Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie struktury amorficznej i nanokrystalicznej masywnych szkieł metalicznych dla uzasadnienia ich własności funkcjonalnych

2011/03/D/ST8/04138

Słowa kluczowe:

materiały amorficzne i nanokrystaliczne masywne szkła metaliczne metale lekkie i ferromagnetyczne struktura atomowa komputerowe modelowanie struktury analiza wieloskalowa

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Babilas 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 463 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2016-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dwa stacjonarne stanowiska komputerowe przeznaczone do modelowania i symulacji struktury badanych materiałów. Za kwotę 60 000 PLN
 2. Oprogramowanie do przestrzennej wizualizacji struktury atomowej materiałów.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Characterization of atomic-level structure in Fe-based amorphous and nanocrystalline alloy by experimental and modeling methods IF: 1,845
  Autorzy:
  Babilas R.
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2015, tom: 107, strony: 44755), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2015.06.024 - link do publikacji
 2. Local atomic structure of quaternary Fe-based metallic glass studied by X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy and Reverse Monte Carlo modeling IF: 1,766
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M., Burian A.
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crytalline Solids (rok: 2016, tom: 435, strony: 76-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2016.01.002 - link do publikacji
 3. Microstructural characterization of Mg-based bulk metallic glass and nanocomposite IF: 1,925
  Autorzy:
  Babilas R., Nowosielski R., Pawlyta M., Fitch A., Burian A.
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2015, tom: 102, strony: 156-164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2015.02.019 - link do publikacji
 4. Structural and electrochemical characterization of the Ca50Mg20Cu25Zn5 amorphous alloy IF: 2,488
  Autorzy:
  Babilas R., Bajorek A., Hawełek Ł., Głuchowski W., Simka W., Babilas D.
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2017, tom: 471, strony: 467-475), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2017.07.006 - link do publikacji
 5. Structure and corrosion behavior of Mg-Cu-Y-(Zn,Ni) bulk metallic glasses
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Babilas D., Simka W.
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 227, strony: 23-26), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.227.23 - link do publikacji
 6. The influence of technological parameters of the casting process on the structure and selected properties of iron-based metallic glasses IF: 0,469
  Autorzy:
  Pilarczyk W., Jung T., Babilas R.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 923-926), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.923 - link do publikacji
 7. Structure, properties, and crystallization of Mg-Cu-Y-Zn bulk metallic glasses IF: 0,981
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Nowosielski R., Burian A.
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2014, tom: 23(6), strony: 2241-2246), Wydawca: Springer, ASM International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-014-0972-1 - link do publikacji
 8. The influence of Nb atoms on the crystallization process of Fe-B-Nb amorphous alloys IF: 0,604
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 127, strony: 573-575), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.573 - link do publikacji
 9. A short-range ordering in soft magnetic Fe-based metallic glasses studied by Mössbauer spectroscopy and Reverse Monte Carlo method IF: 1,97
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M., Burian A., Temleitner L.
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 406, strony: 171-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2015.12.068 - link do publikacji
 10. Structural study and crystallization behaviour of Fe62-xCoxNb8B30 metallic glasses (x=0,20) IF: 0,469
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 901-904), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.901 - link do publikacji
 11. Structure and properties of Mg-Cu-(Y,Ca) bulk metallic glasses IF: 1,09
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60(4), strony: 2645-2650), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0427 - link do publikacji
 12. Mössbauer study on local atomic structure in Fe80-xNbxB20 (x = 4, 6) metallic glasses IF: 0,53
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: 190-192), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.190 - link do publikacji
 13. Preparation and glass-forming ability of Mg-based bulk amorphous alloys
  Autorzy:
  Babilas R., Zajączkowski A., Głuchowski W., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2013, tom: 62/2, strony: 78-86), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 14. Short-range order in Fe-based metallic glasses: Wide-angle X-ray scattering studies IF: 2,2
  Autorzy:
  Babilas R., Hawełek Ł., Burian A.
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2014, tom: 219, strony: 179-184), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2014.07.034 - link do publikacji
 15. Structure and corrosion resistance of Ca50Mg20Cu30 bulk metallic glasses IF: 0,981
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Babilas D., Simka W.
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2015, tom: 24(1), strony: 167-174), Wydawca: Springer, ASM International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-014-1308-x - link do publikacji
 16. Atomic structure of Mg-based metallic glass investigated with neutron diffraction, reverse Monte Carlo modeling and electron microscopy IF: 2,968
  Autorzy:
  Babilas R., Łukowiec D., Temlaitner L.
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2017, tom: 8, strony: 1174-1182), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.8.119 - link do publikacji
 17. Magnetic properties and structure after crystallization of Fe80-xB20Nbx (x=4,6,10) metallic glasses IF: 0,857
  Autorzy:
  Nowosielski R., Kądziołka-Gaweł M., Gębara P., Szyba D., Babilas R.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 131, strony: 1212-1216), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.1212 - link do publikacji
 18. Study on corrosion behavior of Mg-based bulk metallic glasses in NaCl solution IF: 4,798
  Autorzy:
  Babilas R., Bajorek A., Simka W., Babilas D.
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 209, strony: 632-642), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.05.065 - link do publikacji
 1. Mössbauer study on local atomic structure in Fe-based metallic glasses
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M.
  Konferencja:
  International Symposium - 50. Zakopane School of Physics (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Nuclear Physics IFJ PAN
  Data:
  konferencja 18-23.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Reverse Monte Carlo modeling of local atomic structure in binary Fe-and Co-based metallic glasses
  Autorzy:
  Babilas R., Burian A., Hawelek L., Temleitner L.
  Konferencja:
  6th Reverse Monte Carlo Conference, The first 27 years of Reverse Monte Carlo Modelling (rok: 2015, ), Wydawca: Wigner Research Center of Physics, Institute for Solid State Physics & Optics, Hungarian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 17-19.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural study and crystallization behaviour of Fe62-xCoxB30Nb8 metallic glasses (x=0,20)
  Autorzy:
  Babilas R., Kądziołka-Gaweł M.
  Konferencja:
  XXIII Conference on Applied Crystallography (rok: 2015, ), Wydawca: University of Silesia
  Data:
  konferencja 20-24.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. The influence of technological parameters of the casting process on the structure and selected properties of iron-based metallic glasses
  Autorzy:
  Pilarczyk W., Jung T., Babilas R.
  Konferencja:
  XXIII Conference on Applied Crystallography (rok: 2015, ), Wydawca: University of Silesia
  Data:
  konferencja 20-24.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Structure and corrosion behavior of Mg-Cu-Y-(Zn,Ni) bulk metallic glasses
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Babilas D., Simka W.
  Konferencja:
  International Scientific Conference "Corrosion 2014" (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Struktura i własności masywnych szkieł metalicznych Mg-Cu-(Y,Ca)
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz K., Nowosielski R.
  Konferencja:
  XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, SIM 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków
  Data:
  konferencja 24-27.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Babilas R.
  Książka:
  Badania i modelowanie struktury amorficznej wybranych szkieł metalicznych typu metal-niemetale oraz metal-metale (rok: 2015, tom: Monografia, strony: 1-205), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana