Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały hybrydowe zawierające cząstki o rozmiarze nanometrycznym wyróżniające się wysoką wartością przenikalności elektrycznej; synteza i charakterystyka.

2011/03/D/ST5/06074

Słowa kluczowe:

materiały hybrydowe nanocząstki o wysokiej stałej dielektrycznej cienkie warstwy

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Wypych-Puszkarz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 348 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2016-11-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (23)
 1. Core - shell system based on titanium dioxide with elevated value of dielectric permittivity: Synthesis and characterization IF: 2,252
  Autorzy:
  Ewa Krysiak, Aleksandra Wypych-Puszkarz, Kamil Krysiak, Grzegorz Nowaczyk, Monika Makrocka-Rydzyk, Stefan Jurga and Jacek Ulański
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2015, tom: 209, strony: 150–157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2015.06.028 - link do publikacji
 2. Dielectric Properties and Characterisation of Titanium Dioxide Obtained by Different Chemistry Methods IF: 1,611
  Autorzy:
  Aleksandra Wypych, Izabela Bobowska, Milena Tracz, Agnieszka Opasinska, Slawomir Kadlubowski, Alicja Krzywania-Kaliszewska, Jaroslaw Grobelny and Piotr Wojciechowski
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2014, tom: Volume 2014, strony: 44935), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/124814 - link do publikacji
 3. Effect of heat treatment on the structure and morphology of ZnO nanorod array and its composite with titania precursor IF: 0,954
  Autorzy:
  I. Bobowska, A. Wypych-Puszkarz, A. Opasinska, W. Maniukiewicz, P. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Phase Transitions (rok: 2016, tom: 1, strony: 44936), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2016.1212195 - link do publikacji
 4. Synthesis and Characterization of Low Loss Dielectric Ceramics Prepared from Composite of Titanate Nanosheets with Barium Ions IF: 1,871
  Autorzy:
  Aleksandra Wypych-Puszkarz, Izabela Bobowska, Angelika Wrzesinska, Agnieszka Opasinska, Waldemar Maniukiewicz, Piotr Wojciechowski, and Jacek Ulanski
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2017, tom: Volume 2017, strony: 44935), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/1351085 - link do publikacji
 1. Characterization of the structure and dielectric properties of hybrid nanocomposite based on titania and di(ethylene glycol) methyl ether methacrylate obtained via surface initiated atom radical polymerization
  Autorzy:
  Ewa Krysiak, Aleksandra Wypych-Puszkarz, Kamil Krysiak, Jacek Ulański
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-13.III.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza oraz hydrofobizacja powierzchni nanocząstek TiO2
  Autorzy:
  H. Makowska, A. Wypych-Puszkarz, I.Bobowska
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego; (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and surface modification of titanium dioxide nanoparticles
  Autorzy:
  H. Makowska, I. Bobowska, A. Wypych-Puszkarz
  Konferencja:
  4. Berliner Chemie Symposium Für Studierende, Absolventinnen und Doktorandinnen; (rok: 2015, ), Wydawca: JungChemikerForum Berlin
  Data:
  konferencja 9.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Electric properties and characterization of titanium dioxide obtained by different chemistry methods
  Autorzy:
  M. Pawlucha, A. Wypych, J. Grobelny, I. Bobowska, A. Opasińska, K. Ziarko, S. Kadłubowski, J. Ulański, P. Wojciechowski
  Konferencja:
  Third International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Organised by Elsevier
  Data:
  konferencja 3-7 March 2013, Sorrento, Italy
  Status:
  Opublikowana
 5. Nanocząstki TiO2 – synteza i modyfikacja powierzchni
  Autorzy:
  H. Makowska, I. Krygier, A. Wypych-Puszkarz, I. Bobowska, A. Opasińska
  Konferencja:
  XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: AT Wydawnictwo, Kraków
  Data:
  konferencja 30 IV-05 V 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Nanomateriały ceramiczne wykazujące wysokie wartości stałej dielektrycznej jako przykład układów funkcjonalnych wykorzystywanych we współczesnej elektronice
  Autorzy:
  Wypych A., Bobowska I., Opasińska A., Ulański J., Wojciechowski P..
  Konferencja:
  PoWieFoNa Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca 2013, Gdańsk
  Status:
  Opublikowana
 7. Otrzymywanie tytanianów metali metodami chemii miękkiej
  Autorzy:
  M.Mąkiewicz, P.Siarkiewicz, I.Bobowska, A.Opasińska, A.Wypych
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami, Zjazd Fizyków i Chemików, III Ogolnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów (rok: 2014, ), Wydawca: Wydziałowa Rada Samorzadu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Data:
  konferencja 26 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and characterization of barium titanate obtained from layered (tetramethyl)ammonium titanate
  Autorzy:
  A. Wypych, I. Bobowska, A. Opasińska, P. Wojciechowski
  Konferencja:
  XXI Czech – Polish Seminar; Structural and ferroelectric phase transitions (rok: 2014, ), Wydawca: Czech Physical Society, Union of Czech Mathematicians and Physicists
  Data:
  konferencja 19 – 23 maj 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Atom transfer radical polimerization as an advanced tool for creating nanocomposites based on poly(methyl methacrylate) organogels
  Autorzy:
  Ewa Krysiak, Aleksandra Wypych, Kamil Krysiak, Jacek Ulanski
  Konferencja:
  POLYMAT60 (rok: 2014, ), Wydawca: Centre of Polymer and Carbon Materials
  Data:
  konferencja 30.06.2014-01.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Modyfikacja powierzchniowa dwutlenku tytanu z wykorzystaniem silanowego środka sprzęgającego
  Autorzy:
  I. Krygier, H. Makowska, A. Wypych-Puszkarz, I. Bobowska;
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 22-26.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Organic-inorganic hybrid materials based on TiO2 nanoparticles obtained via Atom Transfer Radical Polimerization
  Autorzy:
  E.Krysiak, A.Wypych, K.Krysiak, J.Ulański
  Konferencja:
  2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Université de Nice
  Data:
  konferencja 15-17.X.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Synteza i charakterystyka niskostratnych dielektyków ceramicznych otrzymanych w reakcji nanowarstw tytanianowych z jonami baru
  Autorzy:
  Aleksandra Wypych-Puszkarz, Izabela Bobowska, Angelika Wrzesińska, Agnieszka Opasińska, Waldemar Maniukiewicz i Jacek Ulański
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 20-23 VI 2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Synteza i modyfikacja powierzchni nanocząstek dwutlenku tytanu
  Autorzy:
  H. Makowska, I. Krygier, A. Wypych-Puszkarz, I. Bobowska
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 22-26.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Synteza i modyfikacja powierzchniowa nanocząstek ceramicznych - tlenek tytanu (IV)
  Autorzy:
  H. Makowska, I. Krygier, A. Wypych-Puszkarz, I. Bobowska
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 05.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Investigations on the structure and dielectric behavior of TiO2 obtained by thermolysis method
  Autorzy:
  I. Bobowska, A. Wypych, A. Opasińska, S. Kadłubowski, W. Maniukiewicz
  Konferencja:
  International Symposium on Nanostructured Functional Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Institut of Physical Chemistry, Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 15-18 June 2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Synthesis and dielectric investigations of BaTi4O9 obtained by soft chemisty route
  Autorzy:
  A.Wypych-Puszkarz,I.Bobowska, A.Opasińska, A.Wrzesińska, J.Ulański
  Konferencja:
  XXII Polish-Czech Seminar, Structural and Ferroelectric Phase Transitions (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 16-20 May
  Status:
  Opublikowana
 17. Evolution of electric properties and structure characterization of thermally treated barium titanate precursors obtained by sol-gel method
  Autorzy:
  A. Wypych, I. Bobowska, M. Pawlucha, A. Opasińska, K. Ziarko, W. Maniukiewicz, P. Wojciechowski , J.Ulański
  Konferencja:
  Third International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, (Hybrid Materials 2013), (rok: 2013, ), Wydawca: Organised by Elsevier
  Data:
  konferencja 3-7 March 2013, Sorrento, Italy
  Status:
  Opublikowana
 18. Modyfikacja powierzchniowa nanocząstek ceramicznych - TiO2
  Autorzy:
  H. Makowska, I. Krygier, A. Wypych-Puszkarz, I. Bobowska
  Konferencja:
  XLIII Ogólnopolska Szkoła Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 7-11.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. Morphology and dielectric properties of composites based on organogels via ATRP comprising titanium dioxide nanoparticles
  Autorzy:
  E.Krysiak, A.Wypych, K.Krysiak, J.Ulański
  Konferencja:
  2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Université de Nice
  Data:
  konferencja 15-17.X.2014
  Status:
  Opublikowana
 20. Synteza i charakterystyka właściwości nanomateriałów ceramicznych o wysokich wartościach stałej dielektrycznej
  Autorzy:
  A.Wypych, I.Bobowska, A.Opasińska, M.Pawlucha, P.Wojciechowski, J.Ulański
  Konferencja:
  VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2013, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 9-12 lipca 2013
  Status:
  Opublikowana
 21. Synthesis and dielectric investigations of BaTiO3 obtained by soft chemistry route
  Autorzy:
  A. Wypych, A. Opasińska, I. Bobowska and P. Wojciechowski
  Konferencja:
  International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering OMEE-2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Lviv, Publishing House of Lviv Polytechnic
  Data:
  konferencja 3-7.09.2012, Lviv, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 22. Synthesis and properties of core - shell system based on titanium dioxide obtained via atom transfer radical polymerization of di(ethylene glycol)methyl ether methacrylate
  Autorzy:
  Ewa Krysiak, Aleksandra Wypych, Kamil Krysiak, Grzegorz Nowaczyk, Stefan Jurga, Jacek Ulanski
  Konferencja:
  POLYMAT60 (rok: 2014, ), Wydawca: Centre of Polymer and Carbon Materials
  Data:
  konferencja 30.06-01.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 23. Synthesis of zinc titanate on the textured substrate
  Autorzy:
  I.Bobowska, A.Wypych-Puszkarz, A.Opasińska, W.Maniukewicz, P.Wojciechowski, J.Ulański
  Konferencja:
  XXII Polish-Czech Seminar, Structural and Ferroelectric Phase Transitions (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 16-20 May
  Status:
  Opublikowana