strony: 7414-7418), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ce41236a - link do publikacji