Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ stopnia utlenienia metali nieszlachetnych w układach Au-Me-O/TiO2 na oddziaływanie między nanocząstkami złota a nośnikiem.

2011/03/N/ST5/04313

Słowa kluczowe:

złoto utlenianie CO TiO2 modyfikacje

Deskryptory:

  • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jan Mizera 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 48 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-05

Zakończenie projektu: 2013-09-04

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Zawory wielodrożne ; Zawór 6-cio drogowy kulowy serii 43,1/8" O.D., SS 316 i zawór kulowy 4-drogowy serii 40/316 SS. Za kwotę 4 425 PLN
  2. Głowica PKR 251 DN 40 CF-F. Za kwotę 5 200 PLN